Vinobraní v Mikulově bez měřidel, ve Znojmě špatné účty

(Brno, 16. září 2013)  Inspektoři ČOI na jižní Moravě mají o práci postaráno i o víkendech. Důvodem jsou vinobraní, která hojně navštěvují nejen milovníci vína a burčáku. A těm je třeba připravit i další lákadla v podobě občerstvení, místních specialit, suvenýrů a dalšího zboží nebo služeb. Aby nedocházelo k poškozování spotřebitelů, monitoruje tyto akce také Česká obchodní inspekce. „V téměř polovině kontrol jsme zjistili porušení. Zatímco v Mikulově prodejci zapomněli, že musí používat úředně ověřená měřidla, ve Znojmě jsme zjistili neseznámení spotřebitelů s cenou a množstvím, nesprávné účtování a vydání neúplného dokladu o koupi. Nejednalo se však o závažná pochybení, proto jsme je většinou vyřešili pokutou na místě,“ řekla Tatiana Neuhybelová, ředitelka inspektorátu ČOI se sídlem v Brně. 

Pálavské vinobraní – Mikulov

V sobotu 6. 9. 2013 se vydali inspektoři ČOI Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského na kontroly prodejců na Pálavském vinobraní v Mikulově. Ke kontrole si vytipovali celkem 11 prodejních míst a v pěti případech (tj. 45 %) zjistili porušení právních předpisů dozorovaných ČOI. Ani v jednom případě nebylo k dispozici úředně ověřené měřidlo. Prodávající porušil svoje povinnosti tím, že neumožnil spotřebiteli překontrolovat si správné míry nebo hmotnosti u nabízených nápojů či pokrmů.

Znojemské vinobraní – Znojmo

V sobotu 14. 9. 2013 bylo cílem kontrolní akce inspektorů Znojemské vinobraní. Také ve Znojmě bylo po předchozím monitorování vytipováno ke kontrole 11 prodejních míst a porušení právních předpisů dozorovaných ČOI zjistili inspektoři opět v pěti případech (tj. 45 %): Spotřebitel nebyl seznámen s cenou nabízených výrobků, nebyl seznámen s množstvím podaného nápoje či pokrmu, doklad o koupi byl vydán bez předepsaných náležitostí a ve dvou případech došlo k nesprávnému účtování kontrolní konzumace.

Uložená opatření

Za zjištěná porušení byly 9 kontrolovaným osobám uloženy pokuty na místě v celkové výši 9500 Kč a jednoho podnikatele čeká správní řízení.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena