Uložené pokuty

Stažením a otevřením níže uvedených souborů vyjadřujete svůj souhlas s PODMÍNKAMI pro využívání a další publikování výstupů z databáze České obchodní inspekce zveřejněných v rámci projektu Open Data.

Distribuce datové sady:

UPOZORNĚNÍ:

  • Data mohou obsahovat nepřesnosti způsobené překlepy.
  • V případě sankcí se jedna pokuta může objevit na více řádcích (v případě, že byla uložena za porušení dvou či více ustanovení zákona, tedy paragrafů). Tuto situaci je možné rozpoznat podle totožného pole „ID Sankce“. Na počátku roku 2013 došlo ke změně evidence sloupce §. Od změny jsou paragrafy vybírány z číselníku a každý paragraf je zaznamenán na samostatném řádku. Dříve zadané sankce obsahují volně zapisovaný výčet paragrafů. Případy, kdy je výše sankce nulová, představují tzv. sdružené pokuty, tedy pokuty, jejichž vyčíslení je zahrnuto do jiné pokuty. Tato situace vyplývá z legislativy, která České obchodní inspekci ukládá slučovat pokuty jednomu subjektu do jediné částky.
  • Výše sankcí se odvíjí jednak od zákona a jeho ustanovení, které bylo porušeno, ale především od závažnosti, případně opakovanosti tohoto porušení.

Schéma:

  • ID Sankce = unikátní identifikátor sankce
  • ID kontroly = identifikátor kontroly, na jejímž základě byla sankce uložena
  • Vyse pokuty = výše uložené sankce (pokuty) v Kč (nezahrnuje vyčíslení nákladů na správní řízení)
  • Zakon = číslo zákona, jehož porušení je důvodem uložení sankce
  • § = seznam paragrafů zákona, jejichž porušení je důvodem uložení sankce
  • Datum nabyti pravni moci = datum ke kterému sankce nabyla právní moci (stala se pravomocnou)
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena