Předváděcí akce – 2.Q 2015

(Praha, 11. srpen 2015) Kontroly předváděcích prodejních akcí a plnění povinností jejich pořadateli Českou obchodní inspekci stále zaměstnávají, a to i přesto, že další problémové firmy opouštějí či již opustily český trh. Jejich místo ovšem zaujímají firmy nové, které často poškozují zájmy spotřebitelů a zákony ve stejném rozsahu. Ve 2. čtvrtletí oznámilo 19 subjektů konání 4531 organizovaných akcí, což je sice o téměř 40 % méně oznámených akcí než v 1. čtvrtletí, opět však byl zjištěn nemalý počet neoznámených akcí. To svědčí o vysoké aktivitě organizátorů předváděcích akcí a trvalém zájmu spotřebitelů o ně. Za prokázaná porušení povinností bylo ve 2. čtvrtletí pravomocně uloženo necelých 5 desítek pokut za téměř 4,5 milionu korun. „Mezi zjištěnými nedostatky převažovaly nehlášené akce a neúplné informace o nich pro pozvané spotřebitele. Další značná část porušení se týkala používání zakázaných klamavých obchodních praktik, ve třech případech dokonce praktik agresivních. Zasáhnout proti nezákonným praktikám předváděcích firem účinněji je ale v současnosti stále složitější vzhledem ke způsobu kontaktování spotřebitelů formou osobních písemných či telefonických pozvánek na tyto organizované akce. Bez pomoci takto oslovených spotřebitelů má Česká obchodní inspekce ztíženou možnost se o konání neoznámených předváděcích prodejních akcí dovědět. Nejúčinnější obranou spotřebitelů tak je, na tyto akce nechodit,“ doporučuje opakovaně ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena