Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – specifikace

Tato specifikace popisuje datovou sadu Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v její plné šíři v podobě, v jaké jsou poskytována data od roku 2022. Data za roky 2016 – 2021 jsou poskytována v minimalističtější podobě viz sekce s příklady. Specifikace je ilustrována příklady dat z o poskytnutých informacích ve formátu JSON-LD a tedy i JSON. Specifikace je vytvořena v souladu s Otevřenými formálními normami.

1. Přehled

Konceptuální model poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.Pro každou vlastnost je uveden její technický název, který je pro její reprezentaci použit ve formátu JSON, její název, datový typ, popis a příklad.

2.1. Oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Tato třída reprezentuje Oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace, které je Digitálním objektem.

2.1.1. Identifikátor

Vlastnost

iri

Typ

IRI

Jméno

Identifikátor oznámení

Popis

Unikátní identifikátor oznámení. Zděděno z Věci.

Příklad

https://data.coi.cz/zdroj/oznámení-o-vyřízení-žádosti-o-informace/25458

2.1.2. URL

Vlastnost

url

Typ

URL

Jméno

URL oznámení

Popis

URL oznámení o poskytnutí odpovědi. Zděděno z Digitálního objektu.

Příklad

https://www.coi.cz/?p=25458

2.1.3. Název

Vlastnost

název

Typ

Text

Jméno

Název oznámení o poskytnutí odpovědi.

Popis

Název oznámení o poskytnutí odpovědi. Zděděno z Věci.

Příklad

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.01.2022

2.1.4. Popis

Vlastnost

popis

Typ

Text

Jméno

Popis oznámení o poskytnutí odpovědi.

Popis

Popis oznámení o poskytnutí odpovědi. Zděděno z Věci.

Příklad

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne ..., čj. ... týkající se kontroly u společnosti .... Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne ....

2.1.5. Vytvořeno

Vlastnost

vytvořeno

Typ

Časový okamžik

Jméno

Vytvoření oznámení

Popis

Vytvoření oznámení o vyřízení žádosti. Zděděno z Věci.

Příklad

2019-09-27T09:30:00+02:00

2.1.6. Vazba: Inspektorát

Vazba

inspektorát

Typ

IRI položky z číselníku inspektorátů

Jméno

Inspektorát

Popis

Inspektorát ČOI z číselníku inspektorátů ČOI, který vyřizuje žádost o informace.

Příklad

https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/inspektoráty/položky/20

2.1.7. Vazba: Žádost

Vazba

žádost

Typ

Žádost

Jméno

Žádost

Popis

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2.1.8. Vazba: Odpověď

Vazba

odpověď

Typ

Odpověď

Jméno

Odpověď

Popis

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2.2. Žádost

Tato třída reprezentuje žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2.2.1. Číslo jednací

Vlastnost

číslo_jednací

Typ

Řetězec

Jméno

Číslo jednací

Popis

Číslo jednací žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Příklad

ČOI 154583/21/1000

2.2.2. Přijato

Vlastnost

přijato

Typ

Časový okamžik

Jméno

Přijato

Popis

Přijetí žádosti.

Příklad

2019-09-27T09:30:00+02:00

2.2.3. Předmět

Vlastnost

předmět

Typ

Text

Jméno

Předmět žádosti

Popis

Předmět žádosti

Příklad

Informace týkající se podání žadatele ke kontrole společnosti ..., a.s.

2.3. Odpověď

Tato třída reprezentuje odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2.3.1. Číslo jednací

Vlastnost

číslo_jednací

Typ

Řetězec

Jméno

Číslo jednací

Popis

Číslo jednací odpovědi na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Příklad

ČOI 154583/21/1000

2.3.2. Odesláno

Vlastnost

odesláno

Typ

Časový okamžik

Jméno

Odesláno

Popis

Odeslání odpovědi na žádost.

Příklad

2019-09-27T09:30:00+02:00

2.3.3. URL

Vlastnost

url

Typ

URL

Jméno

URL souboru s odpovědí

Popis

URL souboru s odpovědí. Zděděno z Digitálního objektu.

Příklad

https://www.coi.cz/?p=25458

2.3.4. Typ média

Vlastnost

typ_média

Typ

URL typu média

Jméno

Typ média souboru s odpovědí

Popis

Typ média souboru s odpovědí. Zděděno z Digitálního objektu.

Příklad

http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf

3. Příklad v plné šíři – data od roku 2022

Příklad v JSON-LD, JSON Schema, JSON-LD kontext

[
  {
    "@context": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2022/01/odpovedi-106.jsonld",
    "typ": [
      "Digitální objekt",
      "Oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace"
    ],
    "iri": "https://data.coi.cz/zdroj/oznámení-o-vyřízení-žádosti-o-informace/155145/21/3000",
    "url": "https://www.coi.cz/?p=25458",
    "název": {
      "cs": "Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.12.2021"
    },
    "popis": {
      "cs": "Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 12. 2021 (čj. ČOI 155145/21/3000) týkající se šetření v provozovně Autobazar RZ. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti proběhla kontrola, bylo zjištěno porušení a bude zahájeno správní řízení. Odpověď byla odeslána elektronicky dne 14. 12. 2021 – čj. ČOI 158660/21/3000."
    },
    "inspektorát": "https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/inspektoráty/položky/20",
    "vytvořeno": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum_a_čas": "2021-12-22T07:00:48"
    },
    "žádost": {
      "typ": [
        "Digitální objekt",
        "Žádost"
      ],
      "číslo_jednací": "ČOI 155145/21/3000",
      "předmět": {
        "cs": "Informace týkající se podání žadatele ke kontrole společnosti ..., a.s."
      },
      "přijato": {
        "typ": "Časový okamžik",
        "datum": "2021-12-22"
      }
    },
    "odpověď": {
      "typ": [
        "Digitální objekt",
        "Odpověď"
      ],
      "url": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2021/12/21-12-22-ri-brno-z-106.pdf",
      "typ_média": "http://www.iana.org/assignments/media-types/application/pdf",
      "číslo_jednací": "ČOI 155145/21/3000",
      "odesláno": {
        "typ": "Časový okamžik",
        "datum": "2021-12-22"
      }
    }
  }
]

4. Minimalistický příklad – data za roky 2016 – 2021


JSON Schema, JSON-LD kontext


[
  {
    "@context": "https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2022/03/odpovedi-106-minimalni.jsonld",
    "typ": [
      "Digitální objekt",
      "Oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace"
    ],
    "iri": "https://data.coi.cz/zdroj/úřední-deska/informace/25657",
    "url": "https://www.coi.cz/?p=25657",
    "název": {
      "cs": "Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 31. 12. 2021"
    },
    "popis": {
      "cs": "Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161940/21/0100), v níž požadoval zaslání anonymizovaných rozhodnutí za porušení § 54 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Požadované dokumenty byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162450/21/0100."
    },
    "inspektorát": "https://data.coi.cz/zdroj/číselníky/inspektoráty/položky/20",
    "vytvořeno": {
      "typ": "Časový okamžik",
      "datum_a_čas": "2021-12-31T09:13:04"
    }
  }
]
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena