Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 28. 7. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 7. 2020 (čj. ČOI 94566/20/0100) týkající se kontrol společnosti Helvetia Apotheke.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 20. 7. 2020 – čj. ČOI 95668/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena