Značení textilu – 2014

(Praha, 14. duben 2015) Sortiment textilu a jeho značení je předmětem průběžného monitoringu České obchodní inspekce, neboť trvale zjišťované závady se týkají nejčastěji nedostatečných informací poskytovaných prodávajícími spotřebitelům. V roce 2014 zjistili inspektoři při kontrolách zaměřených na značení textilních výrobků nedostatky v 52,7 % z nich. Za nesprávné, neúplné nebo klamavé informace o složení materiálu, o ceně, o užívání výrobku a jeho údržbě, popřípadě o míře rizika spojeného s nesprávným užitím nebo údržbou výrobku, případně za porušení jiných právních předpisů, bylo uloženo celkem 884 pokut v souhrnné výši 1,8 milionu korun a zákaz prodeje v hodnotě 1,6 milionu korun vydali inspektoři na 9920 kusů výrobků, nesplňujících podmínky pro uvedení na trh. „Nedostatek informací nebo nesprávné informace mohou v případě, že se jedná o textilní výrobky, způsobit spotřebiteli závažné problémy, včetně zdravotních. Například absence symbolů a nedostatečná informace o způsobu údržby může znehodnotit výrobek při praní nebo znemožnit jeho správné vyčištění. Výrobky s klamavými údaji o materiálovém složení mohou zhoršit zdravotní stav spotřebitelů s kožním onemocněním, případně mohou vyvolat i alergickou reakci,“ odůvodňuje ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný, proč je důležité označovat textilní výrobky správnými informacemi o materiálovém složení a způsobu údržby.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena