ČOI obhájila ocenění v soutěži „Otevřeno x Zavřeno“

(Praha 30. září 2015) Česká obchodní inspekce obdržela 29. září 2015 zvláštní cenu Otevřeno za otevřená data. Na tomto ocenění pro ČOI se shodla jak odborná porota, tak i veřejnost. Obchodní inspekce tuto cenu získala již v loňském ročníku této soutěže. V kategorii otevřená data obdržela ČOI dvojnásobný počet hlasů oproti druhému oceněnému – Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy. „Této ceny si velmi vážíme a bereme ji jako ocenění své práce širokou veřejností i závazek do budoucna, abychom v této cestě pokračovali,“ řekl Mojmír Bezecný, ús...

Panenka ZUDY DOLLS obsahuje nebezpečný ftalát

(Praha, 30. září 2015) Při monitorování trhu s hračkami inspektoři ČOI zjistili, že je v nabídce hračka, která představuje pro děti riziko poškození zdraví. Jedná se o textilní panenku neznámého původu s označením ZUDY DOLLS, u níž byl následným laboratorním  rozborem zjištěn nadlimitní obsah esteru kyseliny ftalové - DEHP, a to ve výši 2,8 % hmotnostních, zatímco horní hranice obsahu ftalátu je pro hračky a předměty pro péči o děti 0,1 % hmotnostních.  Česká obchodní inspekce vydala zákaz další distribuce panenky a nařídila kontrolované osobě ...

Textilní výrobky nejsou často označeny cenou ani symboly

(Praha, 29. září 2015) Četné nedostatky zjistila Česká obchodní inspekce při kontrolách zaměřených na nabízený textil a textilní výrobky, a to zejména na jejich značení a další povinné informace, jejichž poskytování ukládá prodávajícím zákon o ochraně spotřebitele a další právní předpisy. V průběhu 2. čtvrtletí bylo při 929 kontrolách prokázáno porušení těchto povinností v téměř 60 % z nich.  Na 2000 kusů textilních výrobků v hodnotě 435 427 Kč, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh, vydali inspektoři zákaz prodeje a právní moci nabylo ...

Nafta s nízkým bodem vzplanutí může poškodit motor vozu

(Praha, 25. září 2015) Osobní automobily s dieselovým motorem se těší stále větší oblibě spotřebitelů. Nejvíce vzorků nafty nesplňuje však také jakostní standardy stanovené technickou normou, a proto představuje toto palivo největší část odebraných vzorků pohonných hmot, kontrolovaných Českou obchodní inspekcí. Po nulovém výskytu nejakostních vzorků v červenci je srpnová bilance horší. Z 230 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v měsíci srpnu, nevyhověly požadavkům příslušné normy dva vzorky motorové nafty a jeden vzorek automobi...

Kontrola služeb TAXI v Brně

(Brno, 25. září 2015) Ve středu tento týden proběhla společná kontrolní akce České obchodní inspekce, Živnostenského úřadu města Brna a Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Zaměřila se na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, zákona o silniční dopravě, včetně prováděcích předpisů v souvislosti s poskytováním taxislužby v Brně ve večerních hodinách. Kontrolou prošlo 6 jízd a v 5 případech byly zjištěny nedostatky.   Celá  zpráva (MS-Word 97):

Plyšový pes může dítěti ublížit, i když nekouše

(Praha, 24. září 2015) Prosbám dítěte o zakoupení roztomilého plyšového pejska, který se dá díky držákům nosit jako taška, leckterý rodič či prarodič neodolá. Netuší, že právě tato hračka představuje pro nejmenší uživatele riziko poškození zdraví. Nebyla při prodeji řádně označena a jakékoliv identifikační údaje a informace pro spotřebitele chyběly. Na základě výsledků laboratorních zkoušek Česká obchodní inspekce spotřebitele před její koupí varuje. Hračka obsahuje snadno oddělitelné malé části, a to včetně knoflíkových baterií, jejichž spolkn...

Na Dnech NATO prodejci předpisy dodržovali

(Ostrava, 24. září 2015) Stejně jako v předchozích letech nechyběli mezi účastníky na Dnech NATO v Ostravě inspektoři z místně příslušného inspektorátu ČOI. Důvodem byla nejen očekávaná rekordní účast návštěvníků, ale také četné stánky, které zajišťovaly občerstvení a nabízely prodej nejrůznějších výrobků, které by mohly spotřebitele během programu zaujmout.  „Výsledky kontrolní akce v průběhu Dnů NATO jsem byl velmi příjemně překvapen. Nedostatek zjištěný u jediného prodejce z 10 kontrolovaných svědčí o tom, že preventivní monitorování těchto ...

ČOI nepropustila na vnitřní trh EU cca 5000 koloběžek

(Praha, 23. září 2015) Méně veřejnosti známou činností České obchodní inspekce je spolupráce s celními úřady, spočívající ve vydávání stanovisek k propuštění spotřebního zboží na vnitřní trh EU, v případech, kdy o toto odborné stanovisko příslušný celní úřad požádá. Posledním z těchto případů byla žádost Celního úřadu pro Hl. m. Prahu o fyzickou kontrolu dětských skládacích koloběžek, jejichž dovozcem je společnost Marika, s. r. o. Po kontrole zásilky v prostorách celního úřadu vydala Česká obchodní inspekce k propuštění výrobku do volného oběh...

Hračky složené z malých dílků jsou pro děti nebezpečné

(Praha, 23. září 2015) Česká obchodní inspekce opakovaně upozorňuje na vážné nebezpečí, které pro nejmenší dětské uživatele představují hračky složené z dílků, které lze snadno utrhnout nebo ukroutit. Jednou z těchto hraček je i natahovací barevná plastová rybička, odebraná ke kontrole bezpečnosti inspektory při monitorování nabídky hraček na českém trhu. Vážné riziko udušení nebo zalknutí představují pro dítě všechny uvolněné malé dílky hračky, které se vešly bezezbytku do zkušebního válce pro malé části, např. ploutve, kolečka, dílky ocásku i...

Gumový svítící panáček může ohrozit zdraví dítěte

(Praha, 22. září 2015) Česká obchodní inspekce varuje před nákupem elastické hračky s nenápadnou šňůrkou, kterou lze z původní délky 75 mm natáhnout na osmnáctinásobek, a to za použití minimální síly. Dítěti tak při hře hrozí vážné riziko uškrcení. Jedná se o gumového svítícího panáčka neznámého původu. Jeho distribuce byla zakázána a výrobek byl nahlášen jako nebezpečný do systému  RAPEX. Jedná se o výrobek: Panáček gumový svítící Výrobce/dovozce: neznámý Celá  zpráva (MS-Word 97):...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena