Pohonné hmoty v listopadu bez závad

(Praha, 22. prosince 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost a kvalitu pohonných hmot. Stejně tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným požadavkům. Oproti měsíci říjnu 2016 došlo ke zlepšení o 2,4 procenta. V říjnu totiž nevyhovělo 6 vzorků, konkrétně se jednalo třikrát o motorovou naftu a třikrát benzín. V tomto roce je to již podruhé, kdy ČOI shledala vzorky odebraných pohonných hmot bez závad. Obdobná situace nastala již v červenci 2016.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2016-12-22-phm-listopad-priloha1.xls (, 43,50 KB)

2016-12-22-phm-listopad-priloha2.xls (, 40,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena