Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 29.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 124731/20/1000 ze dne 16. 9. 2020 týkající se uložení sankce kontrolované společnosti. Žadateli bylo sděleno, že v přestupkovém řízení nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2020 – čj. ČOI 126847/20/1000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 29.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 122399/20/2700 ze dne 11. 9. 2020 týkající se výsledku kontroly. Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) 21. 9. 2020 pod čj. ČOI 126408/20/2700.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 25.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 4. 9. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 45269/20/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Topení Tichý, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 9. 2020 – čj. ČOI 125296/20/4000.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 23.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 122374/20/2700 ze dne 11. 9. 2020 týkající se provozování živnosti bez živnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nevykonává dozor zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), byla žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI, odložena.
O odložení žádosti pro nepříslušnost byl žadatel informován dopisem (dokument ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 9. 2020 – čj. ČOI 123835/20/2700.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 22.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 123436/20/2700 ze dne 14. 9. 2020 týkající se uložené sankce společnosti AutoPřibyl J+J, s.r.o.
Odpověď byla odesláno elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) 15. 9. 2020 pod čj. ČOI 1237208/20/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 9. 2020 – čj. ČOI 118542/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 14. 9. 2020 pod čj. ČOI 123186/20/2000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2020 (čj. ČOI 112295/20/3000) týkající se poskytnutí informací o podání, na jehož základě byla provedena u subjektu žadatele ze strany ČOI kontrola. Žádost byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta, protože požadované informace povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím.  
Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 1. 9. 2020 – čj. ČOI 117348/20/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 9. 2020 (čj. ČOI 118145/20/3000) týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí vydaného Inspektorátem ČOI Jihomoravský a Zlínský – čj. ČOI 122811/19/3000/R/Hol.
Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto v anonymizované podobě a odesláno elektronicky datovou schránkou dne 9. 9. 2020 – čj. ČOI 119269/20/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 11.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 118031/20/1000 ze dne 1. 9. 2020 týkající se poskytnutí dvou rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha – č.j. ČOI 85273/19/1000 a 105121/18/1000.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 3. 9. 2020 – čj. ČOI 118468/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 8. 2020 (čj. ČOI 110185/20/0100) týkající se řízení EU Pilot 7565/15/JUST. Žadateli bylo poskytnuto vyjádření České obchodní inspekce zaslané ministerstvu financí v roce 2016. Informace o zahájení a ukončení řízení byly rozhodnutím odmítnuty, protože je ČOI nemá k dispozici.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 8. 2020 – čj. ČOI 111625/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 7. 2020 (čj. ČOI 103991/20/0100) týkající se rozvoje spisové služby a provedených kontrolách spisové služby a posledního skartačního řízení u ČOI. Žadateli byly požadované informace poskytnuty ve formě kopií dokumentů a popisem provedené kontroly a skartačního řízení. Informace byly odeslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 8. 2020 – čj. ČOI 109097/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 7. 2020 (čj. ČOI 99630/20/0100) týkající se udělení povolení k uvedení na trh osobních ochranných pomůcek. Žadateli byl poskytnut přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 5. 8. 2020 – čj. ČOI 102014/20/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 05.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 100867/20/2700 ze dne 23. 7. 2020 týkající se správního řízení s podnikatelem.
Informace byly poskytnuty a odeslány elektronicky (dokument ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2020 pod čj. ČOI 102119/20/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 7. 2020 (čj. ČOI 99974/20/0100) týkající se kontrol diskriminace v letech 2012 – 2019.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2020 – čj. ČOI 100750/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 7. 2020 (čj. ČOI 94566/20/0100) týkající se kontrol společnosti Helvetia Apotheke.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 20. 7. 2020 – čj. ČOI 95668/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) odpověď na žádost ze dne 1. 7. 2020 (čj. ČOI 91614/20/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. – prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let u vybraných subjektů od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a  ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 7. 2020 – čj. ČOI 93874/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2020 (čj. ČOI 91086/20/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2020 do 30. 6. 2020.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 7. 2020 – čj. ČOI 93867/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2020 (čj. ČOI 87067/20/0100) týkající se zabezpečení interních a externích právních služeb.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 7. 2020 – čj. ČOI 87842/20/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 08.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 900241/20/1000 ze dne 29. 6. 2020 týkající se společnosti Delikomat, s.r.o.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 6. 2020 – čj. ČOI 91227/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2020 (čj. ČOI 81230/20/0100) týkající se odvolání ředitele inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický z vedoucího pracovního místa v roce 2014. Informace byla upřesněna a poskytnuta s odkazem na odpověď na předcházející žádost vyřízenou v listopadu 2019.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 6. 2020 – čj. ČOI 82429/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 6. 2020 (čj. ČOI 79055/20/0100) týkající se poskytnutí přehledu uložených sankcí za porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v oblasti kontrol tabákových výrobků, a to od r. 2015 do doby podání žádosti. Žadateli byl poskytnut přehled kontrol a porušení jednotlivých ustanovení obou zákonů vztahujících se k tabákovým výrobkům včetně výše uložené sankce za požadované období.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 18. 6. 2020 – čj. ČOI 82393/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 6. 2020 (sp.zn. ČOI 954/30/20) týkající se výsledku šetření u společnosti Avanta Systeme spol. s r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 17. 6. 2020 – čj. ČOI 85202/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 5. 2020 (čj. ČOI 77055/20/0100) týkající se udělování výjimek k prodeji osobních ochranných pomůcek.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 6. 2020 – čj. ČOI 78640/20/0100.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 17.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 73687/20/2700 ze dne 24. 5. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Předmětné řízení s účastníkem řízení se aktuálně, tedy ke dni vydání rozhodnutí podle ZSPI, nachází ve fázi správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přičemž dosud nebylo vydáno rozhodnutí ve věci. Z uvedeného důvodu byla žádost v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI rozhodnutím odmítnuta.
Rozhodnutí bylo odesláno elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) datovou schránkou 4. 6. 2020 pod čj. ČOI 78758/20/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 03.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 5. 2020 (čj. ČOI 70763/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti Amista investiční společnost, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 5. 2020 – čj. ČOI 72994/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2020 (čj. ČOI 66714/20/0100) týkající se kontrol cestovních kanceláří a agentur.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 5. 2020 – čj. ČOI 69171/20/0100.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 22.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 17. 4. 2020 a evidované pod čj. ČOI 55225/20/4000 týkající se řízení vedeného pod sp. zn. 144800/19/3100.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 5. 2020 – čj. ČOI 68616/20/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 4. 2020 (sp.zn. ČOI 1315/30/19) týkající se výsledku šetření u společnosti Lion Sport, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 5. 2020 – čj. ČOI 62318/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 4. 2020 (čj. ČOI 62541/20/0100) týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných ČOI podle § 7c zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci včetně rozhodnutí vydaných v této souvislosti v odvolacím řízení, případně i rozhodnutí vydaných soudy ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutím vydaným ÚI ČOI, a to   za období od r. 2007 do dne doručení žádosti. Žadateli byly požadované dokumenty v anonymizované podobě poskytnuty.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 5. 2020 – čj. ČOI 62752/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 4. 2020 (čj. ČOI 62194/20/0100) týkající se kontrol osobních ochranných osobních pomůcek. Žadateli bylo sděleno, že Česká obchodní inspekce dosud povolila sedmi hospodářským subjektům uvedení na trh devíti typů osobních ochranných prostředků po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody. Jedná se o jeden model jednorázového osobního ochranného oděvu a osm typů filtračních polomasek.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 7. 5. 2020 – čj. ČOI 62753/20/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 4. 2020 (čj. ČOI 55437/20/3000) týkající se poskytnutí kopií dokumentů, na jejichž základě získala společnost rozhodnutí o používání osobního ochranného prostředku. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt získal dokumenty od třetí osoby, byla žádost v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta.   Dle tohoto ustanovení, informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují.
Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno elektronicky datovou schránkou dne 22. 4. 2020 – čj. ČOI 58102/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 4. 2020 (čj. ČOI 56686/20/0100) týkající se kontroly zdravotní technické nezávadnosti osobních ochranných prostředků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 4. 2020 – čj. ČOI 57615/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 4. 2020 (čj. ČOI 48922/20/0100) týkající se řízení ADR se spol. Internet Mall, a.s. v roce 2019.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 4. 2020 – čj. ČOI 52513/20/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 8. 4. 2020 – čj. ČOI 52801/20/2000 týkající se uložené sankce spol. A-Zmont Chotěboř, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 17. 4. 2020 pod čj. ČOI 56009/20/2000.

 

 

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 3. 2020 (čj. ČOI 46017/20/0100) týkající se přehledu subjektů, jim uložených sankcí a jejich výše za porušení zákona o ochraně spotřebitele za poslední tři roky.
Žadateli byla informace o možnosti vyhledání datových sad na webových stránkách ČOI ve formě otevřených dat poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 7. 4. 2020 – čj. ČOI 47283/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 47287/20/0100 ze dne 31. 3. 2020 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního řádu.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty a zaslány datovou schránkou dne 7. 4. 2020 – čj. ČOI 50571/20/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 16.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 42943/20/2000 týkající se sporu se společností Schlieger, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE   ve formátu PDF) dne 6. 4. 2020 pod čj. ČOI 48303/20/2000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 3. 2020 (čj. ČOI 41302/20/0100) týkající se dovozu ochranných pomůcek.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 4. 2020 – čj. ČOI 43398/20/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 3. 2020 (čj. ČOI 33773/20/3000) týkající se vyřízení reklamace.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 37418/20/3000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 30.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 34717/20/2200 ze dne 6. 3. 2020 týkají se uhrazení pokuty společností KFD – plastová okna, s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2020 – čj. ČOI 40824/20/2200.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti ze dne 5. 3. 2020 evidované pod čj. ČOI 33281/20/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ředitelů inspektorátů v roce 2019. Žadateli byly  poskytnuty informace o výši hrubého platu ředitelů inspektorátů včetně odměn v anonymizované podobě. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 17. 3. 2020 – čj. ČOI 35594/20/0100.  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 3. 2020 (čj. ČOI 35835/20/0100) týkající se upřesnění informace zveřejněné v tiskové zprávě ke kontrolám kvality pohonných hmot. Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2020 – čj. ČOI 36421/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 2. 2020 (čj. ČOI 22037/20/0100) týkající se stížností na letecké společnosti řešených Evropským spotřebitelským centrem při ČOI v letech 2016 – 2018.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 31025/20/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze  dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 30108/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 3. 2020 pod čj. ČOI 31701/20/2000.

 

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 2. 2020 (čj. ČOI 28998/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti OKNOSTYL group, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 32480/20/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 06.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21682/20/1000 ze dne 13. 2. 2020 týkající se kontrol prodeje alkoholu mladistvým v areálu Žlutých lázní v Praze od roku 1993 u provozovatele Taiko, a.s. Povinný subjekt sdělil žadateli, že u uvedeného subjektu a v uvedeném období ČOI žádnou kontrolu neprovedla a v areálu bylo ve sledovaném období provedeno celkem 26 kontrol, z toho v 8 případech se zjištěním.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27134/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21355/20/0100) týkající se kontrol obchodování se zápalkami, zapalovači a podpalovači ohně v roce 2019.
Ž
adateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 27437/20/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 05.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21855/20/1000 ze dne 12. 2. 2020 týkající se stížností podaných cestujícími na letecké společnosti v letech 2016-2018. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát přijímá podněty týkající se uváděné oblasti, ale není věcně příslušný k jejich řešení a postupuje je na příslušná místa jako je Úřad civilního letectví, ADR, případně na podání poskytuje odpovědi poradenská a informační služba ČOI. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27264/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 2. 2020 (čj. ČOI 25207/20/0100) týkající se kontroly u společnosti Waldvierler Sparkasse bank AG.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 26. 2. 2020 – čj. ČOI 25446/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21725/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti BeF Home, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 25071/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 7. 1. 2020 čj. ČOI 2877/20/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci se všemi inspektoráty ČOI byla žadateli dne 21. 1. 2020 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 4020/20/0100. Částka byla uhrazena dne 23. 1. 2020. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 289 dokumentů.
Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 11.2.2020- čj. ČOI 15291/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27.1.2020 – čj. ČOI 12613/20/0100 týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE  a ZDE  e formátu PDF) dne 11.2.2020 – čj. ČOI 19112/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 1. 2020 (sp. zn. ČOI 14309/20/0100) týkající se řízení vedených se společností žadatele.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 14557/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2020 (čj. ČOI 16238/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti RABAKO TRADE, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 19798/20/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 17.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 6986/20/2700 ze dne 15. 1. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a v souvislosti se stále probíhající kontrolou, není možné požadovaný dokument žadateli poskytnout. Žadatel byl také povinným subjektem dne 29. 1. 2020 vyzván k doplnění povinných údajů, které poskytl povinnému subjektu obratem téhož dne. K výše uvedeným skutečnostem vydal povinný subjekt v zákonné lhůtě dne 5. 2. 2020 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které bylo tazateli odesláno jako listovní zásilka doporučeně dne 5. 2. 2020 pod čj. ČOI 17261/20/2700.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 12.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 10983/20/2500 ze dne 23. 1. 2019 týkající se informace k porušení § 15 odst. 3 a § 19 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána na jeho žádost doporučeně poštou jako listovní zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2019 – čj. ČOI 13540/20/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 1. 2020 (čj. ČOI 9402/20/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných v souvislosti s kontrolní akcí v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Žadateli byla poskytnuta čtyři anonymizovaná rozhodnutí o uložení sankce v uvedené oblasti.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 11060/20/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 21. 1. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 66572/19/4000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 13295/20/4000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 9613/20/1000 ze dne 21. 1. 2020 týkající se kontroly u společnosti Real-Treuhand Reality. Žádost byla v bodě č. 1, kdy žadatel požadoval veškerou korespondenci mezi ČOI a kontrolovanou společností, rozhodnutím odmítnuta dle § 11, odst. 3 ZSPI, protože se jedná o informace získané od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti, prováděné na základě zvláštních právních předpisů. V bodě č. 2 bylo žadateli vyhověno a byly mu zaslány anonymizované dokumenty – Protokol o kontrole a Rozhodnutí o uložení sankce.
Žadateli byla odpověď a rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 10594/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 1. 2020 (čj. ČOI 2116/20/0100) týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v letech 2016 až 2019 za uložení sankce subjektům zajišťujícím uzavření smlouvy o dodávkách energie formou energetické aukce, soutěže, výběrovým řízením dle přiloženého seznamu žadatele. Žadateli bylo poskytnuto 21 pravomocných rozhodnutí a příkazů o uložení sankce za příslušná porušení zákona a u dvou subjektů byly poskytnuty dokumenty, jimiž bylo zahájené správní řízení zastaveno či ukončeno bez vyslovení viny.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9081/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 1. 2020 (čj. ČOI 5982/20/0100) týkající se počtu kárných řízení vedených ČOI v roce 2019 pro porušení pracovní kázně ve služebním poměru.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2020 – čj. ČOI 6400/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 12. 12. 2019 (čj. ČOI 161166/19/3000) týkající se výsledku kontroly u společnosti MEDIK HAUS, s.r.o.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 1. 2020 – čj. ČOI 6301/20/3000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 23.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 1472/20/2200 ze dne 3. 1. 2020 vztahující se k podání čj. 6592/20/2200.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 1. 2020 – čj. ČOI 5522/20/2200.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 21.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 9. 1. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 3773/20/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Maggioni Design, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 1. 2020 – čj. ČOI 5675/20/4000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 162435/19/1000 ze dne 18. 12. 2019 týkající se prodeje na Aukru. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože požadované informace nebyly informacemi ve smyslu ZSPI, povinný subjekt ani takové informace nemá k dispozici a ani v požadované formě neexistují.
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 6. 1. 2020 – čj. ČOI 1882/20/1000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 10.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151311/19/2200 ze dne 25. 11. 2019 týkající se poskytnutí informací o tom, v jakém příbuzenském vztahu jsou dva kontrolní pracovníci. Vzhledem k tomu, že informace o příbuzenském poměru je osobním údajem a nevypovídá o úřední činnosti kontrolující osoby a osoby pověřené ke kontrole, byla žádost rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno jako listovní doporučená zásilka dne 7. 1. 2020 – čj. ČOI 161165/19/2200.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2019 (sp. zn. ČOI 161600/19/0100) týkající se vyřízení podání žadatele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 12. 2019 – čj. ČOI 163050/19/0100.

 

   

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 4. 12. 2019 (čj. ČOI 155806/19/0100) týkající se sdělení, zdali má budova inspektorátu ČOI v Brně sklep.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 12. 2019 – čj. ČOI 161661/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2019 (sp.zn. ČOI 158242/19/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti HR WOOD, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta osobně (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 12. 2019 – čj. ČOI 158266/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 18. 11. 2019 (čj. ČOI 147424/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 11. 2019 – čj. ČOI 151097/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 7. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 144/30/19) týkající se výsledku kontroly u společnosti ENVONA, s.r.o.Informace byla žadateli poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 148193/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 145894/19/0100) týkající se kárného řízení a osobních údajů žadatele. Vzhledem k tomu, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Ústředního inspektorátu ČOI, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.

Žadateli byla datovou schránkou poskytnuta informace, jakému povinnému subjektu je potřeba žádost adresovat (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 147321/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 139912/19/0100) týkající se tiskové zprávy ČOI ze dne 19. 6. 2014 a poskytování informací o odvolaném řediteli inspektorátu ČOI Královéhradeckého a Pardubického třetím osobám. Žadateli byla poskytnuta odpověď ke třem bodům jeho žádosti, výzvou odeslanou dne 11. 11. 2019 pod čj. ČOI 143003/19/0100 byl vyzván k upřesnění jednoho bodu žádosti. 
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 11. 2019 – čj. ČOI 145145/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138403/19/0100 ze dne 31. 10. 2019 týkající se uložení sankcí za neoprávněné použití ekoznačky od roku 2008 do současnosti.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 11. 2019 – čj. ČOI 144335/19/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 21.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 142608/19/2700 ze dne 8. 11. 2019 týkající se poskytnutí rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka doporučeně dne 12. 11. 2019 (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) – čj. ČOI 144231/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 13.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 1. 11. 2019 (č.j. ČOI 139412/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 11. 2019 – č.j. ČOI 140447/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138311/19/2700 ze dne 30. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u společnosti Interpres Creditum, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány elektronicky dne 1. 11. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 138614/19/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 130130/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 10. 2019 – čj. ČOI 131205/19/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 04.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 10. 2019 – čj. ČOI 130832/19/2000 týkající se sankce uložené společnosti Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 10. 2019 pod čj. ČOI 135831/19/2000.

 

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 128319/19/0100 ze dne 9. 10. 2019 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního plánu a Organizačního plánu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 10. 2019 – čj. ČOI 129391/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost čj. ČOI 127877/19/3000 ze dne 8. 10. 2019 týkající se správních řízení vedených se společnostmi poskytujícími taxi služby.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 10. 2019 – čj. ČOI 131082/19/3000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 24.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 125556/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se sankce uložené podnikateli za nesoučinnost.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 10. 2019 – čj. ČOI 131147/19/1000.

 

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 16.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 127616/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u Matragi Design, s.r.o.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 9. 10. 2019 –  čj. ČOI 128317/19/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 125148/19/0100) týkající se počtu sankcí a celkové výše uložených pokut společnosti Tesco Stores, a.s. v roce 2018 a 2019.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 125351/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 122791/19/0100) týkající se zjištěných pochybení u společnosti Moneta Auto (GE Money Auto) při nesplnění informační povinnosti.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 124724/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 19. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 37347/12/4000) týkající se výsledku kontroly bezpečnosti výrobku – trojdílné disky pro nákladní automobily 8×20. Žadateli bylo sděleno, že kontrola inspektorátu ČOI Olomoucký a Moravskoslezský k uvedeným výrobkům byla zahájena 3. 5. 2012 a o jejích výsledcích byla informována Policie ČR dopisem ze dne 18. 7. 2012, s tím, že byly zjištěni jejich dodavatelé a že u kontrolované společnosti nebyly v době kontroly nabízeny k prodeji žádné nové výrobky tohoto typu. Z tohoto důvodu nebylo možné objektivně posoudit jejich bezpečnost.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 26. 9. 2019 – čj. ČOI 122717/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 120271/19/0100) týkající se předchozího podání žadatele.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 9. 2019 – čj. ČOI 121287/19/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 03.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 116003/19/2200 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 9. 2019 –  čj. ČOI 119891/19/2200.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 02.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 115714/19/2400 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 9. 2019 –  čj. ČOI 121575/19/2400.