Stanovisko oddělení ADR ze dne 29. 8. 2018

V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. V případě, že je spotřebitelská smlouva uzavřena distančním způsobem, nemůže lhůta k odstoupení od této smlouvy dle § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) počít běžet dříve než okamžikem, kdy je spotřebitel řádně v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) OZ poučen o právu odstoupit od smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí tohoto poučení je i povinnost podnikatele předat spotřebiteli vzorový formulář k odstoupení, nemůže objektivně lhůta k odstoupení počít běžet dnem samotného uzavření smlouvy (uskutečněním telefonátu), ale nejdříve až předáním tohoto formuláře v textové podobě.


Celá zpráva zde:

Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_29.8.2018 (pdf, 204,92 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena