Diskriminace – 1. pololetí 2015

(Praha, 11. září 2015) Z výsledků kontrol České obchodní inspekce v 1. pololetí 2015 vyplynulo, že k diskriminaci spotřebitelů dochází na vnitřním trhu České republiky spíše výjimečně. Diskriminace spotřebitele byla inspektory sledována v průběhu téměř tisíce kontrol a prokázáno bylo pouze 8 případů. Jako diskriminace z důvodu národnosti bylo kvalifikováno neposkytnutí stravovacích služeb v restauraci hostům neasijského původu, účtování servisního poplatku v restauraci nebo účtování vyšších cen nápojů a vstupného cizincům než „domácím“. Dalšími prokázanými případy diskriminace bylo odmítnutí realitní kanceláře pronajmout byt romskému zájemci, finanční znevýhodnění fanoušků soupeře při sportovním utkání, omezení vydávání dárků za účast na organizované akci pouze osobám starším 18 let a odmítnutí obsloužit konkrétního hosta v motorestu. Jiná porušení povinností při prodeji výrobků a služeb však byla zjištěna ve 40 % kontrol. „I přes ojedinělá zjištění je třeba věnovat všem projevům diskriminace spotřebitele trvalou pozornost. Jsem přesvědčen, že důslednou kontrolou a následnými opatřeními lze zamezit nežádoucímu přístupu některých poskytovatelů služeb k cizincům, stejně jako protiprávnímu jednání realitních makléřů vůči příslušníkům romského etnika. Diskriminace jakéhokoliv typu diskredituje celou společnost a budí pochybnost o její vyspělosti a kultuře,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

„Kontroly zaměřené na diskriminaci spotřebitelů patří k prioritním oblastem kontrolní činnosti České obchodní inspekce. Z výsledků kontrol v 1. pololetí 2015 vyplynulo, že k diskriminaci spotřebitelů dochází spíše výjimečně. Mezi prokázanými případy diskriminace bylo například odmítnutí realitní kanceláře pronajmout byt romskému zájemci nebo finanční znevýhodnění fanoušků soupeře při sportovním utkání. Diskriminace menšin je vážný společenský problém, který je třeba důrazně odmítnout a postihovat. Přesto, že se s případy diskriminace inspektoři setkali výjimečně, bude ČOI i nadále toto chování monitorovat, “ řekl ministr průmysl a obchodu Jan Mládek.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena