PHM kontroly – 2014

(Praha, 16. únor 2015) V roce 2014 odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole jakosti celkem 2663 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, LPG, CNG a Etanolu E85, z nichž nevyhovělo příslušným technickým normám celkem 81 odebraných vzorků paliv (tj. 3 %). V průběhu celého roku při monitorování a sledování jakosti pohonných hmot úzce spolupracovala s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky, které také informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot a koordinuje svoji kontrolní činnost na trhu
s motorovými palivy. „Při srovnání s předchozím rokem se poměr zjištění příliš neliší, změny jsou však zřetelné při bližším posouzení závažnosti zjištěných závad. V roce 2014 ubylo méně závažných porušení jakosti, tj. takzvaných nedbalostních a sezónních odchylek, a to o 14 procent. Z toho však vyplývá, že
o stejné procento vzrostl poměr odchylek závažnějšího charakteru, které nasvědčují kontaminaci pohonných hmot. Podíl na tom má zejména zvýšený výskyt nejakostního LPG pro pohon na trhu. Nežádoucí složky obsažené v motorových palivech podstatným způsobem ovlivňují vlastnosti motorových paliv, takže v důsledku snížení jejich jakosti dochází nejen k poškození spotřebitelů a životního prostředí, ale i fiskálních zájmů státu. Přestože kvalitu pohonných hmot na českém trhu lze považovat dlouhodobě za stabilně dobrou, budou odběry vzorků a kontroly jakosti motorových paliv pokračovat. Jedná se o jednu z oblastí, kde se spotřebitel před poškozením nemůže ochránit sám,“ zhodnotil celoroční kontrolní akci Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-02-16-priloha-tz-pohonne-hmoty-2014-porovnani-jakosti-2013-a-2014.docx (, 15,04 KB)

2015-02-16-priloha2-tz-12-14.xls (, 45,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena