Tuhá paliva

(Praha, 27. listopad 2015) Kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej tuhých paliv zahájila Česká obchodní inspekce v srpnu, kdy spotřebitelé ve větší míře nakupují zásoby na topnou sezónou. Do konce září provedly inspektoráty 31 kontrol, jejichž dílčí výsledky potvrdily nedostatky ve více než 40% případů. Kontroly proto pokračují i ve 4. čtvrtletí, kdy je ze strany spotřebitelů o nákup tuhých paliv největší zájem. U distributorů těchto paliv byly také odebrány vzorky uhlí, jejichž jakostní parametry ověřují akreditované laboratoře. Porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele zjistili inspektoři při 11 kontrolách. Konkrétně se jednalo o 8 případů, kdy prodávající nedodal objednané palivo ve správné hmotnosti a ve 3 případech neumožnil prodávající spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. Na váhy bez platného úředního ověření vydali inspektoři ve třech případech zákaz používání. O ceně paliv nebyl spotřebitel informován v jednom případě.

Celá tisková zpráva zde:


Celá zpráva zde:

2015-11-27-tz-tuha-paliva-3-q-2015.doc (, 57,00 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena