Inspektorát Ústecký a Liberecký – 30. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 11. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření k podnětu sp.zn. ČOI 110327/16/2500.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 12. 7. 2017 pod čj. ČOI 94497/17/2500  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření k podnětu sp.zn. ČOI 110327/16/2500.  Žadateli bylo nejprve sděleno, že řízení nebylo zatím ukončeno a přislíbeno, že po ukončení kontroly mu budou výsledky poskytnuty. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2017 – čj. ČOI 146171/17/2500.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena