V květnu zachyceny nejakostní benziny, nafty bez závad

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot – květen 2013)  

(Praha, 13. červen 2013)  V průběhu května bylo ke kontrole jakosti odebráno celkem 215 vzorků motorových paliv, z nichž 5 vzorků, tj. 2,3 %, nevyhovělo požadavkům příslušných technických norem – to je po lednu druhý nejlepší výsledek. „To, že ve všech  případech se jednalo o benzíny, je před hlavní turistickou sezónou nepříjemné zjištění. U 3 z 5 vzorků nejakostních benzinů byly rozborem zjištěny závažné odchylky od stanovené jakosti, které budí podezření na neoprávněnou manipulaci s palivem,“ řekl k výsledkům květnových kontrol motorových paliv Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. Kontroly pohonných hmot budou v plánovaném rozsahu pokračovat i v letních měsících.

Celá tisková zpráva (ve formátu MS Word 97) a přílohy (ve formátu MS Excel 97):


Celá zpráva zde:

130613-tz-pohonne-hmoty-kveten-2013.doc (, 51,00 KB)

monitoring-ph-05-13.xls (, 41,00 KB)

monitoring-ph-1-5-13.xls (, 43,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena