K diskriminaci spotřebitelů stále dochází

(Praha, 20. duben 2018) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitele. V roce 2017 uskutečnila v této oblasti 721 kontrol a podezření na některou z forem tohoto nežádoucího jednání zjistila v 7 případech. „Z výsledků kontrol provedených v roce 2017 vyplývá, že k diskriminaci spotřebitelů na českém trhu stále dochází. Oproti roku 2016 došlo v procentuálním vyjádření počtu zjištěných případů k minimálnímu snížení a to pouze o 0,35 %. Vzhledem k této skutečnosti bude pro...

ČOI zjistila v Ústí nad Orlicí více než 55% porušení zákonů

(Hradec Králové, 17. duben 2017) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj a Česká inspekce životního prostředí inspektorátu Hradec Králové uskutečnily společnou kontrolní akci v Ústí nad Orlicí. Inspektoři se zaměřili na obchodní síť a služby a provedli celkem 18 kontrol. Porušení právních předpisů zaznamenali v 10 provozovnách.

Při nákupu starožitností si ověřte, zda se jedná o legálně nabyté zboží

(Praha, 13. duben 2018) Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na kontroly prodeje předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek. Během dvou měsíců provedla kontroly v 71 starožitnictvích, prodejních galeriích, bazarech a dalších provozovnách, které nabízí starožitné zboží. Porušení právních předpisů zjistila ve 46 případech, což je téměř 65 % pochybení. Ze strany prodejců nejčastěji docházelo k nákupu nebo přijetí zboží bez toho, aby došlo k identifikace klienta, který toto zboží prodával „Za relativně krátkou dobu dvou měsíců, po kt...

Velikonoční prodej na severu Moravy s pokutami za 35 tisíc korun

(Ostrava, 10. duben 2018) Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje provedla v období Velikonoc kontrolní akci, která byla zaměřena na prodej výrobků a poskytovaní služeb, které souvisí právě s těmito svátky. Z celkového počtu 62 kontrolovaných provozoven zjistila porušení zákona ve 28 případech. Nejčastěji obchodníci porušili zákon o ochraně spotřebitele. Za to jim byly na místě uloženy pokuty ve výši 35 000 korun.

Bazary a zastavárny řádně neinformují o možnostech reklamace

(Praha, 6. duben 2018) Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2017 kontroly zaměřené na nabídku a prodej zboží v bazarech a zastavárnách. Celkem provedla 486 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila u více než poloviny z nich. Obchodníci převážně neinformovali o možnosti zboží reklamovat, nebo že se jednalo o použité zboží. „Česká obchodní inspekce v minulém roce zaznamenala mimo častého porušení zákona o ochraně spotřebitele 36 případů nedodržení legislativy, která ukládá obchodníkům řádnou identifikaci klienta při výkupu zboží. Za poz...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena