V roce 2019 kontroly ČOI prokázaly nárůst diskriminačního jednání

(Praha, 20. květen 2020) Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje, zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitele. V průběhu roku 2019 uskutečnila v této oblasti 540 kontrol a ve 22 případech zjistila podezření na diskriminační jednání. Nejčastěji se jednalo o diskriminaci v restauracích, kdy česky hovořící spotřebitelé byli zvýhodněni oproti spotřebitelům, kteří komunikovali cizí řečí. „Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. V roce 2018 se jednalo o 13 případů a v roce 2019 to bylo již 22 případů. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace spotřebitele věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v roce 2020,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.


Celá zpráva zde:

2020-05-20-diskriminace-2019 (doc, 80,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena