Zákaz uvádění dopravníků na mrkev a kedlubny na trh

(Praha, 16. říjen 2013)  Rozhodnutím Evropské komise ze dne 9. října 2013 bylo přijato opatření finských orgánů o vydání zákazu uvádět na trh strojní zařízení – šnekové dopravníky na mrkev a kedlubny TSF 350, vyráběné finskou společností Cabinplant A/S. Toto opatření následovalo po úrazu pracovníka obsluhujícího dopravník.

Evropská komise s ohledem na smlouvu o fungování EU sděluje členským státům, že Finsko přijalo opatření, kterým zakazuje uvádět na trh šnekové dopravníky na mrkev a kedlubny TSF 350, které nejsou vybaveny snímatelným ochranným krytem pro zamezení přístupu obsluhy k odtokové trubce za chodu šneku. Toto opatření ukládá současně výrobci, společnosti Cabinplant A/S, Foresbjergvej 9, 5683 Haarby, Dánsko, povinnost zajistit, aby šnekové dopravníky tohoto typu byly uvedeny do souladu s požadavky Směrnice EP a Rady 2006/42/ES.

Opatření finských orgánů následovalo po úrazu, k němuž došlo při čištění strojního zařízení. Pracovník obsluhy za chodu šneku sáhl do odtokové trubky dopravníku, aby uvolnil uvízlou zeleninu, a utrpěl zranění prstů. Vzhledem k tomu, že klapku zabraňující v přístupu k odtokové trubce bylo nutné kvůli čištění otevírat několikrát denně, měl by tento přístup dle názoru finských orgánů být zajištěn snímatelným ochranným krytem. V rozporu s návodem k obsluze byla také skutečnost, že nebylo možné strojní zařízení náležitě čistit při odstavení.

Přezkoumáním důkazů a připomínek výrobce bylo potvrzeno, že šnekový dopravník typu TSF 350, který není vybaven snímatelných ochranným krytem pro zamezení přístupu k odtokové trubce za chodu šneku, nesplňuje základní požadavky na bezpečnost stanovené citovanou směrnicí a představuje pro pracovníky obsluhy vážné nebezpečí úrazu. 

Plné znění Rozhodnutí Komise ke stažení (ve formátu PDF):


Celá zpráva zde:

131016-tz-zakaz-prodeje-snekoveho-dopravniku.pdf (, 716,07 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena