PHM – červenec 2017

(Praha, 30. srpen 2017) Česká obchodní inspekce zaznamenala v měsíci červenci výrazné zlepšení kvality odebraných vzorků pohonných hmot oproti měsíci červnu a to téměř o 2,5 %. Z 212 odebraných vzorků nevyhověly pouze dva, jednalo se o naftu.

ČOI na tržnici Hatě zajistila padělky v hodnotě téměř 3 miliony korun

(Brno, 29. srpen 2017) Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje uskutečnila v polovině měsíce srpna mimořádnou kontrolní akci na tržnici ASIA BAZAR Hatě, která byla zaměřená na prodej, nabídku a skladování zboží porušující některá práva duševního vlastnictví. ČOI provedla kontrolu u sedmi prodejců a u všech zaznamenala porušení zákona.

Meziroční porovnání kvality PHM

(Praha, 25. srpen 2017) Česká obchodní inspekce provedla porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2016 a 2017. Z výsledků sledování vyplývá, že se kvalita pohonných hmot v letošním 1. pololetí oproti stejnému období roku 2016 mírně zlepšila. Jedná se dokonce o historicky nejlepší výsledek za prvních šest měsíců každého roku od doby, kdy ČOI pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky, tj. za posledních 15 let.

Nebezpečná hračka: Čertovské rohy – svítící

(Praha, 24. srpen 2017) Pokud se spotřebitel rozhodne koupit na tuzemském trhu dětskou hračku, která má název „Čertovské rohy plastové – svítící“, může dojít k ohrožení zdraví dítěte. Česká obchodní inspekce zjistila, že kryt, ve kterém se nachází knoflíkové baterie, může dítě lehce otevřít. Tím dochází k nebezpečné manipulaci, která může ohrozit zdraví dítěte.

ČOI kontrolovala Prázdniny v Telči

(České Budějovice, 23. srpen 2017) Renesanční město Telč přivítalo na přelomu měsíce července a srpna velké množství návštěvníků. Již po třicáté čtvrté se zde konaly hudební Prázdniny v Telči. Pořadatelé mimo bohatého kulturního programu nabízeli velké množství stánků s občerstvením a drobným zbožím. Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla 8 kontrol zaměřených zejména na poctivost prodeje u služeb veřejného stravování a dále pak na kontroly prodeje hraček a suvenýrů. Porušení zákona zjistili inspektoři u 5 z nich, což je ...

Při kontrole ČOI na tržnici ve Strážném opustili prodejci své stánky

(České Budějovice, 21. srpen 2017) Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny opakovaně kontroluje dodržování práv duševního vlastnictví, které často porušují prodejci na tržnici ve Strážném. První neděli v měsíci srpnu zde inspektoři uskutečnili mimořádnou kontrolní akci, na které zajistili 591 kusů zboží v celkové hodnotě originálů 484 598 korun.

E-shopy – 2. čtvrtletí 2017

(Praha, 18. srpen 2017) Obliba Čechů v nakupování přes internet neustále stoupá. Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování zákonů v oblasti prodeje zboží v e-shopech. Oproti 1. čtvrtletí 2017 zaznamenala v tomto období nárůst zjištění téměř o 5 procent. Z 277 uskutečněných kontrol bylo ve 250 případech shledáno porušení zákonných povinností, což je více než 90 procent. „ČOI se při kontrolách nejčastěji setkávala s porušováním zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o klamavé obchodní praktiky, které prodejci při této ...

Provozovny na Vltavě moc neobstály

(České Budějovice, 16. srpen 2017) Na závěr měsíce července uskutečnila Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny mimořádnou akci zaměřenou na kontroly barů na vodě a kempů podél Vltavy. Celkem provedla 8 kontrol. V 6 případech bylo zjištěno porušení legislativy.

Stanovisko oddělení ADR ze dne 19. 12. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. V případě, že si spotřebitel v rámci reklamaci zvolí určité právo z vadného plnění a podnikatel nebude povinen vyhovět požadavku spotřebitele, ale bude mít povinnost reklamaci vyřídit jiným způsobem (například ve smyslu § 2169 odst. 1 OZ, kdy se jako způsoby řešení reklamace nabízí zejména odstranění vady opravou, dodáním nové věci bez vad, nebo odstoupení od smlouvy), není to...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena