Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 162435/19/1000 ze dne 18. 12. 2019 týkající se prodeje na Aukru. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože požadované informace nebyly informacemi ve smyslu ZSPI, povinný subjekt ani takové informace nemá k dispozici a ani v požadované formě neexistují.
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 6. 1. 2020 – čj. ČOI 1882/20/1000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 10.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151311/19/2200 ze dne 25. 11. 2019 týkající se poskytnutí informací o tom, v jakém příbuzenském vztahu jsou dva kontrolní pracovníci. Vzhledem k tomu, že informace o příbuzenském poměru je osobním údajem a nevypovídá o úřední činnosti kontrolující osoby a osoby pověřené ke kontrole, byla žádost rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno jako listovní doporučená zásilka dne 7. 1. 2020 – čj. ČOI 161165/19/2200.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2019 (sp. zn. ČOI 161600/19/0100) týkající se vyřízení podání žadatele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 12. 2019 – čj. ČOI 163050/19/0100.

 

   

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 4. 12. 2019 (čj. ČOI 155806/19/0100) týkající se sdělení, zdali má budova inspektorátu ČOI v Brně sklep.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 12. 2019 – čj. ČOI 161661/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2019 (sp.zn. ČOI 158242/19/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti HR WOOD, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta osobně (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 12. 2019 – čj. ČOI 158266/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 18. 11. 2019 (čj. ČOI 147424/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 11. 2019 – čj. ČOI 151097/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 145894/19/0100) týkající se kárného řízení a osobních údajů žadatele. Vzhledem k tomu, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Ústředního inspektorátu ČOI, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.

Žadateli byla datovou schránkou poskytnuta informace, jakému povinnému subjektu je potřeba žádost adresovat (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 147321/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 139912/19/0100) týkající se tiskové zprávy ČOI ze dne 19. 6. 2014 a poskytování informací o odvolaném řediteli inspektorátu ČOI Královéhradeckého a Pardubického třetím osobám. Žadateli byla poskytnuta odpověď ke třem bodům jeho žádosti, výzvou odeslanou dne 11. 11. 2019 pod čj. ČOI 143003/19/0100 byl vyzván k upřesnění jednoho bodu žádosti. 
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 11. 2019 – čj. ČOI 145145/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138403/19/0100 ze dne 31. 10. 2019 týkající se uložení sankcí za neoprávněné použití ekoznačky od roku 2008 do současnosti.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 11. 2019 – čj. ČOI 144335/19/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 21.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 142608/19/2700 ze dne 8. 11. 2019 týkající se poskytnutí rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka doporučeně dne 12. 11. 2019 (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) – čj. ČOI 144231/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 13.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 1. 11. 2019 (č.j. ČOI 139412/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 11. 2019 – č.j. ČOI 140447/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138311/19/2700 ze dne 30. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u společnosti Interpres Creditum, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány elektronicky dne 1. 11. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 138614/19/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 130130/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 10. 2019 – čj. ČOI 131205/19/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 04.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 10. 2019 – čj. ČOI 130832/19/2000 týkající se sankce uložené společnosti Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 10. 2019 pod čj. ČOI 135831/19/2000.

 

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 128319/19/0100 ze dne 9. 10. 2019 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního plánu a Organizačního plánu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 10. 2019 – čj. ČOI 129391/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost čj. ČOI 127877/19/3000 ze dne 8. 10. 2019 týkající se správních řízení vedených se společnostmi poskytujícími taxi služby.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 10. 2019 – čj. ČOI 131082/19/3000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 24.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 125556/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se sankce uložené podnikateli za nesoučinnost.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 10. 2019 – čj. ČOI 131147/19/1000.

 

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 16.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 127616/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u Matragi Design, s.r.o.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 9. 10. 2019 –  čj. ČOI 128317/19/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 125148/19/0100) týkající se počtu sankcí a celkové výše uložených pokut společnosti Tesco Stores, a.s. v roce 2018 a 2019.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 125351/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 122791/19/0100) týkající se zjištěných pochybení u společnosti Moneta Auto (GE Money Auto) při nesplnění informační povinnosti.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 124724/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 19. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 37347/12/4000) týkající se výsledku kontroly bezpečnosti výrobku – trojdílné disky pro nákladní automobily 8×20. Žadateli bylo sděleno, že kontrola inspektorátu ČOI Olomoucký a Moravskoslezský k uvedeným výrobkům byla zahájena 3. 5. 2012 a o jejích výsledcích byla informována Policie ČR dopisem ze dne 18. 7. 2012, s tím, že byly zjištěni jejich dodavatelé a že u kontrolované společnosti nebyly v době kontroly nabízeny k prodeji žádné nové výrobky tohoto typu. Z tohoto důvodu nebylo možné objektivně posoudit jejich bezpečnost.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 26. 9. 2019 – čj. ČOI 122717/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 120271/19/0100) týkající se předchozího podání žadatele.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 9. 2019 – čj. ČOI 121287/19/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 03.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 116003/19/2200 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 9. 2019 –  čj. ČOI 119891/19/2200.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 02.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 115714/19/2400 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 9. 2019 –  čj. ČOI 121575/19/2400.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 30.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 11. 9. 2019 (čj. ČOI 115805/19/3000) týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 9. 2019 – čj. ČOI 118443/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 27.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 18. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 115870/19/4000 týkající se zaslání kopií 5 rozhodnutí za uložení sankce –porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2019 – čj. ČOI 119605/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 113519/19/0100) týkající se pokut za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 20. 9. 2019 – čj. ČOI 116171/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 113156/19/0100) týkající se kontroly mikrovlnné jednotky  a spolupráce ČOI a ČTÚ.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 9. 2019 – čj. ČOI 116175/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 25.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 16. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 163116/18/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Microterm Color, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 9. 2019 – čj. ČOI 118913/19/4000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 24.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 11. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 93890/19/4000 týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2019 – čj. ČOI 111895/19/4000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 23.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 10. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 24139/19/4000 týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 9. 2019 – čj. ČOI 116564/19/4000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 115727/19/1000 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 9. 2019 –  čj. ČOI 116845/19/1000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 20.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2019 (č.j. ČOI 115797/19/2000) týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2019 – č.j. ČOI 116625/19/2000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 17.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 7. 9. 2019 pod čj. ČOI 114493/19/2000 týkající se pokuty uložené firmě Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 9. 2019 pod čj. ČOI 114792/19/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 8. 2019 (sp. zn. ČOI 110692/19/0100) týkající se kontroly a uložení sankce společnosti Aqua Progress a počtu podání na tuto společnost.

Žadateli bylo sděleno, že společnosti nebyla uložena žádná sankce a že ČOI eviduje podání od 3 spotřebitelů.  Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 9. 2019 – čj. ČOI 112789/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 13.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 29. 8. 2019 (č.j. ČOI 110736/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Aqua Progress, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2019 – č.j. ČOI 113241/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 10.09.2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 106898/19/2700 ze dne 21. 8. 2019 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy, s.r.o.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka dne 26. 8. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 108923/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 10.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 107107/19/2000 ze dne 21. 8. 2019 týkající se kontroly ve společnosti žadatele.

Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 8. 2019 pod čj. ČOI 108715/19/2000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 106241/19/1000 ze dne 19. 8. 2019 týkající se kontrol společnosti Envona, s.r.o. Ž důvodu neexistence informace byla žádost rozhodnutím odmítnuta.

Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 8. 2019 –  čj. ČOI 106444/19/1000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 106159/19/0100 ze dne 19. 8. 2019 týkající se kontrol v restauracích ve Vlašimi.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 8. 2019 –  čj. ČOI 106474/19/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 7. 8. 2019 (čj. ČOI 101265/19/3000) týkající se výsledku kontroly u společnosti Auto AD, s.r.o.

Informace  byla žadateli  odesláno elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2019 – čj. ČOI 103144/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2019 (sp. zn. ČOI 100913/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. DanCars CZ, s.r.o. 

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 8. 2019 – čj. ČOI 101462/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 9. 8. 2019 (č.j. ČOI 102476/19/2000) týkající se výše sankce uložené při kontrole podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2019 – č.j. ČOI 103757/19/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96925/19/0100) týkající se počtu podnětů s podezřením na diskriminaci v letech 2014 – 2018.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 97309/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96911/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Žadateli bylo sděleno, že za uvedené porušení nebyla od novely uvedeného zákona uložena žádná sankce.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 8. 2019 – čj. ČOI 101291/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96344/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a způsobu, jak kontroly probíhají. Žadateli byl poskytnut přehled sankcí s datem kontroly a ID kontroly, tak jak požadoval a dále mu byla poskytnuta informace o průběhu kontrol tohoto zákona a jak jsou sankce ukládány.    

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 8. 2019 – čj. ČOI 101318/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96076/19/0100) týkající se výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech u 5 vybraných subjektů, dále žadatel požadoval konkrétní důvody uložení pokuty a způsob prokázání porušení uvedeného ustanovení zákona v těchto 5 případech. Žadateli byla poskytnuta informace o tom, jak jsou pokuty ukládány, bylo mu poskytnuto 5 anonymizovaných kontrolních protokolů a rozhodnutí o uložení sankce. 

Žadateli bylo sděleno, že za uvedené období bylo porušení zjištěno ve 188 případech a byly uloženy sankce v celkové výši 687 500, – Kč. U dalších dvou otázek byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti a pokud nebudou upřesněny ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí této části žádosti.       

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 9. 8. 2019 – čj. ČOI 100119/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 16.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 5. 8. 2018 pod sp. zn. ČOI 100331/19/2000 týkající se informace o zadavateli podání na žadatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní instituci, byla žadateli informace poskytnuta.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 9. 8. 2019 pod čj. ČOI 101782/19/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 97564/19/0100) týkající se stížností  podaných na ČOI na společnost Bondster Marketplace.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 98773/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96692/19/0100) týkající se stížností podaných na ČOI na nekvalitní palivo CNG.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 97159/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 95489/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech od 1. 1. 2018 do dne doručení žádosti, dále žadatel požadoval konkrétní důvody uložení pokuty a způsob prokázání porušení uvedeného ustanovení zákona. Žadateli bylo sděleno, že za uvedené období bylo porušení zjištěno ve 188 případech a byly uloženy sankce v celkové výši 687 500, – Kč. U dalších dvou otázek byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti a pokud nebudou upřesněny ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí této části žádosti.       

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2019 – čj. ČOI 95772/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 94978/19/0100) týkající se společnosti ENVONA, s.r.o.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta písemně a zaslána poštou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 1. 8. 2019 – čj. ČOI 95258/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96910/19/0100) týkající se výše poskytnutého úvěru v řízení vedeném pod čj. ČOI 146135/12/0100/3100/12/Hy/Št. Žadateli bylo sděleno, že poskytnutý úvěr byl ve výši 200 000, – Kč a 100 000, – Kč.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2019 – čj. ČOI 97290/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 7. 2019 (čj. ČOI 94336/19/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019  do 30. 6. 2019.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2019 – čj. ČOI 94633/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 81726/19/0100) týkající se poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozhodnutí ke kontrolám provozovatelů autobazarů od roku 2013 do 23. 4. 2015. Jednalo se o rozsáhlé vyhledávání v databázových systémech ČOI a zpracování jednotlivých dokumentů, proto bylo poskytnutí informace zpoplatněno. Žadatel požadovanou částku uhradil a informace mu byly poskytnuty v požadovaném rozsahu. Jednalo se o 18 pravomocných rozhodnutí.

Žadateli byly všechny požadované dokumenty poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 26. 7. 2019 – čj. ČOI 85975/19/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 10. 7. 2019 (čj. ČOI 89551/19/3000) týkající se poskytnutí smlouvy o ubytování ve věci podnětu proti společnosti Delta Reisen, s.r.o. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože se jedná o informaci, kterou povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní  činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu (ust. § 11 odst. 3 ZSPI).    

Rozhodnutí  bylo odesláno elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 7. 2019 – čj. ČOI 90562/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 7. 2019 (čj. ČOI 89574/19/3000) týkající se výsledku šetření u  podnikatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 7. 2019 – čj. ČOI 91219/19/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 23.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 14. 7. 2018 pod sp. zn. ČOI 91128/19/2000 týkající se pokuty uložené firmě Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2019 pod čj. ČOI 91704/19/2000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 22.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 12. 7. 2018 pod sp. zn. ČOI 90693/19/2000 týkající se výsledku správního řízení se společností Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2019 pod čj. ČOI 91512/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 19.07.2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 10. 7. 2019 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány jako listovní zásilka dne 12. 7. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 89786/19/2700.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 18.07.2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 4. 7. 2019 týkající se výše pokuty uložené společnosti Mountfield, a.s.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky – emailem dne 9. 7. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 88805/19/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2019 (sp.zn. ČOI 850/30/19) týkající se výsledku šetření u  společnosti Opportunity, spol. s r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 7. 2019 – čj. ČOI 88427/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 15.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 6. 2019 (čj. ČOI 84666/19/3000) týkající se výsledku šetření u  společnosti f-store, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 7. 2019 – čj. ČOI 86283/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 21. 6. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 45014/19/4000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 84006/19/4000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 01.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 18. 6. 2019 (čj. ČOI 80932/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.     

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 6. 2019 – čj. ČOI 83018/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 81719/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 82050/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 82725/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeném pod sp.zn. ČOI 69295/18/1000.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 83571/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) odpověď na žádost ze dne 23. 5. 2019 (čj. ČOI 68764/19/0100)  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. – prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let u vybraných subjektů v roce 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 6. 6. 2019 – čj. ČOI 74714/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 65216/19/0100) týkající se výsledků kontrol zákona č. 477/2001 Sb., o obalech  v roce 2018.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2019 – čj. ČOI 65513/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 22. 5. 2019 (čj. ČOI 67525/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatelky.     

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2019 – čj. ČOI 70056/19/3000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 62403/19/0100) týkající se informací o náhradách škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 23. 5. 2019 – čj. ČOI 65500/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 66253/19/0100) týkající se přehledu služebních cest vedoucích zaměstnanců ČOI od roku 2016 dosud.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  a  ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 5. 2019 – čj. ČOI 67883/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 13. 5. 2019 (čj. ČOI 63446/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.     

Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 5. 2019 – čj. ČOI 64326/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 61348/19/0100) týkající se sporů řešených oddělením mimosoudního řešení sporů (ADR) v oblasti neživotního pojištění.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 5. 2019 – čj. ČOI 62215/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 55289/19/0100) týkající se kontrol tlakových lahví na výrobu šlehačky.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 5. 2019 – čj. ČOI 58346/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 13.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 28. 4. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 30408/19/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Mabil Mobil, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 5. 2019 – čj. ČOI 59950/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 53925/19/0100) týkající se informací poskytnutých advokátní kanceláři.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 4. 2019 – čj. ČOI 54231/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti ze dne 11. 4. 2019 vedené pod čj. ČOI 51164/19/3000 týkající se výsledku správního řízení se společností EMKA interiéry.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE formátu PDF) dne 30. 4. 2019 – čj. ČOI 58005/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 03.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 23. 4. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 45076/19/3100 týkající se výsledku kontroly a vystavení dokladu o zakoupení zboží.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 4. 2019 – čj. ČOI 55869/19/3100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 53729/19/0100) týkající se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 4. 2019 – čj. ČOI 53954/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 03.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 9. 4. 2018 pod sp. zn. ČOI 50063/19/2000 týkající se výsledku správního řízení se společností Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2019 pod čj. ČOI 54907/19/2000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 3. 2019 (sp.zn. ČOI 436/30/19) týkající se výsledku správního řízení se spol. CCC Czech, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 4. 2019 – čj. ČOI 46918/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 43011/19/0100) týkající se poskytnutí přístupu k organizačnímu řádu ČOI.

 Žadateli byla kopie příslušného dokumentu – organizační řád – poskytnuta elektronicky dne 2. 4. 2019 – čj. ČOI 44170/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 43486/19/0100) týkající se poskytnutí kopií tří soudních rozhodnutí ve sporech s ČOI citovaných v dokumentu Evropské komise „Pokyny k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách“.

Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty datovou schránkou dne 29. 3. 2019 – sp. zn. ČOI 43486/19/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 09.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci na žádost ze dne 22. 3. 2019 (čj. ČOI 41090/19/2700) týkající se zaslání kopie listiny: Obsah spisu Sp.zn. 93615/17/2700.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány datovou schránkou dne 29. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 44461/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 08.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 14. 3. 2018 pod sp. zn. ČOI 37209/19/2000 týkající se výsledku šetření podnětu žadatele u realitní makléřky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2019 pod čj. ČOI 44308/19/2000.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 08.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 22. 3. 2019 týkající se zaslání kopie listiny: Obsah spisu Sp. zn. 93615/17/2700.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány datovou schránkou dne 29. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 44509/19/2700.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 44570/19/0100) týkající se vyjádření ČOI k používání doložky „no-show“ v obchodních podmínkách leteckých společností.

 Žadateli byl požadovaný dokument vedený pod čj. ČOI 7192/19/0100 poskytnut elektronicky dne 29. 3. 2019 – sp. zn. ČOI 44570/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 27. 3. 2019 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v rámci kontrolní akce zveřejněné v tiskové zprávě ČOI ze dne 18.1.2019 o nových praktikách přeprodejců energií.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha byla dne 12. 3. 2019 doručena žádost podle ZSPI pod čj. ČOI 35517/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v rámci kontrolní akce zveřejněné v tiskové zprávě ze dne 18. 1. 2019 o nových praktikách přeprodejců energií. Žadateli byla poskytnuta 4 pravomocná rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 27. 3. 2019 – čj. ČOI 36915/19/0100

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 05.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 3. 2019 (čj. ČOI 35222/19/3000) týkající se informací o zaměstnanci inspektorátu. Žádost byla posouzena a rozhodnutím bylo poskytnutí informací o zaměstnanci inspektorátu odmítnuto.  

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dne 21. 3. 2019 – čj. ČOI 40130/19/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 03.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti ze dne 20. 3. 2019 – čj. ČOI 40227/19/2700, týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky dne 26. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 42547/19/2700.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 29.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 21. 3. 2019 na žádost týkající se kontroly u společnosti Český spotřebitelský servis energií, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 13. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 36184/19/2500 týkající se kontroly u společnosti Český spotřebitelský servis energií, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 3. 2019 – čj. ČOI 39717/19/2500

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 19. 3. 2019 na žádost týkající se šetření veřejného ochránce práv čj. KVOP-18824/2017.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha byly dne 8. 3. 2019 doručeny dvě identické žádosti o poskytnutí informace podle ZSPI pod čj. ČOI 33650/19/0100 a 33833/19/0100, v nichž žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci šetření veřejného ochránce práv. Žádost byla vyřizována z úrovně ústředního inspektorátu a žadateli byla poskytnuta všechna vyjádření ústředního inspektorátu a inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha zaslaná veřejnému ochránci práv týkající se předmětné věci.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 19. 3. 2019 – čj. ČOI 366997/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 21. 3. 2019 na žádost týkající se poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty k uvedeným číslům jednacím.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 38897/19/0100, v nichž žadatel požadoval poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty k uvedeným číslům jednacím. Žadateli bylo poskytnuto všech šest kopií požadovaných pravomocných rozhodnutí, a to v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 21. 3. 2019 – čj. ČOI 40418/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 15. 3. 2019 na žádost týkající se počtu kontrol a pokut uložených pohřebním službám v letech 2015 – 2018.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 31408/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol a pokut uložených pohřebním službám v letech 2015 – 2018.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 3. 2019 – čj. ČOI 31828/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 15. 3. 2019 na žádost týkající se průběhu a výsledku kontroly ponožek BOMA VOXX.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 30694/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se průběhu a výsledku kontroly ponožek BOMA VOXX. Žadateli byla zaslána čtyři anonymizovaná rozhodnutí týkající se předmětných kontrol.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 15. 3. 2019 – čj. ČOI 31793/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 25.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 14. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření podání žadatele a kontroly v Lékárně NOVA v Brně.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 22. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 208/30/19 týkající se výsledku šetření podání žadatele a kontroly v lékárně NOVA v Brně.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 3. 2019 – čj. ČOI 32779/19/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 25.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informace poskytnuté dne 15. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření ponožek MOOSE.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 1. 3. 2019 doručena žádost podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 29977/19/2000, týkající se výsledku šetření ponožek MOOSE.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 3. 2019 pod čj. ČOI 36824/19/2000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 12. 3. 2019 na žádost týkající se kontrol v restauraci U Čerta od roku 2015 doposud.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 33019/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol v restauraci U Čerta.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2019 – čj. ČOI 33903/19/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 22.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 13. 3. 2019 na žádost týkající se testování výrobku.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     28. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 17506/19/1000 týkající se testování výrobku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2019 – čj. ČOI 35841/19/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 11. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 3. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 253/30/19 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 3. 2019 – čj. ČOI 33035/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 12. 3. 2019 na žádost týkající se podání.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 30078/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí podání spol. dTest týkající se používání doložky „no show“ a vyjádření ČOI.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 12. 3. 2019 – čj. ČOI 33570/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 12. 3. 2019 na žádost týkající se kontroly bezpečnosti strojů.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 33209/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly bezpečnosti strojů. Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemá ČOI dozorovou pravomoc, byla žádost odložena, o čemž byl žadatel informován.

Žadateli byla informace o odložení žádosti poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2019 – čj. ČOI 33693/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 7. 3. 2019 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 26131/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení podání žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2019 – čj. ČOI 28184/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 19.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 4. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 25. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 27116/19/3000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4.3. 2019 – čj. ČOI 28603/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 18.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 8. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Luing Pyrex, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 28. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 91610/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly u spol. Luing Pyrex, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 3. 2019 – čj. ČOI 33543/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 7. 3. 2019 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 26570/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení podání žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2019 – čj. ČOI 28180/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 5. 3. 2019 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 24184/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení podání žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 5. 3. 2019 – čj. ČOI 27563/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 15.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 5. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 28. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 131447/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 5. 3. 2019 – čj. ČOI 31485/19/4000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 15.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informace poskytnuté dne 8. 3. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření u realitní kanceláře.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 10. 1. 2019 doručena žádost podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 26083/19/2000, týkající se výsledku šetření u realitní kanceláře.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 3. 2019 pod čj. ČOI 33371/19/2000.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 07.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 26. 2. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 17. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 3515/19/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 2. 2019 – čj. ČOI 27629/19/4000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 22. 2. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 12. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI, evidovaná pod čj. ČOI 20771/19/2700 týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky dne 22. 2. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 21267/19/2700.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.03.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 19. 2. 2019 na žádost týkající se testování výrobku.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne  11. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 17506/19/1000 týkající se testování výrobku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 2. 2019 – čj. ČOI 24320/19/1000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 28.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 18. 2. 2019 na žádost týkající se poskytnutí protokolu o kontrole.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 14. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 100112/18/1000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 2. 2019 – čj. ČOI 23865/18/1000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 28.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 18. 2. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 11. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 15388/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 2. 2019 – čj. ČOI 23703/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 18. 2. 2019 na žádost týkající se činnosti oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 19731/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 2. 2019 – čj. ČOI 23280/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 27.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 12. 2. 2019 na žádost týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole u společnosti žádající o informace.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 7. 2. 2019 pod sp. zn. ČOI 16400/19/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole u společnosti žádající o informace. Poskytnutí informace bylo rozhodnutím odmítnuto.

Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 2. 2019 – čj. ČOI 20846/19/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 11. 2. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. PRO-DOMA, SE.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 31. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 16177/19/3000 týkající se výsledku kontroly u spol. PRO-DOMA, SE.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 2. 2019 – čj. ČOI 18093/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci poskytnutou dne 14. 2. 2019 na žádost týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 16688/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů. Žadateli byly požadované informace poskytnuty v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 14. 2. 2019 – čj. ČOI 18140/19/0100.  

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 7. 2. 2019 na žádost týkající se uložených pokut společnosti CZC.CZ v roce 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 14788/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se uložených pokut společnosti CZC.CZ v roce 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2019 – čj. ČOI 18379/19/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 6. 2. 2019 na žádost týkající se rozhodnutí ve věci stížnosti vedené pod sp. zn. ČOI 85406/18/0100.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne   4. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 17506/19/1000 týkající se rozhodnutí ve věci stížnosti vedené pod sp. zn. ČOI 85406/18/0100.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 6. 2. 2019 – čj. ČOI 17911/19/1000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 14.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 7. 2. 2019 na žádost týkající se uložení pokuty za nesoučinnost při řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím ADR.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     25. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 9664/19/1000 týkající se uložení pokuty za nesoučinnost při řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím ADR.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2019 – čj. ČOI 18585/19/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 4. 2. 2019 na žádost týkající se zařazení do platových tříd u právníků na ústředním inspektorátu ČOI a na inspektorátech.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 15323/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zařazení do platových tříd u právníků na ústředním inspektorátu ČOI a na inspektorátech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 2. 2019 – čj. ČOI 16048/19/0100

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 19. 12. 2018 na žádost týkající se kontrol u obchodních řetězců.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 14945/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené v období od 20.11.2018 do 31.12.2018 společnosti Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR a Tesco Franchise Stores ČR. Žadateli bylo poskytnuto celkem 9 rozhodnutí/příkazů, z toho 1 ke spol. Tesco Stores ČR, 4 rozhodnutí/příkazy ke spol. Billa a 4 rozhodnutí/příkazy ke spol. Penny Market a to v anonymizované podobě.      

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 2. 2019 – čj. ČOI 15035/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 30. 1. 2019 na žádost týkající se kontrol u obchodních řetězců.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 11137/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů o uložení pokuty, které byly vydané v roce 2017 a nabyly právní moci v roce 2018 u společnosti Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR a Tesco Franchise Stores ČR. Vzhledem k tomu, že stejné informace byly žadateli již poskytnuty v odpovědi na jeho žádosti v prosinci 2018 čj. ČOI 164725/18/0100, bylo v odpovědi na novou žádost poskytnuto dodatečné vysvětlení k předcházející odpovědi.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 1. 2019 – čj. ČOI 12546/19/0100

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 29. 1. 2019 na žádost týkající se kontrol potravin v letech 2007 – 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 6638/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol potravin v letech 2007 – 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 1. 2019 – čj. ČOI 11307/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 24. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly v provozovně společnosti OBI v Ostravě.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 11. 1. 2019 pod sp. zn. ČOI 167533/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly v provozovně společnosti OBI v Ostravě.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 24. 1. 2019 – čj. ČOI 11848/19/4000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 01.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 24. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření v provozovně ve Frýdku-Místku.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 19. 12. 2018 pod sp.zn. ČOI 156538/18/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI týkající se výsledku šetření v provozovně ve Frýdku-Místku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2019 – čj. ČOI 11826/19/4000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.02.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 23. 1. 2019 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018 do 31. 12. 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 7625/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDEZDE ve formátu PDF) dne 23. 1. 2019 – čj. ČOI 7762/19/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.01.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 21. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Neonky, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp.zn. ČOI 36/30/19 týkající se výsledku kontroly u spol. Neonky, s.r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2019 – čj. ČOI 8774/19/3000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 28.01.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 15. 1. 2019 na žádost týkající se uložených sankcí spol. Auto Eder v letech 2017-2018.

České obchodní inspekci – inspektorátu  Plzeňskému  a Karlovarskému se    sídlem v Plzni byla dne 7. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 2981/19/2200, týkající se uložených sankcí spol. Auto Eder v letech 2017 – 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2019 – čj. ČOI 7007/19/2200.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 28.01.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 17. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 11. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI, evidovaná pod čj. ČOI 5510/19/2700 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány dne 17. 1. 2019 jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 8112/192700.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.01.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 14. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 10. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 4779/19/1000 týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně jako doporučená listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne14. 1. 2019 – čj. ČOI 6345/19/1000.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 25.01.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 17. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly v provozovně Ahold ve Frýdku-Místku.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 1. 12. 2018 pod sp. zn. ČOI 158798/18/4000 doručena žádost podle ZSPI týkající se výsledku kontroly v provozovně Ahold ve Frýdku-Místku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 1. 2019 – čj. ČOI 8162/19/4000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.01.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 15. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku šetření u firmy Sapeli.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 10. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 4909/19/2000, týkající se výsledku šetření u firmy Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2019 pod čj. ČOI 6464/19/2000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.01.2019

 

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly u  podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 12. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI, evidovaná pod čj. ČOI 164915/18/3000, týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 1. 2019 – čj. ČOI 5309/19/3000.