Povodně 2013: záplava nepoctivců

(Kontroly služeb a prodeje zboží v souvislosti s povodněmi – závěrečná zpráva)

(Praha, 25. listopad 2013)  Letošní povodně napáchaly opět velké škody a obyvatelé zasažených oblastí se s jejich ničivými následky potýkají dodnes. Ani závěrečná zpráva, hodnotící výsledky kontrol České obchodní inspekce v období od 11. července do 3. října 3013 u prodávajících a poskytovatelů služeb v souvislosti s povodněmi, nevyznívá příliš pozitivně. Inspektoři se zaměřili na kontroly těch podnikatelů, kteří by mohli, vzhledem ke zvýšenému zájmu o jejich zboží a služby ze strany spotřebitelů z povodněmi zasažených míst, zneužít jejich tíživé situace k protiprávnímu jednání a vlastnímu prospěchu. V průběhu 563 kontrol byly ve 46 % případů zjištěny nedostatky. Porušovány byly zejména informační povinnosti o cenách i o výrobcích a spotřebitelé byli poškozování prodávajícími nepoctivostí při prodeji nebo poskytování služeb i při uplatnění reklamací. Pozitivem je, že prodej zaplaveného nepotravinářského zboží zjištěn nebyl.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97): 


Celá zpráva zde:

131125-tz-povodnove-kontroly-coi.doc (, 55,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena