Zjištění ČOI: V prodeji podlahoviny bez označení shody CE

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)

(Praha, 23. leden 2014) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, které jsou určeny pro podlahy v budovách nebo v exteriéru, byly kontrolovány v rámci akce probíhající od 18. 2. do 15. 10. 2013. V průběhu projektu zkontrolovali inspektoři České obchodní inspekce 94 distributorů těchto výrobků v maloobchodní prodejní síti. Porušení zákona o technických požadavcích na výrobky zjistili u třetiny z nich. Nabízené podlahové krytiny nebyly opatřeny označením CE, případně u výrobků chyběly další povinné údaje a informace. ČOI kontrolovaným subjektům uložila, aby ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky odstranily, a spotřebitelům doporučuje, aby zvážili koupi výrobku, chybí-li na něm označení shody CE a není vybaven návodem k instalaci a údržbě v českém jazyce. Celkem bylo v rámci kontrolní akce uloženo 49 pokut ve výši 1 988 500 Kč. Na kontrolním projektu se podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-01-23-tz-podlahove-krytiny-2013.doc (, 56,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena