Deklarované složení textilu nemusí odpovídat skutečnosti

(Praha, 27. duben 2018) Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala podmínky dodržování zákonů při prodeji textilních výrobků. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti, která souvisí s materiálovým složením textilních výrobků. Z celkového počtu 117 provedených kontrol zjistila porušení právních předpisů při 60 kontrolách. „Výsledky kontrol prokázaly, že obchodník záměrně nebo z nedbalosti deklaruje nesprávné, nepřesné nebo zavádějící informace o materiálovém složení výrobku a procentuálního podílu jednotlivých vláken. ČOI odebrala k odb...

Na Šenovské burze v Ostravě 100 % prodejců porušilo zákon

(Ostrava, 24. duben 2018) Česká obchodní inspekce pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj v součinnosti s Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj uskutečnila mimořádnou kontrolní akci na Šenovské burze v Ostravě, která byla zaměřená, mimo jiné, na dodržování zákona v oblasti porušování práv duševního vlastnictví. Kontroly provedla u 15 prodejců a ve všech případech zjistila nedostatky.

K diskriminaci spotřebitelů stále dochází

(Praha, 20. duben 2018) Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitele. V roce 2017 uskutečnila v této oblasti 721 kontrol a podezření na některou z forem tohoto nežádoucího jednání zjistila v 7 případech. „Z výsledků kontrol provedených v roce 2017 vyplývá, že k diskriminaci spotřebitelů na českém trhu stále dochází. Oproti roku 2016 došlo v procentuálním vyjádření počtu zjištěných případů k minimálnímu snížení a to pouze o 0,35 %. Vzhledem k této skutečnosti bude pro...

ČOI zjistila v Ústí nad Orlicí více než 55% porušení zákonů

(Hradec Králové, 17. duben 2017) Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj a Česká inspekce životního prostředí inspektorátu Hradec Králové uskutečnily společnou kontrolní akci v Ústí nad Orlicí. Inspektoři se zaměřili na obchodní síť a služby a provedli celkem 18 kontrol. Porušení právních předpisů zaznamenali v 10 provozovnách.

Při nákupu starožitností si ověřte, zda se jedná o legálně nabyté zboží

(Praha, 13. duben 2018) Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na kontroly prodeje předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek. Během dvou měsíců provedla kontroly v 71 starožitnictvích, prodejních galeriích, bazarech a dalších provozovnách, které nabízí starožitné zboží. Porušení právních předpisů zjistila ve 46 případech, což je téměř 65 % pochybení. Ze strany prodejců nejčastěji docházelo k nákupu nebo přijetí zboží bez toho, aby došlo k identifikace klienta, který toto zboží prodával „Za relativně krátkou dobu dvou měsíců, po kt...

Velikonoční prodej na severu Moravy s pokutami za 35 tisíc korun

(Ostrava, 10. duben 2018) Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje provedla v období Velikonoc kontrolní akci, která byla zaměřena na prodej výrobků a poskytovaní služeb, které souvisí právě s těmito svátky. Z celkového počtu 62 kontrolovaných provozoven zjistila porušení zákona ve 28 případech. Nejčastěji obchodníci porušili zákon o ochraně spotřebitele. Za to jim byly na místě uloženy pokuty ve výši 35 000 korun.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena