Zákaz prodeje a užívání hydraulického klínového štípače

(Praha, 16. říjen 2013)  Rozhodnutím Evropské komise ze dne 9. října 2013 bylo přijato opatření finských orgánů o vydání zákazu uvádění na trh a užívání strojního zařízení – hydraulického klínového štípače Hakki Pilke Z100, vyráběného finskou společností Maaselän Kone Oy do podzimu 2010. Toto opatření bylo přijato v důsledku vážné nehody způsobené konstrukční vadou zařízení.

Evropská komise s ohledem na smlouvu o fungování EU sděluje členským státům, že Finsko přijalo opatření, kterým zakazuje uvádění na trh a používání hydraulického klínového štípače Hakki Pilke Z100 s datem výroby do podzimu 2010. Toto opatření ukládá současně výrobci, společnosti Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 Haapajärvi, SUOMI/FINLAND, povinnost nevyhovující výrobky stáhnout nebo uvést do souladu se směrnicí EP a Rady 2006/42/ES.

Opatření finských orgánů je důsledkem šetření vážné nehody, k níž došlo vzhledem k tomu, že ovládací zařízení štípače nebylo souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovenými citovanou směrnicí a představuje pro uživatele vážné nebezpečí úrazu: Páky dvouručního ovládacího zařízení požívané ke spouštění strojního zařízení byly svázány dohromady, což nebránilo snadnému uvedení štípače do chodu nebo spuštění jednou rukou, případně jinou částí těla.

Plné znění Rozhodnutí Komise je přílohou této zprávy (ve formátu PDF):


Celá zpráva zde:

131016-tz-zakaz-prodeje-klinoveho-stipace.pdf (, 717,38 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena