Výstražné oděvy: falešný pocit bezpečí

(Zpráva o výsledku mezinárodní kontroly výstražných oděvů a doplňků s vysokou viditelností na českém trhu)

(Praha, 24. říjen 2013)  Oděvní součásti nebo doplňky s vysokou viditelností si spotřebitel kupuje proto, aby se ochránil v situacích, kdy mu hrozí nebezpečí úrazu, pokud nebude viděn. Jestliže však ochranné – výstražné oděvy či doplňky adekvátní ochranu neposkytují, mohou pro spotřebitele, spoléhajícího na jejich vlastnosti, znamenat riziko úrazu nebo ohrožení zdraví. Cílem mezinárodní dozorové akce bylo zajistit, aby výstražné oděvy a doplňky na trhu EU byly v souladu s požadavky evropské legislativy. „Podle statistik zemřou na českých silnicích ročně desítky osob jen proto, že nebyly dostatečně viditelné. Na trhu je celá řada výrobků, tvářících se jako výstražné oděvy nebo doplňky, i když tomu tak není. Mohou vzbudit ve spotřebitelích falešný pocit bezpečí, který může přispět k jejich méně obezřetnému chování jako účastníků silničního provozu. Proto spotřebitelům doporučuji zajímat se o značení a bezpečnostní prvky oděvů zvláště tehdy, jsou–li určeny pro skupiny snadno zranitelných uživatelů, tj. dětí, seniorů a hendikepovaných osob. Česká obchodní inspekce v rámci akce odebrala na trhu celkem devět vzorků výrobků s vysokou viditelností, z nichž tři vzorky dle zkušebních protokolů požadavkům deklarované normy pro výstražné oděvy nevyhověly,“ sdělil k výsledkům kontroly ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

131024-tz-kontrola-vystraznych-odevu.doc (, 55,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena