Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 11. 2022, čj. ČOI 141667/22/3000 týkající se výsledku správního řízení se spol. ALLORA MODA, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 21. 11. 2022 – čj. ČOI 144277/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 24.11.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 142447/22/2700 ze dne 15. 11. 2022 týkající se sankce uložené společnosti Penny Market, s.r.o.. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána doporučeně jako listovní zásilka  dne 16. 11. 2022 –  čj. ČOI 142730/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 23. 10. 2022, čj. ČOI 134620/22/3000 týkající se spisového materiálu k  vedenému správnímu řízení. Žádost byla rozhodnutím částečně odmítnuta. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 14. 11. 2022 – čj. ČOI 141081/22/3000, odpověď pod čj. ČOI 141059/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 24 10. 2022, čj. ČOI 132330/22/3000 týkající se výsledku kontroly u spol.  VIAGEM nemovitosti, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 7. 11. 2022 – čj. ČOI 136612/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 10.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů       odpověď k žádosti čj. ČOI 131906/22/2200 ze dne 21. 10. 2022 týkají se výsledku správního řízení se spol. HD STROM, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 3. 11. 2022 –  čj. ČOI 136986/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 31. 10. 2022, čj. ČOI 134693/22/3000 týkající se výsledku správního řízení se spol.  REWIN BRNO, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 11. 2022 – čj. ČOI 135293/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2022 – čj. ČOI 126118/22/0100 týkající se kontrol nafukovacích skákacích hradů v letech 2019 až 2022 a výsledků vedených správních řízení. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 26. 10. 2022 – čj. ČOI 132558/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 13. 10. 2022 – čj. ČOI 127598/22/0100  týkající se problematiky poskytnutí návodů  k prodávaným výrobkům, kontrol ČOI v této oblasti a uložených sankcí za nedodržení příslušných ustanovení zákona. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 26. 10. 2022 – čj. ČOI 128898/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 127391/22/1000 ze dne 13. 10. 2022 týkající se šetření podnětu na spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 10. 2022 –  čj. ČOI 132182/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 10. 10. 2022, čj. ČOI 125597/22/3000 týkající se náležitostí vedeného správního řízení. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 10. 2022 – čj. ČOI 126821/22/3000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 15. 9. 2022, čj. ČOI 116187/22/3000 týkající se náležitostí vedeného správního řízení. Lhůta pro poskytnutí informací byla dne 30. 9. 2022 prodloužena. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 10. 10. 2022 – čj. ČOI 122750/22/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 1. 10. 2022 – čj. ČOI 122360/22/0100 a 122363/22/0100 týkající počtu kontrol v roce 2022 a počtu uložených sankcí na základě těchto kontrol. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 12. 10. 2022 – čj. ČOI 123176/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2022 – čj. ČOI 121762/22/0100  týkající se porušení některých ustanovení § 24 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 12. 10. 2022 – čj. ČOI 123178/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 22. 9. 2022 – čj. ČOI 119193/22/0100  týkající se počtu podání a sankcí uložených zprostředkovatelům prodeje energií za poslední 3 roky. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 10. 2022 – čj. ČOI 122682/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 14. 9. 2022 – čj. ČOI 115695/22/0100  týkající se poskytnutí odkazu ke zveřejněné informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 23. 9. 2022 – čj. ČOI 116423/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 27.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 116600/22/1000 ze dne 12. 9. 2022 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí o uložení sankce společnosti Euroquirurgica ČR, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 20. 9. 2022 –  čj. ČOI 117351/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 27. 8. 2022 – čj. ČOI 108105/22/0100  týkající se příspěvku na stravování pro zaměstnance ČOI. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 6. 9. 2022 – čj. ČOI 109589/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 12.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 1. 9. 2022, evidované pod čj. ČOI 109868/22/4000 týkající se dodavatele LPG pro čerpací stanice společnosti L-GAS LUBINA, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 7. 9. 2022 –  čj. ČOI 111743/22/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 8. 2022 – čj. ČOI 105077/22/0100  a žádosti čj. ČOI 108709/22/0100 ze dne 30. 8. 2022 týkající se řešení stížnosti  na vyřízení žádosti o informace podle ZSPI podané žadatelem. Žadateli byla odpověď na obě žádosti poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 1. 9. 2022 – čj. ČOI 109571/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2022 – čj. ČOI 104295/22/0100  týkající se sankcí uložených „virtuální galerii“ www.balando.cz. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 31. 8. 2022 – čj. ČOI 108807/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 104061/22/1000 ze dne 17. 8. 2022 týkající se podnětu žadatele.  Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka poštou dne 23. 8. 2022 –  čj. ČOI 106031/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 31.08.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti čj. ČOI 106427/22/2700 ze dne 24. 8. 2022 týkající se šetření podnětu žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 24. 8. 2022 –  čj. ČOI 106519/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 8. 2022 – čj. ČOI 100211/22/0100  týkající se sankcí uložených za přestupky při vyřizování reklamací a za pokuty za neinformování spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 22. 8. 2022 – čj. ČOI 102513/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 4. 8. 2022 – čj. ČOI 98642/22/0100  týkající se kontrol lahví na výrobu šlehačky. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 17. 8. 2022 – čj. ČOI 101485/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 2. 8. 2022 – čj. ČOI 97336/22/0100  týkající se kontrol a uložených sankcí u vyjmenovaných společností. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 16. 8. 2022 – čj. ČOI 101074/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 24.08.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 103237/22/2700 ze dne 16. 8. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sporu s podnikatelem. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 17. 8. 2022 –  čj. ČOI 103449/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 22.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odpověď k žádosti čj. ČOI 101243/22/2200 ze dne 10. 8. 2022 týkají se poskytnutí rozhodnutí správního řízení. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 15. 8. 2022 –  čj. ČOI 102761/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 22.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti čj. ČOI 99058/22/2400  ze dne 5. 8. 2022 týkající se výsledku správního řízení s podnikatelem. Žadateli byla informace odeslána dne 15. 8. 2022 jako doporučená listovní zásilka –  čj. ČOI 102436/22/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 28. 7. 2022 – čj. ČOI 96126/22/0100  týkající se ukládání pokut za nepřijetí reklamace prodejcem v uplynulých pěti letech a za nesplnění informační povinnosti prodejce ve smyslu § 13 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 10. 8. 2022 – čj. ČOI 98282/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2022 – čj. ČOI 95132/22/0100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2022  do 30. 6. 2022. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 5. 8. 2022 – čj. ČOI 97982/22/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 89198/22/0100  týkající se kontrol zpětného odběru obalů. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 27. 7. 2022 – čj. ČOI 92874/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 89506/22/0100  týkající se výsledků kontrol respirátorů spol. TEX-TECH, s.r.o. a prodeje neprůstřelných vest. Žadateli bylo sděleno, že byly provedeny inspektorátem ČOI Jihomoravský a Zlínský  kontroly několika typů respirátorů. Na základě výsledků kontroly bylo společnosti uloženo ochranné opatření spočívající v zákazu dodávání výrobků na trh a stažení výrobku z trhu a byla uložena úhrnná sankce,  a to pro   naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. q) zákona o ochraně spotřebitele; dále naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. a) zákona o posuzování shody; dále naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. b) zákona o posuzování shody a naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. 54 odst. 4 písm. b) zákona o posuzování shody. Kontrola nabídky a prodeje neprůstřelných vest stále probíhá. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 27. 7. 2022 – čj. ČOI 92876/22/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 28.07.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 92045/22/2700 ze dne 19. 7. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného protokolu o kontrole a úředních záznamů k podání žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 21. 7. 2022 –  čj. ČOI 92592/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 7. 2022 – čj. ČOI 88367/22/0100  týkající se dodržování profesionální úřední komunikace úřadu.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 21. 7. 2022 – čj. ČOI 92400/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 26.07.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 90104/22/2700 ze dne 13.7. 2022 týkající se podání spotřebitelů na spol. ACADEMIC,a.s. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 18. 7. 2022 –  čj. ČOI 91102/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 22.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 88493/22/1000 ze dne 9. 7. 2022 týkající se šetření podnětu na spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 15. 7. 2022 –  čj. ČOI 89155/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2022 – čj. ČOI 85703/22/0100  týkající se vyřízení podnětu podaného žadatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2022 – čj. ČOI 88673/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 7. 7. 2022, čj. ČOI 88005/22/3000 týkající se kontroly u společnosti    OKAY,s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 13. 7. 2022 – čj. ČOI 89056/22/3000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2022, čj. ČOI 86275/22/3000 týkající se stavu řízení se spol.  REWIN BRNO, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 88722/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 4. 7. 2022, čj. ČOI 87472/22/3000 týkající se poskytnutí rozhodnutí k  řízení s podnikatelem – fyzickou osobou. Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 8. 7. 2022 – čj. ČOI 87573/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 12.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 29. 6. 2022, čj. ČOI 85369/22/3000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Fulgur, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 4. 7. 2022 – čj. ČOI 85492/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 24. 6. 2022, čj. ČOI 83564/22/3000 týkající se stavu řízení s podnikatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 4. 7. 2022 – čj. ČOI 84694/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2022, sp.zn. ČOI 607/30/22 týkající se kontroly u společnosti HP TRONIC Zlín spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 7. 2022 – čj. ČOI 84771/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 79646/22/0100  týkající se řízení ADR při pronajímání bytů. Žadateli byla odpověď zaslána  elektronicky dne 27. 6. 2022 – čj. ČOI 83001/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2022 – čj. ČOI 76948/22/0100  týkající se zaslání dokumentů k řízení za diskriminaci. Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty a odpověď zaslána v elektronicky datovou schránkou dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 77048/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 5. 2022 – čj. ČOI 72428/22/0100  týkající se výše uložených pokut jednotlivými inspektoráty v letech 202, 2021 a za období od 1.1. do 31.5.2022 a výše uložených sankcí za porušení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 13. 6. 2022 – čj. ČOI 73890/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 71463/22/1000 ze dne 26. 5. 2022 týkající se informací ke kontrole obalů.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 6. 2022 –  čj. ČOI 77083/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 69449/22/0100  týkající se  kontroly e-shopu Zenkys.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 6. 6. 2022 – čj. ČOI 73613/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 71034/22/0100  týkající se zaslání anonymizovaných rozhodnutí podle zaslaných čísel jednacích.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 6. 2022 – čj. ČOI 73150/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 08.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 68443/22/1000 ze dne 20. 5. 2022 týkající se informací o vyřízení podnětu žadatele ke kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána jako doporučená listovní zásilka dne 1. 6. 2022 –  čj. ČOI 73711/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.06.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 72760/22/2700 ze dne 30. 5. 2022 týkající se výše uložené sankce fyzické podnikající osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 31. 5. 2022 –  čj. ČOI 72773/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 01.06.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 64461/22/2700 ze dne 11. 5. 2022 týkající se kontroly výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 26. 5. 2022 –  čj. ČOI 70433/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 01.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 69555/22/2400  ze dne 23. 5. 2022 týkající se kontrol kvality pohonných hmot. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 5. 2022 –  čj. ČOI 69856/22/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2022 – čj. ČOI 63304/22/0100  týkající se ustanovení znalců ve správních řízeních od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2022.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 23. 5. 2022 – čj. ČOI 67800/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 26.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 62874/22/2400  ze dne 9. 5. 2022 týkající se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 20. 5. 2022 –  čj. ČOI 67839/22/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 25.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 63223/22/2200 ze dne 6. 5. 2022 týkají se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 5. 2022 –  čj. ČOI 67299/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 24.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 65460/22/2200 ze dne 12. 5. 2022 týkají se kontrol u podnikatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 17. 5. 2022 –  čj. ČOI 65622/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 6. 5. 2022 – čj. ČOI 62864/22/2000 týkající se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 17. 5. 2022 pod čj. ČOI 66220/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2022, čj. ČOI 63164/22/3000 týkající se kontroly výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 16. 5. 2022 – čj. ČOI 64956/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 62729/22/1000 ze dne 6. 5. 2022 týkající se kontrol šlehačkovačů. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 10. 5. 2022 –  čj. ČOI 63698/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 16.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 61829/22/1000 ze dne 4. 5. 2022 týkající se informací k  podáním z roku 2021. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 10. 5. 2022 –  čj. ČOI 63700/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 4. 2022 – čj. ČOI 58575/22/0100  týkající se  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů řešených ČOI.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 5. 2022 – čj. ČOI 60953/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 4. 2022 – čj. ČOI 54896/22/0100  týkající se pokut za přestupek podle § 24 odst. 1) písm. a) zákona o ochraně spotřebitele v období od 1.3.2019 do současnosti.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 5. 2022 – čj. ČOI 56614/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 09.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 18. 4. 2022 – čj. ČOI 54466/22/2000 týkající se poskytnutí rozhodnutí k řízení se spol. Korálek-obchod, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 4. 2022 pod čj. ČOI 59633/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 4. 2022 – čj. ČOI 54161/22/0100  týkající se řízení s cestovními kancelářemi a agenturami v roce 2021. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odeslány elektronicky  datovou schránkou dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 56608/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 4. 2022 – čj. ČOI 56971/22/0100  týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. ELI ATD. Žadateli byl požadovaný dokument poskytnut a odeslán elektronicky  datovou schránkou dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 54541/22/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 4. 2022 – čj. ČOI 54177/22/0100  týkající se poskytnutí dokumentů z řízení vedeného v roce 2009 pod sp.zn. 13437/2009/0100. Žadateli bylo sděleno, že v uvedeném řízení uplynula desetiletá lhůta pro uložení spisového materiálu, a tak veškerý spisový materiál k dané věci již prošel řádným skartačním řízením a Česká obchodní inspekce jej nemá v žádné formě (písemné či elektronické) k dispozici. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  dne 28. 4. 2022 – čj. ČOI 56599/22/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 55385/22/1000 ze dne 20. 4. 2022 týkající se poskytnutí kopií spisu ke kontrole spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 26. 4. 2022 –  čj. ČOI 58050/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.05.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 55905/22/1000 ze dne 20. 4. 2022 týkající se počtu podnětů na čerpací stanici Benzina. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 4. 2022 –  čj. ČOI 57669/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 3. 2022 – čj. ČOI 47692/22/0100  týkající se šetření u společnosti Buy4Less.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 13. 4. 2022 – čj. ČOI 49168/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 3. 2022 – čj. ČOI 46261/22/0100  týkající se zaslání všech rozhodnutí ke kontrolám společností HP Tronic Zlín, Notino, Elektro World, Euronics a dalších, které se týkají  slev a prezentací slevových akcí a uvádění informací o cenách výrobků během prodeje a při slevové akci.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 8. 4. 2022 – čj. ČOI 47985/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 3. 2022 – čj. ČOI 36427/22/0100  týkající se  nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov využívaných  ČOI a to jednotlivě v letech 2017 až 2021.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 8. 4. 2022 – čj. ČOI 37472/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 12.04.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 46528/22/2700 ze dne 28. 3. 2022 týkající se šetření u společnosti Elektrochrám a Garland v letech 2018 – 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 5. 4. 2022 –  čj. ČOI 49491/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 3. 2022 – čj. ČOI 39031/22/0100  týkající se šetření sporů v oblasti time-share. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 5. 4. 2022Šetření  – čj. ČOI 40971/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 22. 3. 2022 čj. ČOI 39235/22/0100 týkající se poskytnutí informací ke kontrole tepelného čerpadla Kompakt air Premium 10 kW společnosti Schlieger, s.r.o a zaslání kontrolního protokolu a rozhodnutí o uložení sankce. Žadateli byly informace i požadované dokumenty poskytnuty a to elektronicky datovou schránkou dne 31. 3. 2022 – čj. ČOI 41001/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.04.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 3. 2022 – čj. ČOI 36997/22/0100  týkající se seznamu pravomocně uložených pokut za přestupek podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 29. 3. 2022 – čj. ČOI 37478/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 30.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 33749/22/2700 ze dne 10. 3. 2022 týkající se šetření u společnosti Elmont-CH a Garland v letech 2018 – 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 23. 3. 2022 –  čj. ČOI 50566/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 28.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 36136/21/2200 ze dne 15. 3. 2022 týkají se podání podaných na čerpací stanici Shell v Plzni. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 21. 3. 2022 –  čj. ČOI 39847/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 28.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti sp.zn. ČOI 34376/22/1000 ze dne 10. 3. 2022 týkající se poskytnutí kontrolních protokolů ke kontrole společnosti Česká srovnávací s.r.o za poslední tři roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 11. 3. 2022 –  čj. ČOI 39038/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 25.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů      (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 33858/21/2200 ze dne 9. 3. 2022 týkají se kontrol u spol. Ekonomické stavby, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 18. 3. 2022 –  čj. ČOI 39736/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 25.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 35818/22/2700 ze dne 15. 3. 2022 týkající se výsledku správního řízení vedeného pod sp. zn. ČOI 167426/20/2700. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 18. 3. 2022 –  čj. ČOI 37622/22/2700.35818/22/2700

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 2. 2022 – čj. ČOI 29013/22/0100  týkající se počtu správních řízení vedených v posledních pěti letech za používání nekalých obchodních praktik a to za neoprávněné používání značky jakosti nebo jiného obdobného značení a počtu pokut uložených v souvislosti s klamáním v oblasti ceny nebo kvality.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 33036/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 32508/22/0100  týkající se uložení sankce za zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 32960/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 33025/22/0100  týkající se počtu návrhů na zprostředkování mimosoudního řešení spotřebitelských sporů u 4 subjektů definovaných žadatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 33819/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 24455/22/1000 ze dne 17. 2. 2022 týkající se výsledku správního řízení vedeného pod sp.zn. 76943/21/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 32403/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 10.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 29773/22/2700 ze dne 1. 3. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ke sp.zn. 7631/21/2700. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 2. 3. 2022 –  čj. ČOI 29921/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 2. 2022 – čj. ČOI 28427/22/0100  týkající se spotřebitelského úvěru. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nevykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, byla žádost odložena. Žadateli bylo sdělení o odložení žádosti zasláno elektronicky  dne 3. 3. 2022 – čj. ČOI 29865/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 2. 2022, čj. ČOI 25213/22/3000 týkající se kontroly u společnosti RZ Auto-servis s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 23. 2. 2022 – čj. ČOI 25733/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 03.03.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 22105/22/2700 ze dne 11. 2. 2022 týkající se poskytnutí údajů oznamovatelů podnětů. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 24. 2. 2022 –  čj. ČOI 27093/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 2. 2022 – čj. ČOI 18494/22/0100  týkající se kontrol u společnosti AAA auto (Aures Holding). Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 24. 2. 2022 – čj. ČOI 24215/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 03.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 9. 2. 2022 – čj. ČOI 9828/22/2000 týkající se poskytnutí doplňujících informací ke kontrole tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 2. 2022 pod čj. ČOI 26824/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2022 – čj. ČOI 20419/22/0100  týkající se pozice ústředního ředitele ČOI. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  dne 23. 2. 2022 – čj. ČOI 24204/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 7. 2. 2021 evidované pod čj. ČOI 18435/22/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2021.  Žadateli byly poskytnuty informace o platech a počtu odpracovaných měsíců v roce 2021 ústředního ředitele a všech jím přímo řízených zaměstnanců. Informace byly poskytnuty  v anonymizované podobě, u jednotlivých pozic byla uvedena souhrnná výše hrubé mzdy, v níž byly obsaženy i částky za odměny. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 21. 2. 2022 – čj. ČOI 24202/21/0100.    

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 01.03.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 2. 2022, čj. ČOI 23795/279/30/22 týkající se kontroly u společnosti f-store s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 2. 2022 – čj. ČOI 25395/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2022 – čj. ČOI 16870/22/0100  týkající se přehledu subjektů, které byly pokutovány za porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele v roce 2021, v čem porušení spočívalo a jaká byla výše sankce. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  dne 17. 2. 2022 – čj. ČOI 23427/22/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 11. 1. 2022 čj. ČOI 5168/22/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci s  inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 25. 1. 2022 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 11234/22/0100. Částka byla uhrazena dne 27. 1. 2022. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 175 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 16. 2. 2022 – čj. ČOI 16735/22/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 20058/22/1000 ze dne 8. 2. 2022 týkající se poskytnutí informace o výsledku šetření vedeného na základě podání žadatele. Vzhledem k tomu, že kontrola nebyla dosud ukončena, byla žádost rozhodnutím odmítnuta. Avšak žadatel byl informován, že po ukončení šetření dostávají podatelé podnětů od inspektorátu informaci o výsledku šetření. Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky  datovou schránkou dne 16. 2. 2022 –  čj. ČOI 24155/22/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 14208/22/0100  týkající se sankcí uložených v letech 2019 – 2021 za porušení ust. § 54 odst. 4 písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody a informaci o tom, která řízení v uvedené oblasti byla ukončena domluvou či upuštěním od sankce.  Žadateli byly informace poskytnuty ve formě excelové tabulky s přehledem 813 pokut uložených v požadovaném období. Dále bylo žadateli poskytnuto 33 anonymizovaných dokumentů (protokolů o kontrole, příkazů či rozhodnutí) k řízením ukončeným domluvou či napomenutím v požadované oblasti. Odpověď byla poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 15. 2. 2022 – čj. ČOI 16710 /22/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 18.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 21. 1. 2022 – čj. ČOI 10631/22/2000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole tepelného čerpadla Kompakt Air Premium 15 kW. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2022 pod čj. ČOI 19481/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 14191/22/0100  týkající se kontrol a uložených sankcí u subjektů spol. HP Tronic. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 11. 2. 2022 – čj. ČOI 16480/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 19437/22/1000 ze dne 7. 2. 2022 týkající se poskytnutí rozhodnutí ke kontrole společnosti Česká srovnávací s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 9. 2. 2022 –  čj. ČOI 20036/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 17.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 1. 2022, čj. ČOI 15164/144/30/22 týkající se výsledku kontroly provedené na podnět žadatele u fyzické podnikající osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2022 – čj. ČOI 19327/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2022 – čj. ČOI 13735/22/0100  týkající se kontrol a podání na e-shop gemini cz 2000 nebo luxusnipradlo.cz. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 4. 2. 2022 – čj. ČOI 16377/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 1. 2022 – čj. ČOI 11283/22/0100  týkající se sankcí uložených společnosti MALL.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronicky  datovou schránkou dne 4. 2. 2022 – čj. ČOI 13431/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 10.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 20. 1. 2022 – čj. ČOI 16834/22/2000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole provedené na základě podání žadatele. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 3. 2. 2022 pod čj. ČOI 17037/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2022 – čj. ČOI 13367/22/0100  týkající se náležitostí banneru či jiné reklamy na internetu. Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti České obchodní inspekce, byla žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.  Žadateli byla informace o odložení žádosti poskytnuta v elektronické podobě dne 3. 2. 2022 – čj. ČOI 15184/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2022 – čj. ČOI 8881/22/0100  týkající se kontrol subjektů provádějících nákup, distribuci a využití Rafinátu II a kontrol složení plynů v propan-butanových lahvích.  Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána dne 28. 1. 2022 – čj. ČOI 12077/22/0100 jako listovní zásilka.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 11070/22/1000 ze dne 22. 1. 2022 týkající se vyřízení podání na společnost DODO for life s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 26. 1. 2022 –  čj. ČOI 12326/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 01.02.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 20. 1. 2022 – čj. ČOI 9828/22/2000 týkající se poskytnutí rozhodnutí zákazu prodeje k výrobku – tepelné čerpadlo Schlieger Air Premium 15. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 25. 1. 2022 pod čj. ČOI 11596/22/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 1. 2022, čj. ČOI 6215/22/4000 týkající se kontroly u společnosti Auctio Energia, s. r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 24. 1. 2022 – čj. ČOI 10102/22/3000.22-01-31-ri-brno-z-106

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 1. 2022 – čj. ČOI 2937/22/0100  týkající se poskytování příspěvku ČOI na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 1. 2022 – čj. ČOI 3216/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 1. 2022 – čj. ČOI 1951/22/0100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2021  do 31. 12. 2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 11. 1. 2022 – čj. ČOI 3167/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 17.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené  dne 22. 12. 2021 – čj. ČOI 162940/21/2000 týkající se kontrol zahradní a lesnické techniky v působnosti inspektorátu v letech 2019 – 2021. Žadateli bylo sděleno, že v  roce 2019 bylo inspektorátem provedeno šest kontrol, v roce 2020 devět kontrol a v roce 2021  jedna kontrola zaměřená na výrobky spadající do kategorie zahradní a lesnické techniky. Uložené sankce se pohybovaly v rozmezí od 4 000 do 10 000 Kč. Ani jedno rozhodnutí České obchodní  inspekce nebylo napadeno správní žalobou. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 1. 2022 pod čj. ČOI 4613/22/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161612/21/0100) týkající se poskytnutí dokumentů vztahujících se ke kontrolám padělků.  Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty z konkrétního kontrolního případu, dále Metodika k postupu při kontrole a nakládání s výrobky nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví a předávání výrobků na humanitu a Kontrolní řád České obchodní inspekce a vzory dalších dokumentů – protokol o zničení, Smlouva o poskytnutí výrobku na humanitu a Předávací protokol.  Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 4. 1. 2022 – čj. ČOI 165037/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2021, čj. ČOI 160462/21/3000 týkající se kontroly u společnosti Fulgur, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 1. 2022 – čj. ČOI 2120/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.01.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 12. 2021, čj. ČOI 161511/21/3000 týkající se kontroly čerpací stanice ve Valašském Meziříčí. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 3. 1. 2022 – čj. ČOI 925/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 12. 2021 (čj. ČOI 161940/21/0100), v níž požadoval zaslání anonymizovaných rozhodnutí za porušení § 54 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Požadované dokumenty byly  žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162450/21/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 31.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 160823/21/1000 ze dne 17. 12. 2021 týkající se vyřízení podání na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Žadateli bylo sděleno, že šetření vzhledem  epidemiologické situaci související s COVID 19 a s přihlédnutím k aktuálním prioritám v oblasti kontrol nebylo zařazeno do plánu kontrol.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 22. 12. 2021 –  čj. ČOI 163319/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 12. 2021 (čj. ČOI 161089/21/0100), zda za uplynulých 10 let bylo vedeno řízení vůči pěti subjektům, které uvedl.  Žadateli bylo sděleno, že vůči uvedeným subjektům nebylo v uplynulých 10 letech vedeno žádné správní řízení.  Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2021 – čj. ČOI 162551/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2021 (čj. ČOI 156680/21/0100) týkající se náležitosti spojených s kontrolami podávání a prodeje alkoholu, při nichž ČOI využívá mladistvé. Žadateli byly poskytnuty informace, že věk osob je od 15 do 17 let, kdy nezletilá osoba musí mít ukončenou základní školní docházku, že nezletilé osoby pracují na dohodu o provedení práce a k jejímu uzavření je vyžadován souhlas rodičů a žadateli byl zaslán formulář dohody. Informace byly žadateli zaslány elektronicky dne 20. 12. 2021 – čj. ČOI 158509/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 12. 2021 (čj. ČOI 158001/21/0100) týkající se pokut uložených za spáchání přestupku dle § 17 odst. 2 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zejména za povinností uložených dle § 10 odst. 1 písm. g) zákona – zákaz uvádění na trh potraviny dvojí kvality. Žádost byla posouzena  a dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena pro nepříslušnost. Žadateli bylo dále sděleno, že informace, které požaduje, spadají do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 17. 12. 2021 – čj. ČOI 158453/21/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154583/21/1000 ze dne 6. 12. 2021 týkající se podání žadatele ke kontrole společnosti Smarty CZ, a.s. Poskytnutí  informace bylo rozhodnutím zamítnuto, vzhledem k tomu, že správní řízení není dosud ukončeno a nelze předjímat jeho výsledek. Žadatel byl však informován o tom, že po ukončení šetření dostávají podatelé podnětů informaci o výsledku šetření. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno datovou schránkou  dne 14. 12. 2021 –  čj. ČOI 158470/21/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 12. 2021 (čj. ČOI 155145/21/3000) týkající se šetření v provozovně Autobazar RZ. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti proběhla kontrola, bylo zjištěno porušení a bude zahájeno správní řízení. Odpověď byla odeslána elektronicky dne 14. 12. 2021 – čj. ČOI 158660/21/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 21.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 8. 12. 2021, evidované pod sp. zn. ČOI 126384/21/4000 týkající se výsledků kontroly u podnikající fyzické osoby. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 14. 12. 2021 –  čj. ČOI 158644/21/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 11. 2021 (čj. ČOI 150616/21/0100) týkající se porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 9. 12. 2021 – čj. ČOI 155706/21/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 15.12.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 153625/21/2700 ze dne 2. 12. 2021 týkající se výsledku správního řízení zahájeného na základě podání žadatele. Žadatel byl informován, že řízení není dosud ukončeno. Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 7. 12. 2021 pod čj. ČOI 154244/21/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.12.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 149201/21/2700 ze dne 23. 11. 2021 týkající se řízení se spol. Centrum aukcí, s.r.o. a poskytnutí pravomocných i nepravomocných rozhodnutí vydaných v období od 1. 1. 2019 do data podání žádosti. Informace byla odeslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 12. 2021 – čj. ČOI 154252/21/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 10.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151523/21/1000 ze dne 29. 11. 2021 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných ve správním řízení se společností Blue Style, a. s. od září 2021 do současnosti. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 152229/21/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 149893/21/1000 ze dne 24. 11. 2021 týkající se kontroly u společnosti Dopedom, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 152146/21/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 08.12.2021

2021  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 148363/21/1000 ze dne 24. 11. 2021 týkající se správního řízení se společností Blued Style, a. s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 150105/21/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 11. 2021 (sp.zn. ČOI 352/30/21) týkající se kontroly u spol. Bedy Group, s.r.o. a Wow Media, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 29. 11. 2021 – čj. ČOI 151370/21/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2021, čj. ČOI 148661/21/3000 týkající se kontroly u podnikající fyzické  osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 29. 12. 2021 – čj. ČOI 149988/21/3000.

Dokument ke stažení ZDE