Udržujte svůj domov v bezpečí!

 

Informujte se o stahování hraček z trhu

Evropské a kanadské úřady upozorňují ve společné informační kampani na nebezpečné hračky, které mohou být předmětem zpětného převzetí od spotřebitelů.

Bezpečnost nejen hraček, ale všech výrobků prodávaných či dodávaných spotřebiteli v Evropské unii je součástí spotřebitelské politiky EU. Ten, kdo prodává či dodává výrobky spotřebitelům v Unii je povinen chránit jejich zdraví, bezpečnost, hospodářské a právní zájmy. Výrobky dodávané na trh jsou z toho pohledu kontrolovány, zdali odpovídají požadavkům příslušných předpisů.

Přesto se stává, že některý výrobek je vyhodnocen jako potenciálně rizikový, to znamená, že jeho používání může jeho uživatele ohrozit, nejčastěji na zdraví. V takovém případě výrobek nesmí být dále prodáván, a v případě vážných rizik má odpovědný podnikatel povinnost výrobky již dodané spotřebitelům od nich převzít zpět výměnou za bezvadný výrobek, finanční či jinou dohodnutou kompenzaci.

Pokud tedy spotřebitel má v držení výrobek, o jehož bezpečnosti pochybuje, je na místě konzultovat některou z databází nebezpečných výrobků, zdali se nejedná právě o výrobek, pro který platí tato povinnost zpětného převzetí, resp. vrácení:

Před nákupen doporučujeme též konzultovat seznam nedůvěryhodných e-shopů na stránkách ČOI: www.rizikove.cz.

Zpětná převzetí se často týkají výrobků zakoupených online. Pokud některý obchod nemá publikovány kontaktní údaje, srozumitelné obchodní podmínky apod., pravděpodobně bude hůře spolupracovat na potenciálním zpětném převzetí.

Více informací je k dispozici též na webových stránkách Safety Gate.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena