Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 01.12.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138108/23/2700 ze dne 3. 11. 2023 týkající se výsledku kontroly u spol. Stavoblock systém, s.r.o. Žadateli byla informace odeslána elektronicky dne 24. 11. 2023 –  čj. ČOI 146669/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 137419/23/1000 ze dne 2. 11. 2023 týkající se souhlasu spotřebitelů. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 16. 11. 2023 –  čj. ČOI 142263/23/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 10. 2023 – čj. ČOI 133357/23/O100 týkající se počtu zaměstnanců ČOI v roce 2022 a 2023 a jejich platu, odměn, příplatků a benefitů. Informace o počtu zaměstnanců ČOI byla žadateli poskytnuta v písemnosti vedené pod čj. ČOI 138919/23/O100 a informace o platu, odměnách, příplatcích a benefitech všech zaměstnanců byla rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (čj. ČOI 138919/23O100) a rozhodnutí (čj. ČOI 139426/23O100) bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 10. 11. 2023.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 5. 11. 2023 – čj. ČOI 137991/23/O100 týkající se systemizace služebních a pracovních míst v ČOI. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 10. 11. 2023 – čj. ČOI 139523/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 130123/23/1000 ze dne 23. 10. 2023 týkající se počtu kontrol a uložených sankcí na tržnici SAPA v roce 2023. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 11. 2023 –  čj. ČOI 138573/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 14.11.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 130625/23/1000 ze dne 19. 10. 2023 týkající se počtu kontrol § 12 ZOS provedených inspektorátem ČOI Středočeský v roce 2022. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 7. 11. 2023 –  čj. ČOI 138726/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 09.11.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 131411/23/2700 ze dne 22. 10. 2023 týkající se řízení s cestovní kanceláří. Žadateli byla informace odeslána elektronicky dne 2. 11. 2023 –  čj. ČOI 13669309/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 10. 2023 – čj. ČOI 126076/23/O100  týkající se počtu kontrol provedených ČOI v roce 2022 a 2023 a protokoly o kontrole dle seznamu. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 23. 10. 2023 – čj. ČOI 129445/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 30.10.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 131362/23/2700 ze dne 22. 10. 2023 týkající se poskytnutí pravomocného rozhodnutí.  Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou dne 23. 10. 2023 –  čj. ČOI 131607/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 6. 10. 2023 – čj. ČOI 124377/23/O100 týkající se poskytnutí protokolu ke kontrole za uložení sankce za porušení § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty elektronicky 12. 10. 2023 – čj. ČOI 125294/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 3. 10. 2023, čj. ČOI 122823/23/3000 týkající se kontroly u Sociálního Družstva Znojmo. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 10. 2023 – čj. ČOI 125873/23/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 24. 9. 2023 – čj. ČOI 118988/23/O100 týkající se počtu kontrol, při nichž bylo využito institutů podle § 4a a § 5a zákona o České obchodní inspekci. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože ČOI nemá k dispozici evidenci, z níž by bylo možné jednoduchou operací informace vygenerovat. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno jako listovní zásilka dne 9. 10. 2023 – čj. ČOI 122967/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 9. 2023 – čj. ČOI 118289/23/O100 týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za uložení sankce za spáchání přestupku dle § 24 odst. 7 písm. y) ve spojení s § 24 odst. 19 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byly požadované dokumenty  poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2023 – čj. ČOI 121227/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 24. 9. 2023 – čj. ČOI 119130/23/O100 týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za uložení sankce za porušení § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty elektronicky 6. 10. 2023 – čj. ČOI 122679/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 27. 9. 2023 – čj. ČOI 120588/23/O100 týkající se rozhodnutí za porušení § 12a zákona o ochraně spotřebitele napadených žalobou. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 4. 10. 2023 – čj. ČOI 122614/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 9. 2023 – čj. ČOI 118615/23/O100  týkající se případných budoucích úsporných opatření na budovách.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 3. 10. 2023 – čj. ČOI 121215/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 04.10.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 118376/23/2700 ze dne 21. 9. 2023 týkající se řízení se společností na níž podal žadatel podání ke kontrole. Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 27. 9. 2023 –  čj. ČOI 120316/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.10.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 9. 2023 – čj. ČOI 113329/23/O100 týkající se kontrol a uložení sankce za neetické reklamy na úvěrové produkty. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 25. 9. 2023 – čj. ČOI 116502/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 02.10.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 112995/23/2700 ze dne 11. 9. 2023 týkající se řízení se spol. CK AVETOUR. Žadateli byla informace odeslána elektronicky  dne 25. 9. 2023 –  čj. ČOI 119309/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2023 – čj. ČOI 112608/23/O100 týkající se kontrol a uložení sankce za porušení zákazu zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 21. 9. 2023 – čj. ČOI 116495/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 26.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 5. 9. 2023, čj. ČOI 110006/23/2000 týkající se sankce uložené společnosti Hrudka Store, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky  dne 29. 9. 2023 pod čj. ČOI 116306/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 110091/23/1000 ze dne 5. 9. 2023 týkající se informace o výsledku kontroly u spol. Zásilkovna, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 19. 9. 2023 –  čj. ČOI 116393/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 19.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odpověď k žádosti čj. ČOI 97888/23/2200 ze dne 7. 8. 2023 týkají se zaslání rozhodnutí o uložení sankce spol. Trinelion Investment s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 9. 2023 –  čj. ČOI 113419/23/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.09.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 110283/23/2700 ze dne 5. 9. 2023 týkající se řízení se spol. Denver Pubs, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka dne 7. 9. 2023 –  čj. ČOI 110729/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 8. 2023 – čj. ČOI 104390/23/O100  týkající se stanoviska k prodeji balistických produktů. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 5. 9. 2023 – čj. ČOI 108261/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 8. 2023 – čj. ČOI 104238/23/O100  týkající se kontrol výrobků obsahujících látku HHC. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 5. 9. 2023 – čj. ČOI 109576/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 07.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 24. 8. 2023, čj. ČOI 1005570/23/2000 týkající se sankce uložené subjektu, na nějž žadatel podal podání. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky   dne 31. 8. 2023 pod čj. ČOI 107860/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 14. 8. 2023 – čj. ČOI 100767/23/O100  týkající se výběrového řízení na obsazení služebního místa.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 8. 2023 – čj. ČOI 106570/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.09.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023 – čj. ČOI 100245/23/O100  týkající se výběrového řízení na obsazení služebního místa.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 24. 8. 2023 – čj. ČOI 101475/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023 – čj. ČOI 99852/23/O100  týkající se  zaslání kopií pravomocných rozhodnutí k pokutám uloženým společnosti Mountfield od roku 2018. Žadateli byly informace zaslány datovou schránkou dne 24. 8. 2023 – čj. ČOI 101479/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 29.08.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 102901/23/2700 ze dne 18. 8. 2023 týkající se identifikace osoby, která podala podnět ke kontrole subjektu podávajícího žádost podle zákona č. 106. Žádost byla odmítnuta dle § 11 odst. 2 písm. a) ZSPI a dle § 20 a § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí informace odesláno datovou schránkou dne 22. 8. 2023 – čj. ČOI 103698/23/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023, čj. ČOI 100187/23/3000 týkající se sankce uložené  společnosti PROKONZULTA, a.s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 21. 8. 2023 – čj. ČOI 103346/23/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 8. 2023 – čj. ČOI 100918/23/O100 týkající se zaslání rozhodnutí k sankci za porušení § 6 zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 8. 2023 – čj. ČOI 102099/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 25.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 12. 8. 2023, čj. ČOI 100159/23/2000 týkající se stavu odebraných vzorků štěpkovačů. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 17. 8. 2023 pod čj. ČOI 102250/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 8. 2023 – čj. ČOI 100048/23/0100  týkající se kontrol a sankcí uložených portálu odkarla.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 8. 2023 – čj. ČOI 101478/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 7. 2023 – čj. ČOI 94563/23/O100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2023  do 30. 6. 2023. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 14. 8. 2023 – čj. ČOI 99468/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 8. 2023 – čj. ČOI 98426/23/O100 týkající se stanoviska ČOI z roku 2015 k výkladu § 13 zákona o ochraně spotřebitele.  Žadateli bylo stanovisko  poskytnuto  elektronicky datovou schránkou dne 14. 8. 2023 – čj. ČOI 99457/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 18.08.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 98877/23/2700 ze dne 9. 8. 2023 týkající se poskytnutí pravomocného rozhodnutí k řízení vedeném na podnět žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky dne 11. 8. 2023 –  čj. ČOI 99676/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 7. 2023 – čj. ČOI 94145/23/O100  týkající se výběrového řízení na pozici ústředního ředitele ČOI a zástupce ústředního ředitele ČOI. V části týkající se výběrového řízení na pozici ústředního ředitele ČOI byla žádost odložena vzhledem k tomu, že toto výběrové řízení patří do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V části žádosti týkající se výběrového řízení na pozici zástupce ústředního ředitel ČOI bylo žadateli sděleno, že výběrové řízení proběhlo, avšak bylo následně zrušeno.  Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky  dne 3. 8. 2023 – čj. ČOI 94759/23/O100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 10.08.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 94355/23/2700 ze dne 29. 7. 2023 týkající se řízení se spol. Autocentrum Jičín. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou dne 3. 8. 2023 –  čj. ČOI 95539/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 7. 2023 – čj. ČOI 88865/23/O100 týkající se prodejců v autobazarech.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2023 – čj. ČOI 89701/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2023 – čj. ČOI 86685/23/O100  týkající se přestupků právnických osob za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik v souvislosti s pořádáním spotřebitelské nebo marketingové soutěže podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (ZOS), a to od 1.1.2017 doposud.  Žadateli bylo sděleno, že data v požadované  struktuře nemá povinný subjekt k dispozici, protože nedisponuje tak členěnou databází, ze které by bylo možné vygenerovat požadované informace. Žadateli bylo sdělení zasláno datovou schránkou dne 26. 7. 2023 – čj. ČOI 89684/23/O100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 90289/23/1000 ze dne 19. 7. 2023 týkající se zaslání příkazu čj. ČOI 71392/23/2200. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 7. 2023 –  čj. ČOI 91765/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2023 – čj. ČOI 86743/23/O100  týkající se ukončených správních řízení nebo kontrol, kde bylo předmětem posuzování, zda je prodávající povinen označovat prodávané sklenice, hrnky, šálky atp. informací o jejich objemu/velikosti/rozměrech (či jinak evidovat tyto údaje vždy ke každému hrnku přesně) s ohledem na povinnost plnit informační povinnost dle § 10 zákona o ochraně spotřebitele. Případně zaslání kopií rozhodnutí v daných správních řízeních či kopií protokolů z takových kontrol a to v rozsahu alespoň 5 nejmladších rozhodnutí či protokolů o kontrole. Vzhledem k tomu, že žádná taková kontrola nebyla provedena a tudíž nebylo vedeno ani žádné správní řízení,  nedisponuje povinný subjekt požadovanou informací, a tak byla žádost rozhodnutím dle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 3 odst. 3 ZSPI odmítnuta. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno datovou schránkou dne 26. 7. 2023 – čj. ČOI 89695/23/O100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.08.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 86064/23/1000 ze dne 11. 7. 2023 týkající se zaslání rozhodnutí čj. ČOI 72499/23/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 7. 2023 –  čj. ČOI 91619/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 31.07.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 92183/23/2700 ze dne 18. 7. 2023 týkající se sankce uložené spol. VACS FACTORY. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou  dne 25. 7. 2023 –  čj. ČOI 92187/23/2700.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 24.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 83972/23/1000 ze dne 30. 6. 2023 týkající se informace o kontrole u spol. Albert Česká republika, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2023 –  čj. ČOI 85811/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2023 – čj. ČOI 83486/23/O100  týkající se řízení se spol. TEX-TECH, s.r.o. a řízení k prodeji neprůstřelných vest. Dále žadatel požadoval zaslání kopií pravomocných rozhodnutí k pokutám uvedeným v tabulce žádosti. Žadateli byly informace zaslány datovou schránkou dne 17. 7. 2023 – čj. ČOI 86526/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 21.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 83970/23/1000 ze dne 30. 6. 2023 týkající se informace o kontrole u spol. Billa, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2023 –  čj. ČOI 85861/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 20.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 83967/23/1000 ze dne 30. 6. 2023 týkající se informace o kontrole u spol. Teta drogerie a lékárny ČR, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2023 –  čj. ČOI 85921/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2023 – čj. ČOI 83832/23/O100 týkající se poskytnutí anonymizovaných kopií  rozhodnutí podle zaslaných čísel jednacích.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 7. 2023 – čj. ČOI 85991/23/O100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2023 – čj. ČOI 83668/23/O100 týkající se počtu sankcí uložených za porušení ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 7. 2023 – čj. ČOI 85987/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 19.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 28. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 83063/23/4000 týkající se sankce uložené podnikající fyzické osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 7. 2023 –  čj. ČOI 85438/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 6. 2023 – čj. ČOI 72442/23/O100  týkající se internetového obchodu goddeal.cz. Identická žádost byla zaslán také pod čj. ČOI 73123/23/O100 ze dne 7. 6. 2023 a podání k inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha ze dne 7.6.2023 čj. ČOI 73454/23/1000. Vzhledem k rozsáhlosti požadovaných informací byla lhůta pro poskytnutí informací prodloužena dle ust. § 14 odst. 7 písm. b) ZSPI dne 21. 6. 2023 písemností vedenou pod čj. ČOI 78660/23/O100.  K bodům č. 1 – č. 4 žádosti byly žadateli poskytnuty doplňkové informace mimo ZSPI, k bodům č. 5, 7 a 8 žádosti byly žadateli poskytnuty informace dle ZSPI. K bodům č.  1, 2, 3, 4 a 6 bylo dne 30. 6. 2023 vydáno dle ust. § 2 odst. 4 ZSPI a dle ust. § 3 odst. 3 ZSPI rozhodnutí o odmítnutí žádosti vedené pod čj. ČOI 82257/23/O100. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 6. 2023 – čj. ČOI 81951/23/O100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 21. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 79451/23/4000 týkající se sankce uložené společnosti CZC.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 30. 6. 2023 –  čj. ČOI 82516/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.07.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 6. 2023 – čj. ČOI 79215/23/O100 týkající se sankcí za porušení zákona č. 634/1992Sb., dle přílohy č. 2 písm. c) – opakované zasílání nevyžádaných nabídek. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 27. 6. 2023 – čj. ČOI 80153/23/O100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 76421/23/1000 ze dne 14. 6. 2023 týkající se informace o kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 6. 2023 –  čj. ČOI 79782/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 29.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 13. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 75690/23/4000 týkající se  kontroly na základě podnětu žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 22. 6. 2023 –  čj. ČOI 78519/23/4000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 73439/23/1000 ze dne 7. 6. 2023 týkající se informace o výsledku správního řízení se spol. Reklama Vysočina. s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 16. 6. 2023 –  čj. ČOI 76091/23/1000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 15.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 5. 6. 2023, evidované pod čj. ČOI 71245/23/4000 týkající se sankce uložené na základě kontroly k podnětu žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 8. 6. 2023 –  čj. ČOI 72111/23/3100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 12.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 65570/23/1000 ze dne 22. 5. 2023 týkající se informace o možném uložení sankce i bez provedené kontroly na základě podkladů dostatečně prokazujících protiprávní jednání. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 5. 6. 2023 –  čj. ČOI 70305/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 5. 2023 – čj. ČOI 62353/23/O100  týkající se kontroly podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci u  prodejních řetězců v daných týdnech v období 27. 3. – 6. 4. v roce 2022 a v roce 2023. Data byla stažena ke dni 25. 5. 2023 a byla vygenerována v takové  struktuře, jak to umožňují statistické systémy ČOI.   Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 5. 2023 – čj. ČOI 66587/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56637/23/O100  týkající se kontroly prodejen maloobchodu s prodejem potravin a prodejních řetězců v daných týdnech v období 27. 3. – 6. 4. v roce 2022 a v roce 2023. Žádost se dále týkala počtu kontrol dodržování ust. § 12a odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Lhůta pro poskytnutí informace byla v řádném termínu dle ust. § 14 odst. 7 písm. b) ZSPI  prodloužena. Následně byly žadateli  poskytnuty informace o počtu kontrol v maloobchodě a v prodejních řetězcích v požadovaných obdobích. Data byla stažena ke dni 25. 5. 2023 a byla vygenerována v takové  struktuře, jak to umožňují statistické systémy ČOI.   Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne     26. 5. 2023 – čj. ČOI 61647/23/O100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 12. 5. 2023, čj. ČOI 60893/23/3000 týkající se sankce uložené kontrolované společnosti. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 5. 2023 – čj. ČOI 64142/23/3000

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56990/23/0100  týkající se poskytnutí plánu kontrol ČOI na rok 2023. Žadateli byla  informace poskytnuta ve formě odkazu na webové stránky ČOI, kde je dokument Program dozoru nad trhem pro rok 2023 zveřejněn. Dokumenty o součinnosti se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí při plnění tohoto plánu neexistují, a proto byla žádost v této části rozhodnutím odmítnuta dle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 11b ZSPI. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61676/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56983/23/0100  týkající se kontroly cen u potravin. Žadateli byly poskytnuty informace o počtu kontrol za období od 27.3. – 6.4.2023. Žádost o informace v části poskytnutí všech podkladů a materiálů, které se týkaly spolupráce České obchodní inspekce se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, byla podle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. a) ZSPI rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61655/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56751/23/0100  týkající se správních řízení za nedodržení práva na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61648/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 5. 2023 – čj. ČOI 56369/23/0100  týkající se e-shopu uvedeného jako rizikový. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 17. 5. 2023 – čj. ČOI 57328/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 49749/23/1000 ze dne 18. 4. 2023 týkající se informace ke kontrole střešních oken. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 2. 5. 2023 –  čj. ČOI 53376/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46981/23/0100  týkající se pokut uložených za diskriminaci na základě věku při prodeji zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2023 – čj. ČOI 52623/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 18. 4. 2023 – čj. ČOI 49869/23/0100  týkající se výše uložené pokuty v případu sp. zn. 99888/22/2400.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2023 – čj. ČOI 53165/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 02.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 14. 4. 2022, evidované pod čj. ČOI 48576/23/4000 týkající se sankce uložené fyzické podnikající osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 4. 2023 –  čj. ČOI 51521/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46762/23/0100 týkající se kontroly dvojí kvality výrobků. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 20. 4. 2023 – čj. ČOI 49821/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 4. 2023 – čj. ČOI 47609/23/0100  týkající se průběžných výsledků kontrol cen potravin.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronicky datovou schránkou dne 18. 4. 2023 – čj. ČOI 48994/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 46121/23/1000 ze dne 14. 4. 2023 týkající se informace o kontrole provedené na podání žadatele. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 18. 4. 2023 –  čj. ČOI 49611/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 3. 4. 2023 – čj. ČOI 43430/23/0100 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce společnosti Cement, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46027/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 19.04.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 43464/23/2700 ze dne 5. 4. 2023 týkající se spisu č.j.: ČOI 95953/22/O100/Krč/Št. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky  dne 12. 4. 2023 –  čj. ČOI 46851/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 11.04.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 43464/23/2700 ze dne 3. 4. 2023 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí čj. ČOI 95953/22/0100. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky  dne 4. 4. 2023 –  čj. ČOI 43483/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 05.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 34779/23/2400  ze dne 16. 3. 2023 týkající se výsledku kontroly u  podnikající fyzické osoby. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako doporučená listovní zásilka  dne 29. 3. 2023 –  čj. ČOI 40122/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 2. 3. 2023 evidované pod čj. ČOI 28767/23/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2022.  Žadateli byly poskytnuty informace o platech a počtu odpracovaných měsíců v roce 2021 ústředního ředitele a všech jím přímo řízených zaměstnanců. Informace byly poskytnuty  v anonymizované podobě, u jednotlivých pozic byla uvedena souhrnná výše hrubé mzdy, v níž byly obsaženy i částky za odměny. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 3. 2022 – čj. ČOI 33172/23/0100.    

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 3. 2023 – čj. ČOI 32380/23/0100  týkající se počtu podání na nekalé obchodní praktiky v letech 2018 až 2022.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky  dne 14. 3. 2023 – čj. ČOI 33315/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 6. 3. 2023 – čj. ČOI 30284/23/0100 týkající se poskytnutí přehledů o uložených sankcích od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Ke každému subjektu byly poskytnuty přehledové tabulky. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky  dne 13. 3. 2023 – čj. ČOI 32033/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 3. 2023 – čj. ČOI 31831/23/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o uložení sankce  cestovním kancelářím a agenturám v roce 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 3. 2023 – čj. ČOI 32411/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 16.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 25365/23/2400  ze dne 23. 2. 2023 týkající se výsledku kontroly u  podnikající fyzické osoby. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako doporučená listovní zásilka  dne 8. 3. 2023 –  čj. ČOI 30758/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 2. 2023 – čj. ČOI 25222/23/0100  týkající se počtu podání na zprostředkovatele prodeje energie a problémů s tím souvisejících v letech 2018 až 2022. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 9. 3. 2023 – čj. ČOI 25995/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 23. 2. 2023 – čj. ČOI 25802/23/0100 týkající se zaslání konkrétního rozhodnutí o uložení sankce v roce 2017. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 28. 2. 2023 – čj. ČOI 25990/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 14. 2. 2023 – čj. ČOI 21222/23/0100 týkající se řízení a uložených sankcí cestovním kancelářím a agenturám v roce 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 28. 2. 2023 – čj. ČOI 25988/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 2. 2023 – čj. ČOI 20262/23/0100  týkající se celkové výše vyplacených odměn zaměstnancům ČOI v roce 2022. Žadateli byla informace poskytnuta  elektronicky dne 16. 2. 2023 – čj. ČOI 22086/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2023 – čj. ČOI 18986/23/0100  týkající se sankcí uložených společnosti MALL.CZ v roce 2021 a 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 16. 2. 2023 – čj. ČOI 20793/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2023 – čj. ČOI 15682/23/0100 týkající se sankcí uložených za tzv. geobloking  (neoprávněné zeměpisné blokování).  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2023 – čj. ČOI 16732/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 1. 2023 – čj. ČOI 13701/23/0100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2022  do 31. 12. 2022. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 2. 2023 – čj. ČOI 14998/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2023 čj. ČOI 8961/23/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 45 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 2. 2. 2023 – čj. ČOI 14553/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2023 – čj. ČOI 8960/23/0100  týkající se kontroly u spol. Košík.cz a Velká pecka, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 1. 2023 – čj. ČOI 9482/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 07.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 6593/23/2400  ze dne 16. 1. 2023 týkající se kontroly u  spol. TRIMONT spol s r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako doporučená listovní zásilka  dne 30. 1. 2023 –  čj. ČOI 13410/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 1. 2023 – čj. ČOI 9787/23/0100  týkající se pokut uložených za porušení § 10 odst. 2 zákona o kontrole a porušení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele v letech 2018-2021.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 1. 2023 – čj. ČOI 11078/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 31.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 16. 1. 2023 – čj. ČOI 6826/23/2000 týkající se výsledků  řízení se spol. INTACT – studium v zahraničí, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka  dne 24. 1. 2023 pod čj. ČOI 10349/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 1. 2023 – čj. ČOI 5446/23/0100  týkající se sankcí uložených subjektům se sídlem mimo ČR v roce 2019, 2021 a 2022. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 23. 1. 2023 – čj. ČOI 9458/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 1. 2023 – čj. ČOI 5135/23/0100  týkající se kontroly nebezpečné hračky „Mluvící papoušek“.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 23. 1. 2023 – čj. ČOI 8296/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 24.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 5777/23/2400  ze dne 12. 1. 2023 týkající se sankce uložené spol. Bydlo, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 19. 1. 2023 –  čj. ČOI 8981/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 20.01.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 6040/23/2700 ze dne 13. 1. 2023 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí čj. ČOI 21477/22/0100. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou  dne 16. 1. 2023 –  čj. ČOI 6448/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 17.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 3. 1. 2023, čj. ČOI 1588/23/3000 týkající se sankce uložené společnosti HP TRONIC Zlín spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 10. 1. 2023 – čj. ČOI 3844/23/3000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 160003/22/1000 ze dne 23. 12. 2022 týkající se poskytnutí výsledků řízení vedeného pod sp. zn. 73336/22/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 1. 2023 –  čj. ČOI 4428/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 28. 11. 2022 čj. ČOI 147950/22/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci s  inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 12. 12. 2022 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 154266/22/0100. Částka byla uhrazena dne 15. 12. 2022. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 143 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 6. 1. 2023 – čj. ČOI 2163/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 12. 2022 – čj. ČOI 158988/22/0100  týkající se sankcí uložených za přestupky podle § 10 odst. 2 zákona o kontrole a za přestupky podle § 14 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 1. 2023 – čj. ČOI 972/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 11. 2022 – čj. ČOI 148885/22/0100  týkající se  poskytnutí dokumentů (např. spisový řád, organizační řád, etický kodex aj.).  Žadateli byla odpověď poskytnuta  a odeslána jako listovní zásilka dne 14. 12. 2022 – čj. ČOI 154648/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 21.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 149423/22/1000 ze dne 30. 11. 2022 týkající se informace o tom, zdali  fyzická podnikající osoba uhradila České obchodní inspekci sankci uloženou ve správním řízení. Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka  dne 14. 12. 2022 –  čj. ČOI 155714/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 11. 2022 – čj. ČOI 148146/22/0100  týkající se  kontroly zařízení umožňující bezdrátové vysílání.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 12. 12. 2022 – čj. ČOI 151769/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 20.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  informaci k žádosti čj. ČOI 148142/22/1000 ze dne 28. 11. 2022 týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole.  Žádost byla v souladu s ust. § 15 odst. 1 ZSPI a v souladu s ust. § 11 odst. 2 ZSPI rozhodnutím inspektorátu zamítnuta, vzhledem k tomu, že fyzická osoba neudělila souhlas se sdělením této informace. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo žadateli odesláno elektronicky datovou schránkou dne 13. 12. 2022 –  čj. ČOI 155962/22/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2022 – sp. zn. ČOI 146216/22/1000  týkající se informací k novele zákona o ochraně spotřebitele v oblasti kontrol falešných recenzí a jak bude ČOI postupovat. Žádost byla podle ust. § 2 odst. 4 ZSPI rozhodnutím odmítnuta, protože na tento druh informací se předmětný zákon nevztahuje. Dotaz žadatele byl zodpovězen standardním postupem pro dotazy z řad veřejnosti, nikoli v režimu zákona ZSPI. Rozhodnutí bylo žadateli odesláno jako listovní zásilka poštou  dne 9. 12. 2022 – čj. ČOI 153203/22/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2022 – čj. ČOI 145067/22/0100  kolikrát prodejce předem uznal, že nevyřídil reklamaci řádně a to v souvislosti se žadatelovým řízením vedeným u ADR.  Žadateli bylo sděleno, že Česká obchodní inspekce ve svých elektronických databázových systémech nevede evidenci o tom, zda prodejce předem uznal, že nevyřídil reklamaci řádně, a tak tuto informaci nelze z těchto systémů vygenerovat. Mimo ZSPI byla odpověď doplněna o informaci, jak je vedeno řízení ADR. Odpověď byla žadateli  odeslána elektronicky datovou schránkou dne 9. 12. 2022 – čj. ČOI 153387/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 11. 2022 – čj. ČOI 144537/22/0100  týkající se kontrol se zjištěním použití nekalých obchodních praktik v období pandemie Covid-19.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 6. 12. 2022 – čj. ČOI 149883/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2022 – čj. ČOI 144639/22/0100  týkající se kontrol výrobku Somavedic. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 6. 12. 2022 – čj. ČOI 148551/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 22 11. 2022, sp.zn. ČOI 29476/30/20 týkající se kontroly u spol. Remoraid, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 6. 12. 2022 – čj. ČOI 151357/22/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 144149/22/1000 ze dne 19. 11. 2022 týkající se rozhodnutí o uložení sankce fyzické podnikající osobě. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 2. 12. 2022 –  čj. ČOI 150076/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 15. 11. 2022, čj. ČOI 142867/22/3000 týkající se náležitostí vedeného správního řízení. Žádost byla částečně odmítnuta. Žadateli byla odpověď i rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 28. 11. 2022 – čj. ČOI 144955/22/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 11. 2022 – čj. ČOI 141280/22/0100  týkající se přestupkového řízení v oblasti time-share. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 11. 2022 – čj. ČOI 143573/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2022 – sp. zn. ČOI 51012/22/1000  týkající se informací k novele zákona o ochraně spotřebitele v oblasti prodeje zlevněného zboží a jakým způsobem by měl prodejce postupovat. Žádost byla podle ust. § 2 odst. 4 ZSPI rozhodnutím odmítnuta, protože na tento druh informací se předmětný zákon nevztahuje. Dotaz žadatele byl zodpovězen standardním postupem pro dotazy z řad veřejnosti, nikoli v režimu zákona ZSPI. Rozhodnutí bylo žadateli odesláno datovou schránkou  dne 24. 11. 2022 – čj. ČOI 145797/22/0100.