Jakým způsobem je možné podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu?

Návrh na zahájení řízení nemusí obsahovat odkazy na zákonná ustanovení, o které spotřebitel opírá svůj požadavek nebo uplatněný nárok, ani právní odůvodnění uplatňovaného nároku; je důležité, aby spotřebitel vlastními slovy popsal, co ho trápí a co požaduje. K tomu, aby mohlo být mimosoudní řešení sporu efektivní, je ale rovněž třeba, aby byl spotřebitel schopen doložit, že je jeho požadavek oprávněný.

Pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu doporučujeme využít webový formulář, který spotřebitele provede procesem podání návrhu .

Pokud nebude návrh srozumitelný, bude neúplný nebo nebude obsahovat potřebné podklady hned na začátku, je spotřebitel vyzván k odstranění případných nedostatků.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena