Textilní výrobky jsou v prodeji bez značení a také bez ceny

(Praha, 30. prosinec 2014) V průběhu kontrol značení textilu ve 3. čtvrtletí 2014 zjistili inspektoři ČOI celou řadu nedostatků, jimiž jsou porušovány povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele pro prodej textilních výrobků, včetně přímo účinného předpisu EU, upravujícího názvy textilních vláken a značení tohoto sortimentu materiálovým složením. Závady zjištěné ve více než polovině z celkem 477 kontrolovaných provozoven a prodejních míst signalizují, že prodávající nevěnují dostatečnou pozornost označování textilního zboží ani dalším informačním povinnostem, např. o ceně. Četné závady byly zjištěny i při kontrolních nákupech, zejména v poctivosti prodeje a ve vydávání dokladů o koupi na vyžádání spotřebitele. Značení textilu bude předmětem kontrolní činnosti i nadále. „Spotřebitelé by si měli ve vlastním zájmu při koupi ověřovat, zda jsou textilní výrobky opatřeny informacemi o materiálovém složení a údržbě. Usnadní jim to péči o ně a vyhnou se riziku nesprávné údržby,“ doporučuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-12-30-znaceni-textilu.doc (, 54,00 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena