Téměř 90 % kontrolovaných zprostředkovatelů energií zneužilo důvěry spotřebitelů

(Praha, 13. březen 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na zprostředkovatele smluv o dodávkách energií. V průběhu roku 2022 provedla 15 kontrol a při 13 kontrolách zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele, což je téměř 90 % případů. Obchodníci vůči spotřebiteli nejčastěji použili klamavé konání, nekalé obchodní praktiky nebo neinformovali o možnostech reklamace. Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů vykonává již Energetický regulační úřad.


Celá zpráva zde:

2023-03-13-energie (doc, 93,50 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena