Výsledky kontrol bezpečnosti zapalovačů

(Praha, 13. červenec 2012) Vyhodnocení mezinárodní kontrolní kampaně zaměřené na zapalovače, do níž byla zapojena také Česká obchodní inspekce, je pro Českou republiku příznivé. Situace na českém trhu se zapalovači je poměrně stabilizovaná, neboť za dobu, po kterou je distribuce zapalovačů cíleně kontrolována, se kvalitu a bezpečnost prodávaných výrobků podařilo zlepšit. Výsledkem osvětové činnosti v průběhu posledních let je větší informovanost spotřebitelů o bezpečnostních rizicích spojených užíváním zapalovačů. Za pozitivní považujeme zejména zjištění, že významní čeští dovozci a velcí distributoři zapalovačů jsou velmi dobře obeznámeni s právními předpisy v této oblasti a dodržují ustanovení technických norem. Nedostatky se vyskytly převážně při maloobchodním prodeji, kdy prodávající nedodrželi povinnost přiložit k prodávaným zapalovačům bezpečnostní upozornění (obvykle ve formě letáčku či etikety). Opakovaně bylo na trhu zjištěno porušování zákazu prodeje zapalovačů typu novelty (zapalovačů neobvyklého vzhledu). Důvodem porušování zákazu prodávajícími je přetrvávající zájem některých spotřebitelů o různé neobvyklé zapalovače. Dozor ČOI v této oblasti pokračuje i v roce 2012.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97 + další přílohy:


Celá zpráva zde:

0713-tz-zapalovace-2011.doc (, 44,50 KB)

0713-tz-popis-k-fotkam-zapalovacu.doc (, 29,50 KB)

01-rapex-rp12-0414.jpg (, 57,46 KB)

02-foto-novelty-zapalovac-owin.jpg (, 64,86 KB)

03-foto-zapalovac-rirelight-bez-pojistky.jpg (, 55,39 KB)

04-foto-zapalovac-tokyo-a-kai-fa-bez-pojistky-zapalovac-novelty-bossjazz.jpg (, 53,71 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena