Knoflíkové baterie

 

Proč mohou být knoflíkové baterie nebezpečné

 

Jak předejít tomu, aby vaše dítě spolklo knoflíkovou baterii

Víte, kolik zařízení u vás doma funguje na tzv. knoflíkové baterie? Zkuste se podívat a možná budete překvapeni! Knoflíkové baterie mají velikost malé mince a používají se např. v dálkových ovládačích, videohrách, hračkách, elektronických teploměrech či papírových přáních. Někdy lze prostor pro baterie snadno otevřít a mohou se tak k nim dostat i malé děti. Knoflíkové baterie proto přestavují reálné nebezpečí. Mohou vážným způsobem ohrozit zdraví vašich dětí.

Při náhodném požití mohou způsobit rozsáhlé poškození vnitřních orgánů, což může během několika hodin přivodit smrt.

V tomto letáku uvádíme pár pokynů, jak zabránit polknutí knoflíkových baterií. Řekněte o tom i ostatním! Můžete tak zachránit život!

 

Jaká existují rizika?

Při polknutí se knoflíková baterie dostane do styku se slinami. To způsobí chemickou reakci, která může způsobit vnitřní popáleniny, které vedou k vážným poraněním a mohou v některých případech dokonce způsobit úmrtí.

Nejnebezpečnější knoflíkové baterie jsou lithium-iontové.

 

Jaké jsou příznaky?

Když dítě spolkne knoflíkovou baterii, nejsou často patrné žádné bezprostřední příznaky. Můžete si však všimnout toho, že se dítě něčím dáví, má bolesti na hrudníku, kašle nebo hlasitě dýchá, krvácí z nosu či konečníku a má horečku. 

Pokud máte podezření, že dítě baterii spolklo, jeďte s ním okamžitě do nemocnice.

 

Jak zabránit tomu, aby dítě knoflíkovou baterii spolklo?

  • Uchovávejte knoflíkové baterie a jiné podobné drobné věci mimo dosah dětí.
  • Ujistěte se, že se děti nemohou dostat k bateriím v otevřených baleních.
  • Zkontrolujte, zda jsou zařízení, v nichž se knoflíkové baterie používají, dobře zavřená a nejde je snadno otevřít.
  • Použité knoflíkové baterie ihned vyhoďte do tříděného odpadu. Mohou totiž představovat vážné nebezpečí.

 

Co dělat v případě, když máte podezření nebo víte, že dítě knoflíkovou baterii spolklo?

  • Je třeba jednat rychle a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v nemocnici.
  • Nedávejte dítěti nic jíst ani pít.
  • Nevyvolávejte zvracení.
  • Vezměte s sebou příslušný spotřebič nebo původní balení baterií, aby mohl lékař určit typ baterie a její chemické složení.

 

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena