Veřejná konzultace Evropské komise

Veřejná konzultace zaměřená na ochranu a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích

Evropská komise ve spolupráci s Evropským střediskem pro sledování porušování práv duševního vlastnictví vyhlásila veřejnou konzultaci zaměřenou na ochranu a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích. Dotazník je zaměřen na podnikatelské subjekty členských zemí EU, které působí na zahraničních trzích a na základě svých zkušeností mohou poskytnout Evropské komisi relevantní informace o překážkách v oblasti ochrany a vymáhání práv v oblasti duševního vlastnictví, se kterými se ve třetích zemích setkávají. Dotazník je možné vyplnit on-line na této adrese:
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=208

Konzultace je otevřena do konce května 2016.


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena