Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.04.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 3. 4. 2024 – čj. ČOI 43029/24/O100 týkající se kontrol používání státních symbolů na prodávaných předmětech (sportovní dresy, prezentační předměty apod.). Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce není příslušná k řízení o přestupku podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, byla žádost odložena. Žadateli byla informace o odložení žádosti včetně vysvětlení poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 10. 4. 2024 – čj. ČOI 45091/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.04.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 38317/24/1000 ze dne 21. 3. 2024 týkající se kontroly u internetového obchodu na podnět žadatele. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 10. 4. 2024 – čj. ČOI 45904/24/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.04.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 3. 2024 – čj. ČOI 38758/24/O100 týkající se kontrol zahraničních e-shopů. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 4. 2024 – čj. ČOI 41820/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.04.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 3. 2024 – čj. ČOI 36039/24/O100 týkající se porušení ustanovení občanského zákoníku – ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 27. 3. 2024 – čj. ČOI 40039/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.04.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 3. 2024 – čj. ČOI 35598/24/O100 týkající se výsledku řízení s podnikatelem. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 27. 3. 2024 – čj. ČOI 40035/24/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.04.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 3. 2024 – čj. ČOI 33858/24/O100 týkající se e-shopu trapstar.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 3. 2024 – čj. ČOI 37942/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 11. 3. 2024, čj. ČOI 337607/24/3000 týkající se kontroly u spol. C21Style Happy. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 19. 3. 2024 – čj. ČOI 37065/24/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 25.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 34860/24/2400  ze dne 14. 3. 2024 týkající se sankce uložené spol. Dansgas, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 3. 2024 –  čj. ČOI 36690/24/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 27. 2. 2024 – čj. ČOI 27357/24/O100 týkající se prodeje zábavní pyrotechniky.  Žadateli byla informace poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 12. 3. 2024 – čj. ČOI 30330/24/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 19.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů       odpověď k žádosti čj. ČOI 30143/24/2200 ze dne 29. 2. 2024 týkají se kontrol u společnosti Dymáček Radek, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 14. 3. 2024 –  čj. ČOI 34975/24/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 18.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 26697/24/1000 ze dne 25. 2. 2024 týkající se kontroly u internetového obchodu na podnět žadatele. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 11. 3. 2024 –  čj. ČOI 32990/24/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 14.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 23901/24/1000 ze dne 20. 2. 2024 týkající se kontrol u prodejců CBD a HHC. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 6. 3. 2024 – čj. ČOI 30409/24/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 2. 2024 – čj. ČOI 25271/24/O100 týkající se porušení ust. § 5 a § 5a ZOS.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 7. 3. 2024 – čj. ČOI 31144/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.03.2024

2024   Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 20. 2. 2024 – čj. ČOI 23848/24/O100 týkající se kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 5. 3. 2024 – čj. ČOI 28822/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 7. 2. 2024 – čj. ČOI 18154/24/O100 týkající se přestupkových řízení dle jednotlivých ustanovení § 24 ZOS a podle dalších zákonů v dozorové pravomoci ČOI.  Po prodloužení termínu pro poskytnutí odpovědi byla žadateli informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 2. 2024 – čj. ČOI 24676/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 19. 2. 2024 – čj. ČOI 23451/24/O100 týkající se kontrol u prodejních řetězců v roce 2023. Žadateli byla poskytnuta informace o počtu kontrol, o počtu kontrol se zjištěním, o celkové výši uložených sankcí jednotlivým řetězcům a o počtu opakovaných kontrol. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 3. 2024 – čj. ČOI 28815/24/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 16. 2. 2024 – čj. ČOI 23036/24/O100 týkající se sankcí uložených prodejním řetězcům za 4. čtvrtletí roku 2023 a zaslání pravomocných rozhodnutí. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 2. 2024 – čj. ČOI 28062/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti  ze dne 16. 2. 2023 evidované pod čj. ČOI 22892/24/O100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2023.  Žadateli byly poskytnuty informace o platech a počtu odpracovaných měsíců v roce 2023 ústředního ředitele a všech jím přímo řízených zaměstnanců. Informace byly poskytnuty  v anonymizované podobě, u jednotlivých pozic byla uvedena souhrnná výše hrubé mzdy, v níž byly obsaženy i částky za odměny. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 29. 2. 2024 – čj. ČOI 25788/24/O100.    

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 07.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 14. 2. 2024, evidované pod čj. ČOI 22646/24/4000 týkající se řízení se spol. Golden Gastro Servis. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 2. 2024 –  čj. ČOI 25606/24/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.03.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2024 – čj. ČOI 18735/24/O100 týkající se přestupkových řízení dle § 24 odst. 17 písm. k) ZOS.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 26. 2. 2024 – čj. ČOI 24784/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 04.03.2024

2024    Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů       odpověď k žádosti čj. ČOI 23930/24/2200 ze dne 20. 2. 2024 týkají se kontrol u prodejců CBD a HHC látek. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 2. 2024 –  čj. ČOI 27136/24/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.02.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2024 čj. ČOI 15761/24/O100 týkající se řízení se spol. Elia Elektro. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 15. 2. 2024 – čj. ČOI 18285/24/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.02.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 23. 1. 2024 čj. ČOI 10437/24/O100 týkající se zahájených úkonů před kontrolou u spol DaniDarx,s.r.o. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 6. 2. 2024 – čj. ČOI 15287/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.02.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 23. 1. 2024 – čj. ČOI 10298/24/O100 týkající se utajovaných dokumentů se vztahem k žadateli.  Žadateli byla informace poskytnuta  elektronicky dne 6. 2. 2024 – čj. ČOI 15772/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.02.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 23. 1. 2024 čj. ČOI 10436/24/O100 týkající se protokolu o kontrole evidované pod ID 302306230041401. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 6. 2. 2024 – čj. ČOI 15254/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 06.02.2024

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 13239/24/2700 ze dne 29. 1. 2024 týkající se sankce uložené spol. Lidl. Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 30. 1. 2024 –  čj. ČOI 13453/24/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 12. 1. 2024 čj. ČOI 5588/24/O100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 11. 2024 do 31. 12. 2024  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Celkem bylo poskytnuto 30 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 1. 2024 – čj. ČOI 6897/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 1. 2023 – čj. ČOI 3335/24/O100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2023  do 31. 12. 2023. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 1. 2024 – čj. ČOI 7046/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 1. 2024 – čj. ČOI 2347/24/O100  týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeném pod čj. ČOI 72499/23/O100.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 17. 1. 2024 – čj. ČOI 5100/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 24.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 954/24/1000 ze dne 2. 1. 2024 týkající se vyřízení podnětu na spol. Sunagency. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 17. 1. 2024 –  čj. ČOI 7386/24/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 30. 11. 2023 čj. ČOI 149981/23/O100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci s  inspektoráty ČOI, byla žadateli  dne 14. 12. 2023 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 156249/23/O100. Částka byla uhrazena dne 18. 12. 2023. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 157 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 11. 1. 2024 – čj. ČOI 3347/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 12. 2023 – čj. ČOI 160403/23/O100 týkající se řízení ADR u čtyř vyjmenovaných subjektů.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 4. 1. 2024 – čj. ČOI 469/24/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 12. 2023 – čj. ČOI 158063/23/O100 týkající se kontrol podle zákona o ochraně spotřebitele – spotřebitelské recenze.  Žadateli byla informace poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 4. 1. 2024 – čj. ČOI 160849/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 20. 12. 2023 – čj. ČOI 159402/23/2000 týkající se počtu kontrol ve 2. pololetí roku 2023 (1.6.2023 – 20.12.2023) u subjektů, které podnikají v oblasti výroby nebo prodeje kuchyňských potřeb a drobných elektrických výrobků do kuchyně a dalších souvisejících dotazů. Žadateli byla informace poskytnuta prostřednictvím datové schránky dne 4. 1. 2024 pod čj. ČOI 1611/24/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 11. 12. 2023, čj. ČOI 154697/23/3000 týkající se sankcí za porušení určených ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka  dne 4. 1. 2024 – čj. ČOI 1165/24/3000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 12. 2023 – čj. ČOI 151743/23/O100 týkající se kontroly na čerpací stanici v Kladně.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 3. 1. 2024 – čj. ČOI 161060/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 11.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 160579/23/1000 ze dne 22. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. ČOI 73336/22/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 5. 1. 2024 –  čj. ČOI 1423/24/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 05.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 158604/23/1000 ze dne 18. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí za porušení § 5a odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele (ZOS)  a porušení ustanovení podle písm. y)  a z) Přílohy č. 1 ZOS. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 27. 12. 2023 –  čj. ČOI 160518/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 04.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154652/23/1000 ze dne 10. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS)  a použití klamavé  obchodní praktiky podle písm. r) Přílohy č. 1 ZOS vydaných inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha za poslední dva roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 12. 2023 –  čj. ČOI 159804/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154649/23/1000 ze dne 10. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS)  a použití klamavé  obchodní praktiky podle písm. h) Přílohy č. 1 ZOS vydaných inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha za poslední dva roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 12. 2023 –  čj. ČOI 159808/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.01.2024

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154647/23/1000 ze dne 10. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS)  a použití klamavé  obchodní praktiky podle písm. c) Přílohy č. 1 ZOS vydaných inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha za poslední dva roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 12. 2023 –  čj. ČOI 159794/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 12. 2023 – čj. ČOI 155733/23/O100 týkající se společnosti mobiltel.cz.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 22. 12. 2023 – čj. ČOI 158583/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 29.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154644/23/1000 ze dne 10. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS)  a použití agresivní obchodní praktiky podle písm. d) Přílohy č. 1 ZOS vydaných inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m .Praha za poslední dva roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 12. 2023 –  čj. ČOI 159798/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 28.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154629/23/1000 ze dne 10. 12. 2023 týkající se poskytnutí rozhodnutí za porušení § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS)  a porušení § 5b ZOS vydaných inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. M. Praha za poslední dva roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 12. 2023 –  čj. ČOI 159785/23/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 12. 2023 – čj. ČOI 154036/23/O100  týkající se kontrol a sankcí uložených společnosti Albert a Tesco Stores v roce 2023. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 22. 12. 2023 – čj. ČOI 158290/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 12. 2023 – čj. ČOI 152082/23/O100  týkající se řízení k prodeji neprůstřelných vest. Žadateli byla informace poskytnuta datovou schránkou dne 19.12. 2023 – čj. ČOI 157794/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 11. 2023 – čj. ČOI 147468/23/O100  týkající se zboží zajištěného ČOI porušující ochranné známky podle značek z přiloženého seznamu. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 12. 2023 – čj. ČOI 154599/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 18.12.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 152101/23/2700 ze dne 5. 12. 2023 týkající se řízení se spol. Spolek Alpy4000.cz. Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 11. 12. 2023 –  čj. ČOI 154061/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.12.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 11. 2023 – čj. ČOI 138286/23/O100  týkající se  zaslání 100 kopií pravomocných rozhodnutí podle zaslaného seznamu ID kontrol. Žadateli byly informace poskytnuty datovou schránkou dne 6. 12. 2023 – čj. ČOI 150688/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 01.12.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138108/23/2700 ze dne 3. 11. 2023 týkající se výsledku kontroly u spol. Stavoblock systém, s.r.o. Žadateli byla informace odeslána elektronicky dne 24. 11. 2023 –  čj. ČOI 146669/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 137419/23/1000 ze dne 2. 11. 2023 týkající se souhlasu spotřebitelů. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 16. 11. 2023 –  čj. ČOI 142263/23/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 10. 2023 – čj. ČOI 130466/23/O100  týkající se povinností prodejce při prodeji vysoce technických produktů (např. startér, alternátor, ventilátor topení apod). Žádost byla v otázkách požadující vyjádření názoru rozhodnutím částečně odmítnuta. Odpovědi byly v těchto částech žadateli poskytnuty mimo režim ZSPI. V režimu ZSPI bylo žadateli sděleno, že ČOI nemá zpracovanou metodiku týkající se kontroly předmětné informační povinnosti prodávajícího a ČOI neeviduje kontroly této povinnosti podle konkrétních typů výrobků.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 15. 11. 2023 – čj. ČOI 142938/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 10. 2023 – čj. ČOI 133357/23/O100 týkající se počtu zaměstnanců ČOI v roce 2022 a 2023 a jejich platu, odměn, příplatků a benefitů. Informace o počtu zaměstnanců ČOI byla žadateli poskytnuta v písemnosti vedené pod čj. ČOI 138919/23/O100 a informace o platu, odměnách, příplatcích a benefitech všech zaměstnanců byla rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (čj. ČOI 138919/23O100) a rozhodnutí (čj. ČOI 139426/23O100) bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 10. 11. 2023.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 5. 11. 2023 – čj. ČOI 137991/23/O100 týkající se systemizace služebních a pracovních míst v ČOI. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 10. 11. 2023 – čj. ČOI 139523/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 130123/23/1000 ze dne 23. 10. 2023 týkající se počtu kontrol a uložených sankcí na tržnici SAPA v roce 2023. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 11. 2023 –  čj. ČOI 138573/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 14.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 130625/23/1000 ze dne 19. 10. 2023 týkající se počtu kontrol § 12 ZOS provedených inspektorátem ČOI Středočeský v roce 2022. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 7. 11. 2023 –  čj. ČOI 138726/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 10.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 131599/23/1000 ze dne 23. 10. 2023 týkající se rozhodnutí čj. ČOI 72499/23/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 3. 11. 2023 –  čj. ČOI 137299/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 18. 10. 2023 – čj. ČOI 129871/23/O100 týkající se kontrol prodeje roušek a respirátorů v období od března do července 2020. Žadateli byla informace poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 3. 11. 2023 – čj. ČOI 135605/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 09.11.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 131411/23/2700 ze dne 22. 10. 2023 týkající se řízení s cestovní kanceláří. Žadateli byla informace odeslána elektronicky dne 2. 11. 2023 –  čj. ČOI 13669309/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 10. 2023 – čj. ČOI 126076/23/O100  týkající se počtu kontrol provedených ČOI v roce 2022 a 2023 a protokoly o kontrole dle seznamu. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 23. 10. 2023 – čj. ČOI 129445/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 30.10.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 131362/23/2700 ze dne 22. 10. 2023 týkající se poskytnutí pravomocného rozhodnutí.  Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou dne 23. 10. 2023 –  čj. ČOI 131607/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 9. 2023 – čj. ČOI 108829/23/O100 týkající se poskytnutí seznamu zaměstnanců inspektorátu Jihočeský a Vysočina, včetně představených, s uvedením výše odměny a její zdůvodnění za rok 2023. Žádost o informace byla rozhodnutím dle ust. § 15 odst. 1 ve spojení s ust.   § 8c odst. 1 písm. b) ZSPI odmítnuta. Rozhodnutí bylo žadateli zasláno elektronicky datovou schránkou dne 17. 10. 2023 – čj. ČOI 128222/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 6. 10. 2023 – čj. ČOI 124377/23/O100 týkající se poskytnutí protokolu ke kontrole za uložení sankce za porušení § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty elektronicky 12. 10. 2023 – čj. ČOI 125294/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 3. 10. 2023, čj. ČOI 122823/23/3000 týkající se kontroly u Sociálního Družstva Znojmo. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 10. 2023 – čj. ČOI 125873/23/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 24. 9. 2023 – čj. ČOI 118988/23/O100 týkající se počtu kontrol, při nichž bylo využito institutů podle § 4a a § 5a zákona o České obchodní inspekci. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože ČOI nemá k dispozici evidenci, z níž by bylo možné jednoduchou operací informace vygenerovat. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno jako listovní zásilka dne 9. 10. 2023 – čj. ČOI 122967/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 9. 2023 – čj. ČOI 118289/23/O100 týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za uložení sankce za spáchání přestupku dle § 24 odst. 7 písm. y) ve spojení s § 24 odst. 19 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byly požadované dokumenty  poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2023 – čj. ČOI 121227/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 24. 9. 2023 – čj. ČOI 119130/23/O100 týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za uložení sankce za porušení § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty elektronicky 6. 10. 2023 – čj. ČOI 122679/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 27. 9. 2023 – čj. ČOI 120588/23/O100 týkající se rozhodnutí za porušení § 12a zákona o ochraně spotřebitele napadených žalobou. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 4. 10. 2023 – čj. ČOI 122614/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 9. 2023 – čj. ČOI 118615/23/O100  týkající se případných budoucích úsporných opatření na budovách.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 3. 10. 2023 – čj. ČOI 121215/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 04.10.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 118376/23/2700 ze dne 21. 9. 2023 týkající se řízení se společností na níž podal žadatel podání ke kontrole. Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 27. 9. 2023 –  čj. ČOI 120316/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 9. 2023 – čj. ČOI 113329/23/O100 týkající se kontrol a uložení sankce za neetické reklamy na úvěrové produkty. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 25. 9. 2023 – čj. ČOI 116502/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 02.10.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 112995/23/2700 ze dne 11. 9. 2023 týkající se řízení se spol. CK AVETOUR. Žadateli byla informace odeslána elektronicky  dne 25. 9. 2023 –  čj. ČOI 119309/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2023 – čj. ČOI 112608/23/O100 týkající se kontrol a uložení sankce za porušení zákazu zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 21. 9. 2023 – čj. ČOI 116495/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 26.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 5. 9. 2023, čj. ČOI 110006/23/2000 týkající se sankce uložené společnosti Hrudka Store, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky  dne 29. 9. 2023 pod čj. ČOI 116306/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 110091/23/1000 ze dne 5. 9. 2023 týkající se informace o výsledku kontroly u spol. Zásilkovna, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 19. 9. 2023 –  čj. ČOI 116393/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 19.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odpověď k žádosti čj. ČOI 97888/23/2200 ze dne 7. 8. 2023 týkají se zaslání rozhodnutí o uložení sankce spol. Trinelion Investment s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 9. 2023 –  čj. ČOI 113419/23/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.09.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 110283/23/2700 ze dne 5. 9. 2023 týkající se řízení se spol. Denver Pubs, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka dne 7. 9. 2023 –  čj. ČOI 110729/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 12.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 104519/23/1000 ze dne 22. 8. 2023 týkající se přezkoumání přípravku na vlasy. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta z důvodu, že je svým obsahem podnětem k provedení kontroly a vztahuje se tak k informacím o rozhodnutích, která budou učiněna v budoucnu, a to k rozhodnutí, zda bude zahájena kontrola, jak budou zjištěné skutečnosti vyhodnoceny a jaká budou v návaznosti na ně přijata opatření. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí odesláno elektronicky datovou schránkou dne 5. 9. 2023 –  čj. ČOI 109973/23/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 8. 2023 – čj. ČOI 104390/23/O100  týkající se stanoviska k prodeji balistických produktů. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 5. 9. 2023 – čj. ČOI 108261/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 8. 2023 – čj. ČOI 104238/23/O100  týkající se kontrol výrobků obsahujících látku HHC. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 5. 9. 2023 – čj. ČOI 109576/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 07.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 24. 8. 2023, čj. ČOI 1005570/23/2000 týkající se sankce uložené subjektu, na nějž žadatel podal podání. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky   dne 31. 8. 2023 pod čj. ČOI 107860/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 14. 8. 2023 – čj. ČOI 100767/23/O100  týkající se výběrového řízení na obsazení služebního místa.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 8. 2023 – čj. ČOI 106570/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023 – čj. ČOI 100245/23/O100  týkající se výběrového řízení na obsazení služebního místa.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 24. 8. 2023 – čj. ČOI 101475/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023 – čj. ČOI 99852/23/O100  týkající se  zaslání kopií pravomocných rozhodnutí k pokutám uloženým společnosti Mountfield od roku 2018. Žadateli byly informace zaslány datovou schránkou dne 24. 8. 2023 – čj. ČOI 101479/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 29.08.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 102901/23/2700 ze dne 18. 8. 2023 týkající se identifikace osoby, která podala podnět ke kontrole subjektu podávajícího žádost podle zákona č. 106. Žádost byla odmítnuta dle § 11 odst. 2 písm. a) ZSPI a dle § 20 a § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí informace odesláno datovou schránkou dne 22. 8. 2023 – čj. ČOI 103698/23/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023, čj. ČOI 100187/23/3000 týkající se sankce uložené  společnosti PROKONZULTA, a.s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 21. 8. 2023 – čj. ČOI 103346/23/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 8. 2023 – čj. ČOI 100918/23/O100 týkající se zaslání rozhodnutí k sankci za porušení § 6 zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 8. 2023 – čj. ČOI 102099/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 25.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 12. 8. 2023, čj. ČOI 100159/23/2000 týkající se stavu odebraných vzorků štěpkovačů. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 17. 8. 2023 pod čj. ČOI 102250/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023 – čj. ČOI 100048/23/0100  týkající se kontrol a sankcí uložených portálu odkarla.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 8. 2023 – čj. ČOI 101478/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 7. 2023 – čj. ČOI 94563/23/O100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2023  do 30. 6. 2023. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 14. 8. 2023 – čj. ČOI 99468/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 8. 2023 – čj. ČOI 98426/23/O100 týkající se stanoviska ČOI z roku 2015 k výkladu § 13 zákona o ochraně spotřebitele.  Žadateli bylo stanovisko  poskytnuto  elektronicky datovou schránkou dne 14. 8. 2023 – čj. ČOI 99457/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 18.08.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 98877/23/2700 ze dne 9. 8. 2023 týkající se poskytnutí pravomocného rozhodnutí k řízení vedeném na podnět žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky dne 11. 8. 2023 –  čj. ČOI 99676/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 7. 2023 – čj. ČOI 94145/23/O100  týkající se výběrového řízení na pozici ústředního ředitele ČOI a zástupce ústředního ředitele ČOI. V části týkající se výběrového řízení na pozici ústředního ředitele ČOI byla žádost odložena vzhledem k tomu, že toto výběrové řízení patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V části žádosti týkající se výběrového řízení na pozici zástupce ústředního ředitel ČOI bylo žadateli sděleno, že výběrové řízení proběhlo, avšak bylo následně zrušeno.  Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky  dne 3. 8. 2023 – čj. ČOI 94759/23/O100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 10.08.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 94355/23/2700 ze dne 29. 7. 2023 týkající se řízení se spol. Autocentrum Jičín. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou dne 3. 8. 2023 –  čj. ČOI 95539/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 7. 2023 – čj. ČOI 88865/23/O100 týkající se prodejců v autobazarech.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2023 – čj. ČOI 89701/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2023 – čj. ČOI 86685/23/O100  týkající se přestupků právnických osob za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik v souvislosti s pořádáním spotřebitelské nebo marketingové soutěže podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS), a to od 1.1.2017 doposud.  Žadateli bylo sděleno, že data v požadované  struktuře nemá povinný subjekt k dispozici, protože nedisponuje tak členěnou databází, ze které by bylo možné vygenerovat požadované informace. Žadateli bylo sdělení zasláno datovou schránkou dne 26. 7. 2023 – čj. ČOI 89684/23/O100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 90289/23/1000 ze dne 19. 7. 2023 týkající se zaslání příkazu čj. ČOI 71392/23/2200. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 7. 2023 –  čj. ČOI 91765/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2023 – čj. ČOI 86743/23/O100  týkající se ukončených správních řízení nebo kontrol, kde bylo předmětem posuzování, zda je prodávající povinen označovat prodávané sklenice, hrnky, šálky atp. informací o jejich objemu/velikosti/rozměrech (či jinak evidovat tyto údaje vždy ke každému hrnku přesně) s ohledem na povinnost plnit informační povinnost dle § 10 zákona o ochraně spotřebitele. Případně zaslání kopií rozhodnutí v daných správních řízeních či kopií protokolů z takových kontrol a to v rozsahu alespoň 5 nejmladších rozhodnutí či protokolů o kontrole. Vzhledem k tomu, že žádná taková kontrola nebyla provedena a tudíž nebylo vedeno ani žádné správní řízení,  nedisponuje povinný subjekt požadovanou informací, a tak byla žádost rozhodnutím dle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 3 odst. 3 ZSPI odmítnuta. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno datovou schránkou dne 26. 7. 2023 – čj. ČOI 89695/23/O100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 86064/23/1000 ze dne 11. 7. 2023 týkající se zaslání rozhodnutí čj. ČOI 72499/23/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 7. 2023 –  čj. ČOI 91619/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 31.07.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 92183/23/2700 ze dne 18. 7. 2023 týkající se sankce uložené spol. VACS FACTORY. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou  dne 25. 7. 2023 –  čj. ČOI 92187/23/2700.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 24.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 83972/23/1000 ze dne 30. 6. 2023 týkající se informace o kontrole u spol. Albert Česká republika, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2023 –  čj. ČOI 85811/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2023 – čj. ČOI 83486/23/O100  týkající se řízení se spol. TEX-TECH, s.r.o. a řízení k prodeji neprůstřelných vest. Dále žadatel požadoval zaslání kopií pravomocných rozhodnutí k pokutám uvedeným v tabulce žádosti. Žadateli byly informace zaslány datovou schránkou dne 17. 7. 2023 – čj. ČOI 86526/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 21.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 83970/23/1000 ze dne 30. 6. 2023 týkající se informace o kontrole u spol. Billa, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2023 –  čj. ČOI 85861/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 20.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 83967/23/1000 ze dne 30. 6. 2023 týkající se informace o kontrole u spol. Teta drogerie a lékárny ČR, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2023 –  čj. ČOI 85921/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2023 – čj. ČOI 83832/23/O100 týkající se poskytnutí anonymizovaných kopií  rozhodnutí podle zaslaných čísel jednacích.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 7. 2023 – čj. ČOI 85991/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2023 – čj. ČOI 83668/23/O100 týkající se počtu sankcí uložených za porušení ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 7. 2023 – čj. ČOI 85987/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 19.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 28. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 83063/23/4000 týkající se sankce uložené podnikající fyzické osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 7. 2023 –  čj. ČOI 85438/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 6. 2023 – čj. ČOI 72442/23/O100  týkající se internetového obchodu goddeal.cz. Identická žádost byla zaslán také pod čj. ČOI 73123/23/O100 ze dne 7. 6. 2023 a podání k inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha ze dne 7.6.2023 čj. ČOI 73454/23/1000. Vzhledem k rozsáhlosti požadovaných informací byla lhůta pro poskytnutí informací prodloužena dle ust. § 14 odst. 7 písm. b) ZSPI dne 21. 6. 2023 písemností vedenou pod čj. ČOI 78660/23/O100.  K bodům č. 1 – č. 4 žádosti byly žadateli poskytnuty doplňkové informace mimo ZSPI, k bodům č. 5, 7 a 8 žádosti byly žadateli poskytnuty informace dle ZSPI. K bodům č.  1, 2, 3, 4 a 6 bylo dne 30. 6. 2023 vydáno dle ust. § 2 odst. 4 ZSPI a dle ust. § 3 odst. 3 ZSPI rozhodnutí o odmítnutí žádosti vedené pod čj. ČOI 82257/23/O100. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 6. 2023 – čj. ČOI 81951/23/O100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 21. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 79451/23/4000 týkající se sankce uložené společnosti CZC.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 30. 6. 2023 –  čj. ČOI 82516/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 6. 2023 – čj. ČOI 79215/23/O100 týkající se sankcí za porušení zákona č. 634/1992Sb., dle přílohy č. 2 písm. c) – opakované zasílání nevyžádaných nabídek. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 27. 6. 2023 – čj. ČOI 80153/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 76421/23/1000 ze dne 14. 6. 2023 týkající se informace o kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 6. 2023 –  čj. ČOI 79782/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 29.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 13. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 75690/23/4000 týkající se  kontroly na základě podnětu žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 22. 6. 2023 –  čj. ČOI 78519/23/4000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 73439/23/1000 ze dne 7. 6. 2023 týkající se informace o výsledku správního řízení se spol. Reklama Vysočina. s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 16. 6. 2023 –  čj. ČOI 76091/23/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 5. 6. 2023, čj. ČOI 71683/23/3000 týkající se kontroly a uložení sankce u společnosti Viagem nemovitosti, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 6. 2023 – čj. ČOI 73238/23/3000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 15.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 5. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 71245/23/4000 týkající se sankce uložené na základě kontroly k podnětu žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 8. 6. 2023 –  čj. ČOI 72111/23/3100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 12.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 65570/23/1000 ze dne 22. 5. 2023 týkající se informace o možném uložení sankce i bez provedené kontroly na základě podkladů dostatečně prokazujících protiprávní jednání. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 5. 6. 2023 –  čj. ČOI 70305/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 5. 2023 – čj. ČOI 62353/23/O100  týkající se kontroly podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci u  prodejních řetězců v daných týdnech v období 27. 3. – 6. 4. v roce 2022 a v roce 2023. Data byla stažena ke dni 25. 5. 2023 a byla vygenerována v takové  struktuře, jak to umožňují statistické systémy ČOI.   Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 5. 2023 – čj. ČOI 66587/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56637/23/O100  týkající se kontroly prodejen maloobchodu s prodejem potravin a prodejních řetězců v daných týdnech v období 27. 3. – 6. 4. v roce 2022 a v roce 2023. Žádost se dále týkala počtu kontrol dodržování ust. § 12a odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Lhůta pro poskytnutí informace byla v řádném termínu dle ust. § 14 odst. 7 písm. b) ZSPI  prodloužena. Následně byly žadateli  poskytnuty informace o počtu kontrol v maloobchodě a v prodejních řetězcích v požadovaných obdobích. Data byla stažena ke dni 25. 5. 2023 a byla vygenerována v takové  struktuře, jak to umožňují statistické systémy ČOI.   Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne     26. 5. 2023 – čj. ČOI 61647/23/O100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 12. 5. 2023, čj. ČOI 60893/23/3000 týkající se sankce uložené kontrolované společnosti. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 5. 2023 – čj. ČOI 64142/23/3000

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56990/23/0100  týkající se poskytnutí plánu kontrol ČOI na rok 2023. Žadateli byla  informace poskytnuta ve formě odkazu na webové stránky ČOI, kde je dokument Program dozoru nad trhem pro rok 2023 zveřejněn. Dokumenty o součinnosti se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí při plnění tohoto plánu neexistují, a proto byla žádost v této části rozhodnutím odmítnuta dle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 11b ZSPI. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61676/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56983/23/0100  týkající se kontroly cen u potravin. Žadateli byly poskytnuty informace o počtu kontrol za období od 27.3. – 6.4.2023. Žádost o informace v části poskytnutí všech podkladů a materiálů, které se týkaly spolupráce České obchodní inspekce se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, byla podle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. a) ZSPI rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61655/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56751/23/0100  týkající se správních řízení za nedodržení práva na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61648/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 5. 2023 – čj. ČOI 56369/23/0100  týkající se e-shopu uvedeného jako rizikový. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 17. 5. 2023 – čj. ČOI 57328/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 49749/23/1000 ze dne 18. 4. 2023 týkající se informace ke kontrole střešních oken. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 2. 5. 2023 –  čj. ČOI 53376/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46981/23/0100  týkající se pokut uložených za diskriminaci na základě věku při prodeji zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2023 – čj. ČOI 52623/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 18. 4. 2023 – čj. ČOI 49869/23/0100  týkající se výše uložené pokuty v případu sp. zn. 99888/22/2400.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2023 – čj. ČOI 53165/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 02.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 14. 4. 2022, evidované pod čj. ČOI 48576/23/4000 týkající se sankce uložené fyzické podnikající osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 4. 2023 –  čj. ČOI 51521/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46762/23/0100 týkající se kontroly dvojí kvality výrobků. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 20. 4. 2023 – čj. ČOI 49821/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 4. 2023 – čj. ČOI 47609/23/0100  týkající se průběžných výsledků kontrol cen potravin.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronicky datovou schránkou dne 18. 4. 2023 – čj. ČOI 48994/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 46121/23/1000 ze dne 14. 4. 2023 týkající se informace o kontrole provedené na podání žadatele. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 18. 4. 2023 –  čj. ČOI 49611/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE