Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 23. 5. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 61348/19/0100) týkající se sporů řešených oddělením mimosoudního řešení sporů (ADR) v oblasti neživotního pojištění.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 5. 2019 – čj. ČOI 62215/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena