Tabák – 1. Q 2016

 (Praha, 25. července 2016) V souvislosti s kontrolami dodržování právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků monitoruje Česká obchodní inspekce také dodržování zákona o spotřebních daních. V 1. čtvrtletí roku 2016 provedla v této oblasti 1089 kontrol, kdy porušení obecně závazných předpisů bylo zjištěno v 512 případech. Uloženo bylo 489 pokut v celkové výši 2 860 700 korun. Z toho za porušení zákona o spotřebních daních bylo uloženo 8 pokut v celkové hodnotě 311 000 korun a 1 sdružená pokuta ve výši 2000 korun za porušení zákonů o spotřebních daních a ochraně spotřebitele.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena