Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 10. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 11. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na stížnost na společnost Innogy Energie, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 151500/18/3000, týkající se výsledku šetření na stížnost na společnost Innogy Energie, s.r.o.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 11. 2018 – čj. ČOI 154233/18/3000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena