Víkendové kontroly ČOI

(Ústí nad Labem, 11. září 2012) O víkendu většina z nás odpočívá, věnuje se rodině, nakupuje, cestuje nebo se věnuje svým koníčkům. Pro kontrolory ČOI to však bývají i dny pracovní. V druhé polovině srpna kontrolovali například prodejce na farmářských trzích v Ředhošti a v prvním zářijovém týdnu vyrazili na Slavnosti chmele a piva do Žatce, aby prověřili dodržování zákona o ochraně spotřebitele a zkontrolovali, jak je respektován zákaz proděje padělků. Inspektoři provedli celkem 16 kontrol a za zjištěná porušení uložili 5 pokut. K nejčastějším porušením patřilo nesprávné účtování a používání neověřených měřidel. Pracovníci inspekce také zabrali výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví, jejichž hodnota vyčíslená v ceně originálů by činila 72 200 Kč. 

Prodejce na tradičních farmářských trzích v Ředhošti a na Dočesné v Žatci kontrolovali pracovníci Inspektorátu Ústeckého a Libereckého v neděli 19. srpna a v sobotu 1. září 2012. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností stanovených zákony v kontrolní pravomoci České obchodní inspekce pro prodej zboží a poskytování služeb. Inspektoři zkontrolovali celkem 16 stánků prodejců piva, burčáku, lihovin, občerstvení, cukrovinek a dále prodejce textilu a obuvi, u nichž se zaměřili na dodržování zákazu prodeje padělků.

Celkem bylo uloženo 5 pokut na místě za nesprávné účtování, používání neověřených měřidel nebo neposkytnutí možnosti ověřit si správnost míry podaných nápojů. U jednoho z kontrolovaných stánků zabrali výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví, jejichž hodnota vyčíslená v ceně originálů činila 72 200 Kč. Jednalo se o padělky náramkových hodinek a brýlí značky Louis Vuitton, Rolex a Calvin Klein, za což čeká prodávajícího správní řízení.

Vzhledem k tomu, že kontroloři České obchodní inspekce stále zjišťují porušování zákona o ochraně spotřebitele prodejci na různých kulturních, společenských, výstavních či prodejních akcích, budou i v dalším období v těchto kontrolách pokračovat.  


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena