Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 79646/22/0100  týkající se řízení ADR při pronajímání bytů. Žadateli byla odpověď zaslána  elektronicky dne 27. 6. 2022 – čj. ČOI 83001/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2022 – čj. ČOI 76948/22/0100  týkající se zaslání dokumentů k řízení za diskriminaci. Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty a odpověď zaslána v elektronicky datovou schránkou dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 77048/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 5. 2022 – čj. ČOI 72428/22/0100  týkající se výše uložených pokut jednotlivými inspektoráty v letech 202, 2021 a za období od 1.1. do 31.5.2022 a výše uložených sankcí za porušení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 13. 6. 2022 – čj. ČOI 73890/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 71463/22/1000 ze dne 26. 5. 2022 týkající se informací ke kontrole obalů.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 6. 2022 –  čj. ČOI 77083/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 69449/22/0100  týkající se  kontroly e-shopu Zenkys.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 6. 6. 2022 – čj. ČOI 73613/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 71034/22/0100  týkající se zaslání anonymizovaných rozhodnutí podle zaslaných čísel jednacích.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 6. 2022 – čj. ČOI 73150/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 08.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 68443/22/1000 ze dne 20. 5. 2022 týkající se informací o vyřízení podnětu žadatele ke kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána jako doporučená listovní zásilka dne 1. 6. 2022 –  čj. ČOI 73711/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.06.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 72760/22/2700 ze dne 30. 5. 2022 týkající se výše uložené sankce fyzické podnikající osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 31. 5. 2022 –  čj. ČOI 72773/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 01.06.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 64461/22/2700 ze dne 11. 5. 2022 týkající se kontroly výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 26. 5. 2022 –  čj. ČOI 70433/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 01.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 69555/22/2400  ze dne 23. 5. 2022 týkající se kontrol kvality pohonných hmot. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 5. 2022 –  čj. ČOI 69856/22/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2022 – čj. ČOI 63304/22/0100  týkající se ustanovení znalců ve správních řízeních od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2022.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 23. 5. 2022 – čj. ČOI 67800/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 26.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 62874/22/2400  ze dne 9. 5. 2022 týkající se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 20. 5. 2022 –  čj. ČOI 67839/22/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 25.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 63223/22/2200 ze dne 6. 5. 2022 týkají se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 5. 2022 –  čj. ČOI 67299/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 24.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 65460/22/2200 ze dne 12. 5. 2022 týkají se kontrol u podnikatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 17. 5. 2022 –  čj. ČOI 65622/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 6. 5. 2022 – čj. ČOI 62864/22/2000 týkající se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 17. 5. 2022 pod čj. ČOI 66220/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2022, čj. ČOI 63164/22/3000 týkající se kontroly výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 16. 5. 2022 – čj. ČOI 64956/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 62729/22/1000 ze dne 6. 5. 2022 týkající se kontrol šlehačkovačů. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 10. 5. 2022 –  čj. ČOI 63698/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 16.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 61829/22/1000 ze dne 4. 5. 2022 týkající se informací k  podáním z roku 2021. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 10. 5. 2022 –  čj. ČOI 63700/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 4. 2022 – čj. ČOI 58575/22/0100  týkající se  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů řešených ČOI.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 5. 2022 – čj. ČOI 60953/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 4. 2022 – čj. ČOI 54896/22/0100  týkající se pokut za přestupek podle § 24 odst. 1) písm. a) zákona o ochraně spotřebitele v období od 1.3.2019 do současnosti.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 5. 2022 – čj. ČOI 56614/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 09.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 18. 4. 2022 – čj. ČOI 54466/22/2000 týkající se poskytnutí rozhodnutí k řízení se spol. Korálek-obchod, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 4. 2022 pod čj. ČOI 59633/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 4. 2022 – čj. ČOI 54161/22/0100  týkající se řízení s cestovními kancelářemi a agenturami v roce 2021. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odeslány elektronicky  datovou schránkou dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 56608/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 4. 2022 – čj. ČOI 56971/22/0100  týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. ELI ATD. Žadateli byl požadovaný dokument poskytnut a odeslán elektronicky  datovou schránkou dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 54541/22/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 4. 2022 – čj. ČOI 54177/22/0100  týkající se poskytnutí dokumentů z řízení vedeného v roce 2009 pod sp.zn. 13437/2009/0100. Žadateli bylo sděleno, že v uvedeném řízení uplynula desetiletá lhůta pro uložení spisového materiálu, a tak veškerý spisový materiál k dané věci již prošel řádným skartačním řízením a Česká obchodní inspekce jej nemá v žádné formě (písemné či elektronické) k dispozici. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 56599/22/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 55385/22/1000 ze dne 20. 4. 2022 týkající se poskytnutí kopií spisu ke kontrole spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 26. 4. 2022 –  čj. ČOI 58050/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 55905/22/1000 ze dne 20. 4. 2022 týkající se počtu podnětů na čerpací stanici Benzina. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 4. 2022 –  čj. ČOI 57669/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 3. 2022 – čj. ČOI 47692/22/0100  týkající se šetření u společnosti Buy4Less.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 13. 4. 2022 – čj. ČOI 49168/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 3. 2022 – čj. ČOI 46261/22/0100  týkající se zaslání všech rozhodnutí ke kontrolám společností HP Tronic Zlín, Notino, Elektro World, Euronics a dalších, které se týkají  slev a prezentací slevových akcí a uvádění informací o cenách výrobků během prodeje a při slevové akci.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 8. 4. 2022 – čj. ČOI 47985/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 3. 2022 – čj. ČOI 36427/22/0100  týkající se  nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov využívaných  ČOI a to jednotlivě v letech 2017 až 2021.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 8. 4. 2022 – čj. ČOI 37472/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 12.04.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 46528/22/2700 ze dne 28. 3. 2022 týkající se šetření u společnosti Elektrochrám a Garland v letech 2018 – 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 5. 4. 2022 –  čj. ČOI 49491/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 3. 2022 – čj. ČOI 39031/22/0100  týkající se šetření sporů v oblasti time-share. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 5. 4. 2022Šetření  – čj. ČOI 40971/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 22. 3. 2022 čj. ČOI 39235/22/0100 týkající se poskytnutí informací ke kontrole tepelného čerpadla Kompakt air Premium 10 kW společnosti Schlieger, s.r.o a zaslání kontrolního protokolu a rozhodnutí o uložení sankce. Žadateli byly informace i požadované dokumenty poskytnuty a to elektronicky datovou schránkou dne 31. 3. 2022 – čj. ČOI 41001/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 3. 2022 – čj. ČOI 36997/22/0100  týkající se seznamu pravomocně uložených pokut za přestupek podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 29. 3. 2022 – čj. ČOI 37478/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 30.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 33749/22/2700 ze dne 10. 3. 2022 týkající se šetření u společnosti Elmont-CH a Garland v letech 2018 – 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 23. 3. 2022 –  čj. ČOI 50566/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 28.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 36136/21/2200 ze dne 15. 3. 2022 týkají se podání podaných na čerpací stanici Shell v Plzni. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 21. 3. 2022 –  čj. ČOI 39847/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 28.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti sp.zn. ČOI 34376/22/1000 ze dne 10. 3. 2022 týkající se poskytnutí kontrolních protokolů ke kontrole společnosti Česká srovnávací s.r.o za poslední tři roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 11. 3. 2022 –  čj. ČOI 39038/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 25.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 33858/21/2200 ze dne 9. 3. 2022 týkají se kontrol u spol. Ekonomické stavby, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 3. 2022 –  čj. ČOI 39736/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 25.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 35818/22/2700 ze dne 15. 3. 2022 týkající se výsledku správního řízení vedeného pod sp. zn. ČOI 167426/20/2700. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 18. 3. 2022 –  čj. ČOI 37622/22/2700.35818/22/2700

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 2. 2022 – čj. ČOI 29013/22/0100  týkající se počtu správních řízení vedených v posledních pěti letech za používání nekalých obchodních praktik a to za neoprávněné používání značky jakosti nebo jiného obdobného značení a počtu pokut uložených v souvislosti s klamáním v oblasti ceny nebo kvality.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 33036/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 32508/22/0100  týkající se uložení sankce za zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 32960/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 33025/22/0100  týkající se počtu návrhů na zprostředkování mimosoudního řešení spotřebitelských sporů u 4 subjektů definovaných žadatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 33819/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 24455/22/1000 ze dne 17. 2. 2022 týkající se výsledku správního řízení vedeného pod sp.zn. 76943/21/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 32403/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 10.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 29773/22/2700 ze dne 1. 3. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ke sp.zn. 7631/21/2700. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 2. 3. 2022 –  čj. ČOI 29921/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 2. 2022 – čj. ČOI 28427/22/0100  týkající se spotřebitelského úvěru. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nevykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, byla žádost odložena. Žadateli bylo sdělení o odložení žádosti zasláno elektronicky  dne 3. 3. 2022 – čj. ČOI 29865/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 2. 2022, čj. ČOI 25213/22/3000 týkající se kontroly u společnosti RZ Auto-servis s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 23. 2. 2022 – čj. ČOI 25733/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 03.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 22105/22/2700 ze dne 11. 2. 2022 týkající se poskytnutí údajů oznamovatelů podnětů. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 24. 2. 2022 –  čj. ČOI 27093/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 2. 2022 – čj. ČOI 18494/22/0100  týkající se kontrol u společnosti AAA auto (Aures Holding). Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 24. 2. 2022 – čj. ČOI 24215/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 03.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 9. 2. 2022 – čj. ČOI 9828/22/2000 týkající se poskytnutí doplňujících informací ke kontrole tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 2. 2022 pod čj. ČOI 26824/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2022 – čj. ČOI 20419/22/0100  týkající se pozice ústředního ředitele ČOI. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  dne 23. 2. 2022 – čj. ČOI 24204/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 7. 2. 2021 evidované pod čj. ČOI 18435/22/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2021.  Žadateli byly poskytnuty informace o platech a počtu odpracovaných měsíců v roce 2021 ústředního ředitele a všech jím přímo řízených zaměstnanců. Informace byly poskytnuty  v anonymizované podobě, u jednotlivých pozic byla uvedena souhrnná výše hrubé mzdy, v níž byly obsaženy i částky za odměny. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 21. 2. 2022 – čj. ČOI 24202/21/0100.    

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 01.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 2. 2022, čj. ČOI 23795/279/30/22 týkající se kontroly u společnosti f-store s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 2. 2022 – čj. ČOI 25395/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2022 – čj. ČOI 16870/22/0100  týkající se přehledu subjektů, které byly pokutovány za porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele v roce 2021, v čem porušení spočívalo a jaká byla výše sankce. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  dne 17. 2. 2022 – čj. ČOI 23427/22/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 11. 1. 2022 čj. ČOI 5168/22/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci s  inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 25. 1. 2022 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 11234/22/0100. Částka byla uhrazena dne 27. 1. 2022. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 175 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 16. 2. 2022 – čj. ČOI 16735/22/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 20058/22/1000 ze dne 8. 2. 2022 týkající se poskytnutí informace o výsledku šetření vedeného na základě podání žadatele. Vzhledem k tomu, že kontrola nebyla dosud ukončena, byla žádost rozhodnutím odmítnuta. Avšak žadatel byl informován, že po ukončení šetření dostávají podatelé podnětů od inspektorátu informaci o výsledku šetření. Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky  datovou schránkou dne 16. 2. 2022 –  čj. ČOI 24155/22/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 14208/22/0100  týkající se sankcí uložených v letech 2019 – 2021 za porušení ust. § 54 odst. 4 písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody a informaci o tom, která řízení v uvedené oblasti byla ukončena domluvou či upuštěním od sankce.  Žadateli byly informace poskytnuty ve formě excelové tabulky s přehledem 813 pokut uložených v požadovaném období. Dále bylo žadateli poskytnuto 33 anonymizovaných dokumentů (protokolů o kontrole, příkazů či rozhodnutí) k řízením ukončeným domluvou či napomenutím v požadované oblasti. Odpověď byla poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 15. 2. 2022 – čj. ČOI 16710 /22/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 18.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 21. 1. 2022 – čj. ČOI 10631/22/2000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2022 pod čj. ČOI 19481/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 14191/22/0100  týkající se kontrol a uložených sankcí u subjektů spol. HP Tronic. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 11. 2. 2022 – čj. ČOI 16480/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 19437/22/1000 ze dne 7. 2. 2022 týkající se poskytnutí rozhodnutí ke kontrole společnosti Česká srovnávací s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 9. 2. 2022 –  čj. ČOI 20036/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 17.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 1. 2022, čj. ČOI 15164/144/30/22 týkající se výsledku kontroly provedené na podnět žadatele u fyzické podnikající osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2022 – čj. ČOI 19327/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2022 – čj. ČOI 13735/22/0100  týkající se kontrol a podání na e-shop gemini cz 2000 nebo luxusnipradlo.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 4. 2. 2022 – čj. ČOI 16377/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 1. 2022 – čj. ČOI 11283/22/0100  týkající se sankcí uložených společnosti MALL.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  datovou schránkou dne 4. 2. 2022 – čj. ČOI 13431/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 10.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 20. 1. 2022 – čj. ČOI 16834/22/2000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole provedené na základě podání žadatele. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 3. 2. 2022 pod čj. ČOI 17037/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2022 – čj. ČOI 13367/22/0100  týkající se náležitostí banneru či jiné reklamy na internetu. Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti České obchodní inspekce, byla žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.  Žadateli byla informace o odložení žádosti poskytnuta v elektronické podobě dne 3. 2. 2022 – čj. ČOI 15184/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2022 – čj. ČOI 8881/22/0100  týkající se kontrol subjektů provádějících nákup, distribuci a využití Rafinátu II a kontrol složení plynů v propan-butanových lahvích.  Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 12077/22/0100 jako listovní zásilka.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 11070/22/1000 ze dne 22. 1. 2022 týkající se vyřízení podání na společnost DODO for life s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 26. 1. 2022 –  čj. ČOI 12326/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 01.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 20. 1. 2022 – čj. ČOI 9828/22/2000 týkající se poskytnutí rozhodnutí zákazu prodeje k výrobku – tepelné čerpadlo Schlieger Air Premium 15. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 25. 1. 2022 pod čj. ČOI 11596/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 1. 2022, čj. ČOI 6215/22/4000 týkající se kontroly u společnosti Auctio Energia, s. r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 24. 1. 2022 – čj. ČOI 10102/22/3000.22-01-31-ri-brno-z-106

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 1. 2022 – čj. ČOI 2937/22/0100  týkající se poskytování příspěvku ČOI na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 1. 2022 – čj. ČOI 3216/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 1. 2022 – čj. ČOI 1951/22/0100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2021  do 31. 12. 2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 11. 1. 2022 – čj. ČOI 3167/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 17.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené  dne 22. 12. 2021 – čj. ČOI 162940/21/2000 týkající se kontrol zahradní a lesnické techniky v působnosti inspektorátu v letech 2019 – 2021. Žadateli bylo sděleno, že v  roce 2019 bylo inspektorátem provedeno šest kontrol, v roce 2020 devět kontrol a v roce 2021  jedna kontrola zaměřená na výrobky spadající do kategorie zahradní a lesnické techniky. Uložené sankce se pohybovaly v rozmezí od 4 000 do 10 000 Kč. Ani jedno rozhodnutí České obchodní  inspekce nebylo napadeno správní žalobou. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 1. 2022 pod čj. ČOI 4613/22/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161612/21/0100) týkající se poskytnutí dokumentů vztahujících se ke kontrolám padělků.  Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty z konkrétního kontrolního případu, dále Metodika k postupu při kontrole a nakládání s výrobky nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví a předávání výrobků na humanitu a Kontrolní řád České obchodní inspekce a vzory dalších dokumentů – protokol o zničení, Smlouva o poskytnutí výrobku na humanitu a Předávací protokol.  Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 4. 1. 2022 – čj. ČOI 165037/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2021, čj. ČOI 160462/21/3000 týkající se kontroly u společnosti Fulgur, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 1. 2022 – čj. ČOI 2120/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 12. 2021, čj. ČOI 161511/21/3000 týkající se kontroly čerpací stanice ve Valašském Meziříčí. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 3. 1. 2022 – čj. ČOI 925/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161940/21/0100), v níž požadoval zaslání anonymizovaných rozhodnutí za porušení § 54 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Požadované dokumenty byly  žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162450/21/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 31.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 160823/21/1000 ze dne 17. 12. 2021 týkající se vyřízení podání na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Žadateli bylo sděleno, že šetření vzhledem  epidemiologické situaci související s COVID 19 a s přihlédnutím k aktuálním prioritám v oblasti kontrol nebylo zařazeno do plánu kontrol.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 22. 12. 2021 –  čj. ČOI 163319/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 12. 2021 (čj. ČOI 161089/21/0100), zda za uplynulých 10 let bylo vedeno řízení vůči pěti subjektům, které uvedl.  Žadateli bylo sděleno, že vůči uvedeným subjektům nebylo v uplynulých 10 letech vedeno žádné správní řízení.  Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162551/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2021 (čj. ČOI 156680/21/0100) týkající se náležitosti spojených s kontrolami podávání a prodeje alkoholu, při nichž ČOI využívá mladistvé. Žadateli byly poskytnuty informace, že věk osob je od 15 do 17 let, kdy nezletilá osoba musí mít ukončenou základní školní docházku, že nezletilé osoby pracují na dohodu o provedení práce a k jejímu uzavření je vyžadován souhlas rodičů a žadateli byl zaslán formulář dohody. Informace byly žadateli zaslány elektronicky dne 20. 12. 2021 – čj. ČOI 158509/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 12. 2021 (čj. ČOI 158001/21/0100) týkající se pokut uložených za spáchání přestupku dle § 17 odst. 2 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zejména za povinností uložených dle § 10 odst. 1 písm. g) zákona – zákaz uvádění na trh potraviny dvojí kvality. Žádost byla posouzena  a dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena pro nepříslušnost. Žadateli bylo dále sděleno, že informace, které požaduje, spadají do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 17. 12. 2021 – čj. ČOI 158453/21/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154583/21/1000 ze dne 6. 12. 2021 týkající se podání žadatele ke kontrole společnosti Smarty CZ, a.s. Poskytnutí  informace bylo rozhodnutím zamítnuto, vzhledem k tomu, že správní řízení není dosud ukončeno a nelze předjímat jeho výsledek. Žadatel byl však informován o tom, že po ukončení šetření dostávají podatelé podnětů informaci o výsledku šetření. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno datovou schránkou  dne 14. 12. 2021 –  čj. ČOI 158470/21/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 12. 2021 (čj. ČOI 155145/21/3000) týkající se šetření v provozovně Autobazar RZ. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti proběhla kontrola, bylo zjištěno porušení a bude zahájeno správní řízení. Odpověď byla odeslána elektronicky dne 14. 12. 2021 – čj. ČOI 158660/21/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 21.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 8. 12. 2021, evidované pod sp. zn. ČOI 126384/21/4000 týkající se výsledků kontroly u podnikající fyzické osoby. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 14. 12. 2021 –  čj. ČOI 158644/21/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 11. 2021 (čj. ČOI 150616/21/0100) týkající se porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 9. 12. 2021 – čj. ČOI 155706/21/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 15.12.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 153625/21/2700 ze dne 2. 12. 2021 týkající se výsledku správního řízení zahájeného na základě podání žadatele. Žadatel byl informován, že řízení není dosud ukončeno. Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 7. 12. 2021 pod čj. ČOI 154244/21/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.12.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 149201/21/2700 ze dne 23. 11. 2021 týkající se řízení se spol. Centrum aukcí, s.r.o. a poskytnutí pravomocných i nepravomocných rozhodnutí vydaných v období od 1. 1. 2019 do data podání žádosti. Informace byla odeslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 12. 2021 – čj. ČOI 154252/21/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 10.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151523/21/1000 ze dne 29. 11. 2021 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných ve správním řízení se společností Blue Style, a. s. od září 2021 do současnosti. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 152229/21/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 149893/21/1000 ze dne 24. 11. 2021 týkající se kontroly u společnosti Dopedom, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 152146/21/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 08.12.2021

2021  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 148363/21/1000 ze dne 24. 11. 2021 týkající se správního řízení se společností Blued Style, a. s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 150105/21/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 11. 2021 (sp.zn. ČOI 352/30/21) týkající se kontroly u spol. Bedy Group, s.r.o. a Wow Media, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 11. 2021 – čj. ČOI 151370/21/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2021, čj. ČOI 148661/21/3000 týkající se kontroly u podnikající fyzické  osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 29. 12. 2021 – čj. ČOI 149988/21/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 11. 2021 (čj. ČOI 145406/21/3000) týkající se kontroly na tržnici Hatě dne 25. 8. 2021, poskytnutí seznamu osob, jimž bylo zajištěno zboží z důvodu podezření z porušování práv duševního vlastnictví a poskytnutí seznamu zajištěného zboží s uvedením ochranné známky. Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a odeslány  elektronicky datovou schránkou dne 24. 11. 2021 – čj. ČOI 150089/21/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 145199/21/1000 ze dne 14. 11. 2021 týkající se podání žadatele, které je vedeno pod čj. ČOI 111301/21/1000. Žadateli bylo sděleno, že vyjádření ČOI mu již bylo posláno 16. 11. 2021 a je mu znovu na základě žádosti zasláno. Žadateli byla odpověď odeslána v listinné podobě dne 18. 11. 2021 –  čj. ČOI 146855/21/1000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené  dne 14. 11. 2021 – čj. ČOI 145258/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Sapeli, a. s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 16. 11. 2021 pod čj. ČOI 145792/21/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 11. 2021 (sp.zn. ČOI 142224/1277/30/21) týkající se výsledku šetření osobních ochranných prostředků (respirátory FFP2) u spol. TEX – TECH.  Žadateli bylo sděleno, že kontrolou bylo zjištěno porušení právní povinnosti uvedené v čl. 16 a čl. 17 odst. 3 nařízení o osobních ochranných prostředích, což nasvědčuje spáchání přestupku ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. a) zákona o posouzení shody. Na základě vymezených kontrolních zjištění bude se spol. TEX –TECH zahájeno správní řízení pro porušení zákona o posouzení shody. S ohledem na počet i v současné době nadále probíhajících kontrol  s uvedenou společností a s ohledem na požadavek procesní ekonomie spočívající v jejich projednání v rámci společného  řízení, nelze výsledek tohoto řízení v tuto dobu předjímat.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 16. 11. 2021 – čj. ČOI 145026/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 10. 2021 (čj. ČOI 137665/21/3000) týkající se kontrol u společnosti Envona, s.r.o. Informace byla žadateli zaslána jako listovní zásilka  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 11. 2021 – čj. ČOI 144096/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 11. 2021 (čj. ČOI 141053/21/0100) týkající se příspěvku na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění. Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 11. 2021 – čj. ČOI 142574/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 16.11.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 126211/21/2700 ze dne 9. 11. 2021 týkající se kontroly a uložené sankce  podnikateli (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 11. 2021 –  čj. ČOI 143769/21/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 10. 2021 (čj. ČOI 135239/21/2700) týkající se správních řízení se společností Vodafone Czech Republic, a.s. a Internet Mall, a.s.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 11. 2021 – čj. ČOI 138522/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 08.11.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 139333/21/2700 ze dne 2. 11. 2021 týkající se kvality benzínu na benzínové stanici bez obsluhy v Pardubicích.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 2. 11. 2021 –  čj. ČOI 139623/21/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2021 (sp. zn. ČOI 1137/30/21) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Brně za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 81276/21/3000 ze dne 28. 6. 2021, k němuž poskytl i druhoinstanční rozhodnutí vydané ústředním inspektorátem dne 30. 9. 2021, čj. ČOI 125376/21/0100/Bal/Št.
Žadateli byly dokumenty zaslány elektronicky dne 12. 10. 2021 – čj. ČOI 127878/21/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 18.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 116807/21/1000 ze dne 9. 9. 2021 týkající se poskytnutí kopie dokumentu, jímž byla zamítnuta reklamace žadatele. V souladu s ust. § 11 odst. 3 ZSPI se informace, kterou získal povinný subjekt, (inspektorát), od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránicí je před zveřejněním nebo zneužitím, neposkytuje. Jediná možnost, kdy lze informaci tohoto typu poskytnout, je vyžádat si k tomu souhlas třetí osoby, která tuto informaci poskytla inspektorátu. Proto byl dotčený prodejce dne 10. 9. 2021 požádán inspektorátem o vydání tohoto souhlasu. Souhlas nebyl prodejcem vydán a tak požadovaná informace nemohla být žadateli poskytnuta. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta.  Žadateli bylo rozhodnutí odesláno datovou schránkou  6. 10. 2021 –  čj. ČOI 128209/21/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123114/21/0100 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí, které vydala Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát za posledních 5 let za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 10. 2021 –  čj. ČOI 125951/21/0100.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 14.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123005/21/2400 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 160428/20/2400/0310/20/R/PL/St ze dne 2. 12. 2020. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 10. 2021 –  čj. ČOI 127805/21/2400.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2021 (sp.zn. ČOI 124685/30/21) týkající se šetření u spol. České Kormidlo, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 6. 10. 2021 – čj. ČOI 127939/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2021 (čj. ČOI 125332/21/2700) týkající se sdělení, zdali diskriminace zákazníka spočívající ve dvojích cenách za prodej parkovací karty na parkovišti v majetku města pro občany a pro úředníky města, spadá do věcné působnosti České obchodní inspekce. Žadateli bylo sděleno, že v případném podání je potřeba  popsat konkrétní případ, který  bude nutné posoudit a vyhodnotit, zdali se skutečně jedná o protiprávní jednání spadající do věcné působnosti ČOI nebo jiného orgánu (např. krajského úřadu). Informace byla žadateli zaslána elektronicky  dne 7. 10. 2021 – čj. ČOI 127133/21/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 23. 9. 2021, evidované pod sp. zn. ČOI 123289/21/4000 týkající se sankcí za porušení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách nedodržením parametru oxidační stability. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 10. 2021 –  čj. ČOI 127794/21/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123886/21/1000 ze dne 24. 9. 2021 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaného vůči společnosti Českomoravský realitní fond, a.s. Předmětné rozhodnutí  s uložením sankce ve výši 10 000, – Kč za porušení povinnosti spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění  (reklamace), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, bylo žadateli poskytnuto v anonymizované podobě.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 4. 10. 2021 –  čj. ČOI 126676/21/1000.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2021 – čj. ČOI 123027/21/2000 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce za prodej nekvalitní pohonné hmoty s porušením kvalitativního parametru oxidační stability vydaných příslušným inspektorátem. Vzhledem k tomu, že inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina nevydal v předmětné záležitosti žádné rozhodnutí o uložení sankce, a tudíž požadovanou informaci nemá k dispozici, byla žádost v souladu s ustanovením  § 15 odst. 1 ZSPI rozhodnutím odmítnuta. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti  bylo žadateli zasláno elektronicky datovou schránkou dne 4. 10. 2021 pod čj. ČOI 126530/21/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 21. 9. 2021 čj. ČOI 121976/21/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené Českou obchodní inspekcí za porušení některých práv duševního vlastnictví, konkrétně nedovolené napodobeniny ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) bod 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v rozmezí od 250 000, – Kč do 350 000, – Kč v době od 1. 1. 2018 do dne podání žádosti.  Žadateli bylo poskytnuto 8 rozhodnutí  v anonymizované podobě.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2021 – čj. ČOI 126843/21/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 11.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123248/21/1000 ze dne 23. 9. 2021 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Praze za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát nevydal žádné takové  rozhodnutí. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 1. 10. 2021 –  čj. ČOI 123464/21/1000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 11.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123192/21/2200 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 80209/19/2200 ze dne 14. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 24. 7. 2019. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 10. 2021 –  čj. ČOI 126539/21/2200.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.10.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 123037/21/2700 ze dne 23. 9. 2021 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce za prodej nekvalitní pohonné hmoty s porušením kvalitativního parametru oxidační stability.  
Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 9. 2021 pod čj. ČOI 124318/21/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 06.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 20. 9. 2021 – čj. ČOI 120792/21/2000 týkající se poskytnutí 5 pravomocných rozhodnutí s udělením pokuty za přestupek podle § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 5 pravomocných rozhodnutí s udělením pokuty za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a to pro porušení povinnosti dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 9. 2021 pod čj. ČOI 124611/21/2000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 21.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 113226/21/2400  ze dne 2. 9. 2021 týkající se šetření u společnosti  PEDDY Group s.r.o. z důvodu nespolupráce při řízení ADR. 
Žadateli byly informace zaslány elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 9. 2021 – čj. ČOI 117926/21/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 8. 2021 – čj. ČOI 112323/21/0100  týkající se diskriminace ze strany obce jako provozovatele vlastního sportovního areálu spočívající ve stanovení dvojích cen pro občany hlášené v obci a ostatní.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 14. 9. 2021 – čj. ČOI 115951/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 20.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 116711/21/2700 ze dne 9. 9. 2021 týkající se zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci řízení s podnikatelem (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 9. 2021 –  čj. ČOI 116840/21/2700.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 8. 2021 (čj. ČOI 11845/21/0100) týkající se šetření činnosti podnikatelů ve věci nabízení LED žárovek spotřebitelům jako dárek „zdarma“.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 9. 2021 – čj. ČOI 115934/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 15.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 113885/21/2700 ze dne 2. 9. 2021 týkající se výsledku správního řízení zahájeného na základě podání žadatele. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že správní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno. Žadatel byl informován, že po ukončení řízení lze požádat o informace znovu.  Rozhodnutí bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 7. 9. 2021 pod čj. ČOI 114683/21/2700.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 113890/21/2700 ze dne 2. 9. 2021 týkající se sankce uložené společnosti Na pergole, s.r.o. Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  6. 9. 2021 pod čj. ČOI 114634/21/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 8. 2021 (čj. ČOI 110845/21/3000) týkající se kontroly u spol. Moje RC s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2021 – čj. ČOI 112506/21/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 8. 2021 (sp.zn. ČOI 637/30/21) týkající se šetření u spol. České Kormidlo, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 9. 2021 – čj. ČOI 113515/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2021 (čj. ČOI 108829/21/0100) týkající se kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele, v čem porušení spočívalo a výše sankce, a to za rok 2020. Žadateli byl poskytnut soubor s přehledem uložených sankcí, jejich výší, datem nabytí právní moci, výčtem porušení ZOS, datem kontroly a označením kontrolovaného subjektu.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 1. 9. 2021 – čj. ČOI 112395/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 8. 2021 (sp.zn. ČOI 43/30/21) týkající se kontroly u podnikatele (fyzická podnikající osoba) a výše uložené sankce za porušení zákona o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 31. 8. 2021 – čj. ČOI 112347/21/3000.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 03.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 25. 8. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 109716/21/3100 týkající správního řízení se společností Technis Kojetín, spol. s r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 26. 8. 2021 –  čj. ČOI 110143/21/3100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 02.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 107800/21/2700 ze dne 19. 8. 2021 týkající se výsledků šetření webového portálu www.s-drazby.cz provozovaného společností Centrum aukcí.cz s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 8. 2021 –  čj. ČOI 109105/21/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2021 (čj. ČOI 102250/21/0100) týkající se poskytnutí organizační struktury ČOI a telefonických a emailových kontaktů na zaměstnance ČOI. Žadateli byly poskytnuty: organizační schéma ČOI a telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance a sektretariáty inspektorátů a pracoviště ústředního inspektorátu.  Žadatel byl také informován o tom, že požadované a poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu ČOI v příslušných sekcích. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 20. 8. 2021 – čj. ČOI 106491/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2021 (čj. ČOI 102444/21/0100) týkající se zákazu prodeje pohonných hmot. Žadateli bylo sděleno, že zákaz prodeje pohonných hmot byl vydán u 7 subjektů. Z toho čtyři pravomocná rozhodnutí jsou již zveřejněna na webu ČOI, ve třech případech probíhá správní řízení. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 20. 8. 2021 – čj. ČOI 106662/21/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 27.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 3. 8. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 102896/21/4000 týkající poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  dne 17. 8. 2021 –  čj. ČOI 106465/21/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 25.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2021 (sp.zn. ČOI 97460/30/21) týkající se poskytnutí certifikátu, kterým se prokazuje prodejce použitých karavanů Mobilheimy.eu. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, kterou získal povinný subjekt od třetí osoby, byla žádost v souladu s ust. § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta. Informace, které povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního prováděcího předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Další část žádosti byla správním orgánem vyřízena písemností čj. ČOI 103703/21/3000 ze dne 16. 8. 2021. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno doporučeně poštou jako listovní zásilka dne 16. 8. 2021 – čj. ČOI 103706/21/3000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 24.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 100953/21/2200 ze dne 3. 8. 2020 týkají se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 17. 8. 2021 – 106415/21/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 7. 2021 (čj. ČOI 99037/21/0100) týkající se počtu podnětů, které podala spol. Mojmír Klas, s.r.o. na Českou obchodní inspekci ve věci kotvicích zařízení a zdali tato podání byla opodstatněná. Žadateli bylo sděleno, že uvedeným subjektem byla podána dvě podání a obě byla vyhodnocena jako neopodstatněná.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 13. 8. 2021 – čj. ČOI 101786/21/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 20.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 3. 8. 2021 – čj. ČOI 100755/21/2000 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 8. 2021 pod čj. ČOI 104968/21/2000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 8. 2021 (čj. ČOI 101007/21/3000) týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2021 – čj. ČOI 104122/21/3000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 19.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 100883/21/1000 ze dne 3. 8. 2021 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 8. 2021 –  čj. ČOI 104593/21/1000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 19.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 100753/21/2400 ze dne 3. 8. 2021 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb. 
Žadateli byly informace zaslány elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2021 – čj. ČOI 103927/21/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 8. 2021 (čj. ČOI 99551/21/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2021  do 30. 6. 2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení  ZDE  a  ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 8. 2021 – čj. ČOI 102168/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti  sp.zn. ČOI 875/30/21 týkající se výsledku šetření u spol. ATJ Energo, s.r.o.  Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 8. 2021 – čj. ČOI 101829/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 4. 2021 (čj. ČOI 53509/21/0100) týkající se porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 4. 8. 2021 – čj. ČOI 60224/21/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 5. 2021 (čj. ČOI 73729/21/0100) týkající se porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou i jako poštovní zásilka dne 27. 7. 2021 – čj. ČOI 97077/21/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2021 (čj. ČOI 87856/21/0100) týkající se počtu kontrol ČOI a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha v letech 2018, 2019 a v období 1.1.2020 – 30. 9. 2020. Další dotazy se týkaly specifických dat, jako např. rozdělení kontrol provedených na základě podání fyzických nebo právnických osob,  jaký je podíl kontrolovaných  osob podnikajících v prvním roce činnosti, počet podání na jejichž podnět byla kontrola ukončena sankcí a to v rozdělení u fyzických a právnických osob aj. Žadateli byly sděleny informace o počtu kontrol, o počtu kontrol na základě podnětu, o počtu sankcí a jejich průměrné výši celkově za ČOI a za Inspektorát ČOI Středočeský a Hl. m. Praha podle let. Žádost byla odmítnuta v částech, kdy ČOI nedisponuje statistickými údaji ve struktuře požadované žadatelem. 
Informace byla žadateli zaslána poštou jako listovní zásilka dne 16. 7. 2021 – čj. ČOI 92066/21/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 91904/21/1000 ze dne 30. 6. 2021 týkající se informace o  tom, kdo podal podání na žadatele.  Žadateli byla informace poskytnuta. Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka poštou  dne 15. 7. 2021 –  čj. ČOI 91904/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 6. 2021 (čj. ČOI 82862/21/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí k řízením vedeným se šesti společnostmi definovanými žadatelem. Řízení byla vedena se dvěma společnostmi (Pears Health Cyber, s.r.o. a Notino, s.r.o.) a žadateli byly poskytnuty anonymizované příkazy o uložení sankce. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 2. 7. 2021 – čj. ČOI 83977/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2021 (sp.zn. ČOI 710/30/21) týkající se výsledku šetření osobních ochranných prostředků (respirátory FFP2) na základě předchozího podání žadatele. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát u některých daných výrobků již kontrolu dokončil a v současnosti probíhá ve věci správní řízení, jehož výsledek nelze předjímat. Dále byl žadatel informován, že u některých typů výrobků nebyla dosud kontrola ukončena.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 29. 6. 2021 – čj. ČOI 86810/21/3000.