3. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním informační povinnosti o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) dodavatelem vykonává ČOI.

Krajské úřady kontrolují plnění povinnosti dodavatele zajistit přezkoušení vodoměru do 30 dnů od vaší písemné žádosti. 

V případě zjištěného porušení uvedených povinností můžete podat podnět k prošetření. Ten vám ovšem nemůže pomoci vyřešit váš spor s dodavatelem.

Pokud mezi vámi a dodavatelem vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o dodávce pitné vody či odvádění odpadní vody, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

PODAT NÁVRH

Kde je to upraveno: § 20d, § 20e písm. d) a § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 37 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena