Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 3. 2020 (čj. ČOI 33773/20/3000) týkající se vyřízení reklamace.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 37418/20/3000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 30.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 34717/20/2200 ze dne 6. 3. 2020 týkají se uhrazení pokuty společností KFD – plastová okna, s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2020 – čj. ČOI 40824/20/2200.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti ze dne 5. 3. 2020 evidované pod čj. ČOI 33281/20/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ředitelů inspektorátů v roce 2019. Žadateli byly  poskytnuty informace o výši hrubého platu ředitelů inspektorátů včetně odměn v anonymizované podobě. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 17. 3. 2020 – čj. ČOI 35594/20/0100.  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 3. 2020 (čj. ČOI 35835/20/0100) týkající se upřesnění informace zveřejněné v tiskové zprávě ke kontrolám kvality pohonných hmot. Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2020 – čj. ČOI 36421/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 2. 2020 (čj. ČOI 22037/20/0100) týkající se stížností na letecké společnosti řešených Evropským spotřebitelským centrem při ČOI v letech 2016 – 2018.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 31025/20/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze  dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 30108/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 3. 2020 pod čj. ČOI 31701/20/2000.

 

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 2. 2020 (čj. ČOI 28998/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti OKNOSTYL group, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 32480/20/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 06.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21682/20/1000 ze dne 13. 2. 2020 týkající se kontrol prodeje alkoholu mladistvým v areálu Žlutých lázní v Praze od roku 1993 u provozovatele Taiko, a.s. Povinný subjekt sdělil žadateli, že u uvedeného subjektu a v uvedeném období ČOI žádnou kontrolu neprovedla a v areálu bylo ve sledovaném období provedeno celkem 26 kontrol, z toho v 8 případech se zjištěním.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27134/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21355/20/0100) týkající se kontrol obchodování se zápalkami, zapalovači a podpalovači ohně v roce 2019.
Ž
adateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 27437/20/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 05.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21855/20/1000 ze dne 12. 2. 2020 týkající se stížností podaných cestujícími na letecké společnosti v letech 2016-2018. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát přijímá podněty týkající se uváděné oblasti, ale není věcně příslušný k jejich řešení a postupuje je na příslušná místa jako je Úřad civilního letectví, ADR, případně na podání poskytuje odpovědi poradenská a informační služba ČOI. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27264/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 2. 2020 (čj. ČOI 25207/20/0100) týkající se kontroly u společnosti Waldvierler Sparkasse bank AG.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 26. 2. 2020 – čj. ČOI 25446/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21725/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti BeF Home, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 25071/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 7. 1. 2020 čj. ČOI 2877/20/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci se všemi inspektoráty ČOI byla žadateli dne 21. 1. 2020 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 4020/20/0100. Částka byla uhrazena dne 23. 1. 2020. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 289 dokumentů.
Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 11.2.2020- čj. ČOI 15291/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27.1.2020 – čj. ČOI 12613/20/0100 týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE  a ZDE  e formátu PDF) dne 11.2.2020 – čj. ČOI 19112/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 1. 2020 (sp. zn. ČOI 14309/20/0100) týkající se řízení vedených se společností žadatele.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 14557/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2020 (čj. ČOI 16238/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti RABAKO TRADE, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 19798/20/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 17.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 6986/20/2700 ze dne 15. 1. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a v souvislosti se stále probíhající kontrolou, není možné požadovaný dokument žadateli poskytnout. Žadatel byl také povinným subjektem dne 29. 1. 2020 vyzván k doplnění povinných údajů, které poskytl povinnému subjektu obratem téhož dne. K výše uvedeným skutečnostem vydal povinný subjekt v zákonné lhůtě dne 5. 2. 2020 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které bylo tazateli odesláno jako listovní zásilka doporučeně dne 5. 2. 2020 pod čj. ČOI 17261/20/2700.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 12.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 10983/20/2500 ze dne 23. 1. 2019 týkající se informace k porušení § 15 odst. 3 a § 19 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána na jeho žádost doporučeně poštou jako listovní zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2019 – čj. ČOI 13540/20/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 1. 2020 (čj. ČOI 9402/20/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných v souvislosti s kontrolní akcí v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Žadateli byla poskytnuta čtyři anonymizovaná rozhodnutí o uložení sankce v uvedené oblasti.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 11060/20/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 21. 1. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 66572/19/4000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 13295/20/4000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 9613/20/1000 ze dne 21. 1. 2020 týkající se kontroly u společnosti Real-Treuhand Reality. Žádost byla v bodě č. 1, kdy žadatel požadoval veškerou korespondenci mezi ČOI a kontrolovanou společností, rozhodnutím odmítnuta dle § 11, odst. 3 ZSPI, protože se jedná o informace získané od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti, prováděné na základě zvláštních právních předpisů. V bodě č. 2 bylo žadateli vyhověno a byly mu zaslány anonymizované dokumenty – Protokol o kontrole a Rozhodnutí o uložení sankce.
Žadateli byla odpověď a rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 10594/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 1. 2020 (čj. ČOI 2116/20/0100) týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v letech 2016 až 2019 za uložení sankce subjektům zajišťujícím uzavření smlouvy o dodávkách energie formou energetické aukce, soutěže, výběrovým řízením dle přiloženého seznamu žadatele. Žadateli bylo poskytnuto 21 pravomocných rozhodnutí a příkazů o uložení sankce za příslušná porušení zákona a u dvou subjektů byly poskytnuty dokumenty, jimiž bylo zahájené správní řízení zastaveno či ukončeno bez vyslovení viny.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9081/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 1. 2020 (čj. ČOI 5982/20/0100) týkající se počtu kárných řízení vedených ČOI v roce 2019 pro porušení pracovní kázně ve služebním poměru.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2020 – čj. ČOI 6400/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 12. 12. 2019 (čj. ČOI 161166/19/3000) týkající se výsledku kontroly u společnosti MEDIK HAUS, s.r.o.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 1. 2020 – čj. ČOI 6301/20/3000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 23.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 1472/20/2200 ze dne 3. 1. 2020 vztahující se k podání čj. 6592/20/2200.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 1. 2020 – čj. ČOI 5522/20/2200.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 21.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 9. 1. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 3773/20/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Maggioni Design, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 1. 2020 – čj. ČOI 5675/20/4000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 15.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 162435/19/1000 ze dne 18. 12. 2019 týkající se prodeje na Aukru. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože požadované informace nebyly informacemi ve smyslu ZSPI, povinný subjekt ani takové informace nemá k dispozici a ani v požadované formě neexistují.
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 6. 1. 2020 – čj. ČOI 1882/20/1000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 10.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 151311/19/2200 ze dne 25. 11. 2019 týkající se poskytnutí informací o tom, v jakém příbuzenském vztahu jsou dva kontrolní pracovníci. Vzhledem k tomu, že informace o příbuzenském poměru je osobním údajem a nevypovídá o úřední činnosti kontrolující osoby a osoby pověřené ke kontrole, byla žádost rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno jako listovní doporučená zásilka dne 7. 1. 2020 – čj. ČOI 161165/19/2200.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 12. 2019 (sp. zn. ČOI 161600/19/0100) týkající se vyřízení podání žadatele.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 12. 2019 – čj. ČOI 163050/19/0100.

 

   

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 4. 12. 2019 (čj. ČOI 155806/19/0100) týkající se sdělení, zdali má budova inspektorátu ČOI v Brně sklep.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 12. 2019 – čj. ČOI 161661/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 12. 2019 (sp.zn. ČOI 158242/19/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti HR WOOD, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta osobně (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 12. 2019 – čj. ČOI 158266/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.12.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 18. 11. 2019 (čj. ČOI 147424/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 11. 2019 – čj. ČOI 151097/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 7. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 144/30/19) týkající se výsledku kontroly u společnosti ENVONA, s.r.o.Informace byla žadateli poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 148193/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 145894/19/0100) týkající se kárného řízení a osobních údajů žadatele. Vzhledem k tomu, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Ústředního inspektorátu ČOI, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena.

Žadateli byla datovou schránkou poskytnuta informace, jakému povinnému subjektu je potřeba žádost adresovat (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2019 – čj. ČOI 147321/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 11. 2019 (sp. zn. ČOI 139912/19/0100) týkající se tiskové zprávy ČOI ze dne 19. 6. 2014 a poskytování informací o odvolaném řediteli inspektorátu ČOI Královéhradeckého a Pardubického třetím osobám. Žadateli byla poskytnuta odpověď ke třem bodům jeho žádosti, výzvou odeslanou dne 11. 11. 2019 pod čj. ČOI 143003/19/0100 byl vyzván k upřesnění jednoho bodu žádosti. 
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 11. 2019 – čj. ČOI 145145/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138403/19/0100 ze dne 31. 10. 2019 týkající se uložení sankcí za neoprávněné použití ekoznačky od roku 2008 do současnosti.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 11. 2019 – čj. ČOI 144335/19/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 21.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 142608/19/2700 ze dne 8. 11. 2019 týkající se poskytnutí rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka doporučeně dne 12. 11. 2019 (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) – čj. ČOI 144231/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 13.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 1. 11. 2019 (č.j. ČOI 139412/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 11. 2019 – č.j. ČOI 140447/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138311/19/2700 ze dne 30. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u společnosti Interpres Creditum, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány elektronicky dne 1. 11. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 138614/19/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 130130/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 10. 2019 – čj. ČOI 131205/19/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 04.11.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 10. 2019 – čj. ČOI 130832/19/2000 týkající se sankce uložené společnosti Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 25. 10. 2019 pod čj. ČOI 135831/19/2000.

 

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 128319/19/0100 ze dne 9. 10. 2019 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního plánu a Organizačního plánu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 10. 2019 – čj. ČOI 129391/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost čj. ČOI 127877/19/3000 ze dne 8. 10. 2019 týkající se správních řízení vedených se společnostmi poskytujícími taxi služby.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 10. 2019 – čj. ČOI 131082/19/3000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 24.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 125556/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se sankce uložené podnikateli za nesoučinnost.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 10. 2019 – čj. ČOI 131147/19/1000.

 

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 16.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 127616/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u Matragi Design, s.r.o.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 9. 10. 2019 –  čj. ČOI 128317/19/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 10. 2019 (sp. zn. ČOI 125148/19/0100) týkající se počtu sankcí a celkové výše uložených pokut společnosti Tesco Stores, a.s. v roce 2018 a 2019.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 125351/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 122791/19/0100) týkající se zjištěných pochybení u společnosti Moneta Auto (GE Money Auto) při nesplnění informační povinnosti.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 10. 2019 – čj. ČOI 124724/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 19. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 37347/12/4000) týkající se výsledku kontroly bezpečnosti výrobku – trojdílné disky pro nákladní automobily 8×20. Žadateli bylo sděleno, že kontrola inspektorátu ČOI Olomoucký a Moravskoslezský k uvedeným výrobkům byla zahájena 3. 5. 2012 a o jejích výsledcích byla informována Policie ČR dopisem ze dne 18. 7. 2012, s tím, že byly zjištěni jejich dodavatelé a že u kontrolované společnosti nebyly v době kontroly nabízeny k prodeji žádné nové výrobky tohoto typu. Z tohoto důvodu nebylo možné objektivně posoudit jejich bezpečnost.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 26. 9. 2019 – čj. ČOI 122717/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 120271/19/0100) týkající se předchozího podání žadatele.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 9. 2019 – čj. ČOI 121287/19/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 03.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 116003/19/2200 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 9. 2019 –  čj. ČOI 119891/19/2200.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 02.10.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 115714/19/2400 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 9. 2019 –  čj. ČOI 121575/19/2400.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 30.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 11. 9. 2019 (čj. ČOI 115805/19/3000) týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odpověď byla žadateli zaslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 9. 2019 – čj. ČOI 118443/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 27.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 18. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 115870/19/4000 týkající se zaslání kopií 5 rozhodnutí za uložení sankce –porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2019 – čj. ČOI 119605/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 113519/19/0100) týkající se pokut za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 20. 9. 2019 – čj. ČOI 116171/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 9. 2019 (sp. zn. ČOI 113156/19/0100) týkající se kontroly mikrovlnné jednotky  a spolupráce ČOI a ČTÚ.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 9. 2019 – čj. ČOI 116175/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 25.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 16. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 163116/18/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Microterm Color, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 9. 2019 – čj. ČOI 118913/19/4000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 24.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 11. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 93890/19/4000 týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2019 – čj. ČOI 111895/19/4000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 23.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 10. 9. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 24139/19/4000 týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 9. 2019 – čj. ČOI 116564/19/4000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 115727/19/1000 ze dne 10. 9. 2019 týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 9. 2019 –  čj. ČOI 116845/19/1000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 20.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2019 (č.j. ČOI 115797/19/2000) týkající se poskytnutí 5 rozhodnutí za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 9. 2019 – č.j. ČOI 116625/19/2000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 17.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 7. 9. 2019 pod čj. ČOI 114493/19/2000 týkající se pokuty uložené firmě Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 9. 2019 pod čj. ČOI 114792/19/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 8. 2019 (sp. zn. ČOI 110692/19/0100) týkající se kontroly a uložení sankce společnosti Aqua Progress a počtu podání na tuto společnost.

Žadateli bylo sděleno, že společnosti nebyla uložena žádná sankce a že ČOI eviduje podání od 3 spotřebitelů.  Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 9. 2019 – čj. ČOI 112789/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 13.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 29. 8. 2019 (č.j. ČOI 110736/19/2000) týkající se kontroly u společnosti Aqua Progress, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2019 – č.j. ČOI 113241/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 10.09.2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 106898/19/2700 ze dne 21. 8. 2019 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy, s.r.o.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka dne 26. 8. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 108923/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 10.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 107107/19/2000 ze dne 21. 8. 2019 týkající se kontroly ve společnosti žadatele.

Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 8. 2019 pod čj. ČOI 108715/19/2000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.09.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 106241/19/1000 ze dne 19. 8. 2019 týkající se kontrol společnosti Envona, s.r.o. Ž důvodu neexistence informace byla žádost rozhodnutím odmítnuta.

Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 8. 2019 –  čj. ČOI 106444/19/1000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 106159/19/0100 ze dne 19. 8. 2019 týkající se kontrol v restauracích ve Vlašimi.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 8. 2019 –  čj. ČOI 106474/19/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 7. 8. 2019 (čj. ČOI 101265/19/3000) týkající se výsledku kontroly u společnosti Auto AD, s.r.o.

Informace  byla žadateli  odesláno elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2019 – čj. ČOI 103144/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2019 (sp. zn. ČOI 100913/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. DanCars CZ, s.r.o. 

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 8. 2019 – čj. ČOI 101462/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti ze dne 9. 8. 2019 (č.j. ČOI 102476/19/2000) týkající se výše sankce uložené při kontrole podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 8. 2019 – č.j. ČOI 103757/19/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 28. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96925/19/0100) týkající se počtu podnětů s podezřením na diskriminaci v letech 2014 – 2018.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 97309/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96911/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Žadateli bylo sděleno, že za uvedené porušení nebyla od novely uvedeného zákona uložena žádná sankce.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 8. 2019 – čj. ČOI 101291/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96344/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a způsobu, jak kontroly probíhají. Žadateli byl poskytnut přehled sankcí s datem kontroly a ID kontroly, tak jak požadoval a dále mu byla poskytnuta informace o průběhu kontrol tohoto zákona a jak jsou sankce ukládány.    

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 8. 2019 – čj. ČOI 101318/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96076/19/0100) týkající se výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech u 5 vybraných subjektů, dále žadatel požadoval konkrétní důvody uložení pokuty a způsob prokázání porušení uvedeného ustanovení zákona v těchto 5 případech. Žadateli byla poskytnuta informace o tom, jak jsou pokuty ukládány, bylo mu poskytnuto 5 anonymizovaných kontrolních protokolů a rozhodnutí o uložení sankce. 

Žadateli bylo sděleno, že za uvedené období bylo porušení zjištěno ve 188 případech a byly uloženy sankce v celkové výši 687 500, – Kč. U dalších dvou otázek byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti a pokud nebudou upřesněny ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí této části žádosti.       

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 9. 8. 2019 – čj. ČOI 100119/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 16.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 5. 8. 2018 pod sp. zn. ČOI 100331/19/2000 týkající se informace o zadavateli podání na žadatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní instituci, byla žadateli informace poskytnuta.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 9. 8. 2019 pod čj. ČOI 101782/19/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 97564/19/0100) týkající se stížností  podaných na ČOI na společnost Bondster Marketplace.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 98773/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96692/19/0100) týkající se stížností podaných na ČOI na nekvalitní palivo CNG.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2019 – čj. ČOI 97159/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 95489/19/0100) týkající se počtu a výše pokut uložených za porušení ust. § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech od 1. 1. 2018 do dne doručení žádosti, dále žadatel požadoval konkrétní důvody uložení pokuty a způsob prokázání porušení uvedeného ustanovení zákona. Žadateli bylo sděleno, že za uvedené období bylo porušení zjištěno ve 188 případech a byly uloženy sankce v celkové výši 687 500, – Kč. U dalších dvou otázek byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti a pokud nebudou upřesněny ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí této části žádosti.       

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2019 – čj. ČOI 95772/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 94978/19/0100) týkající se společnosti ENVONA, s.r.o.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta písemně a zaslána poštou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 1. 8. 2019 – čj. ČOI 95258/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2019 (sp. zn. ČOI 96910/19/0100) týkající se výše poskytnutého úvěru v řízení vedeném pod čj. ČOI 146135/12/0100/3100/12/Hy/Št. Žadateli bylo sděleno, že poskytnutý úvěr byl ve výši 200 000, – Kč a 100 000, – Kč.  

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 7. 2019 – čj. ČOI 97290/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 7. 2019 (čj. ČOI 94336/19/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019  do 30. 6. 2019.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2019 – čj. ČOI 94633/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.08.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 81726/19/0100) týkající se poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozhodnutí ke kontrolám provozovatelů autobazarů od roku 2013 do 23. 4. 2015. Jednalo se o rozsáhlé vyhledávání v databázových systémech ČOI a zpracování jednotlivých dokumentů, proto bylo poskytnutí informace zpoplatněno. Žadatel požadovanou částku uhradil a informace mu byly poskytnuty v požadovaném rozsahu. Jednalo se o 18 pravomocných rozhodnutí.

Žadateli byly všechny požadované dokumenty poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 26. 7. 2019 – čj. ČOI 85975/19/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 10. 7. 2019 (čj. ČOI 89551/19/3000) týkající se poskytnutí smlouvy o ubytování ve věci podnětu proti společnosti Delta Reisen, s.r.o. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta, protože se jedná o informaci, kterou povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní  činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu (ust. § 11 odst. 3 ZSPI).    

Rozhodnutí  bylo odesláno elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 7. 2019 – čj. ČOI 90562/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 7. 2019 (čj. ČOI 89574/19/3000) týkající se výsledku šetření u  podnikatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 7. 2019 – čj. ČOI 91219/19/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 23.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 14. 7. 2018 pod sp. zn. ČOI 91128/19/2000 týkající se pokuty uložené firmě Dopravní podnik města České Budějovice.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2019 pod čj. ČOI 91704/19/2000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 22.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 12. 7. 2018 pod sp. zn. ČOI 90693/19/2000 týkající se výsledku správního řízení se společností Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2019 pod čj. ČOI 91512/19/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 19.07.2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 10. 7. 2019 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány jako listovní zásilka dne 12. 7. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 89786/19/2700.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 18.07.2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 4. 7. 2019 týkající se výše pokuty uložené společnosti Mountfield, a.s.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky – emailem dne 9. 7. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 88805/19/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2019 (sp.zn. ČOI 850/30/19) týkající se výsledku šetření u  společnosti Opportunity, spol. s r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 7. 2019 – čj. ČOI 88427/19/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 15.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 6. 2019 (čj. ČOI 84666/19/3000) týkající se výsledku šetření u  společnosti f-store, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 7. 2019 – čj. ČOI 86283/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 21. 6. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 45014/19/4000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 84006/19/4000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 01.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 18. 6. 2019 (čj. ČOI 80932/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.     

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 6. 2019 – čj. ČOI 83018/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 81719/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 82050/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 82725/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeném pod sp.zn. ČOI 69295/18/1000.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 83571/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) odpověď na žádost ze dne 23. 5. 2019 (čj. ČOI 68764/19/0100)  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. – prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let u vybraných subjektů v roce 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 6. 6. 2019 – čj. ČOI 74714/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 65216/19/0100) týkající se výsledků kontrol zákona č. 477/2001 Sb., o obalech  v roce 2018.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2019 – čj. ČOI 65513/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 22. 5. 2019 (čj. ČOI 67525/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatelky.     

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2019 – čj. ČOI 70056/19/3000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 62403/19/0100) týkající se informací o náhradách škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 23. 5. 2019 – čj. ČOI 65500/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.06.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 66253/19/0100) týkající se přehledu služebních cest vedoucích zaměstnanců ČOI od roku 2016 dosud.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  a  ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 5. 2019 – čj. ČOI 67883/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 13. 5. 2019 (čj. ČOI 63446/19/3000) týkající se výsledku kontroly u podnikatele.     

Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 5. 2019 – čj. ČOI 64326/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 5. 2019 (sp. zn. ČOI 61348/19/0100) týkající se sporů řešených oddělením mimosoudního řešení sporů (ADR) v oblasti neživotního pojištění.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 5. 2019 – čj. ČOI 62215/19/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 55289/19/0100) týkající se kontrol tlakových lahví na výrobu šlehačky.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 5. 2019 – čj. ČOI 58346/19/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 13.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 28. 4. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 30408/19/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Mabil Mobil, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 3. 5. 2019 – čj. ČOI 59950/19/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 53925/19/0100) týkající se informací poskytnutých advokátní kanceláři.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 4. 2019 – čj. ČOI 54231/19/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti ze dne 11. 4. 2019 vedené pod čj. ČOI 51164/19/3000 týkající se výsledku správního řízení se společností EMKA interiéry.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE formátu PDF) dne 30. 4. 2019 – čj. ČOI 58005/19/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 03.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 23. 4. 2019 a evidované pod sp. zn. ČOI 45076/19/3100 týkající se výsledku kontroly a vystavení dokladu o zakoupení zboží.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 4. 2019 – čj. ČOI 55869/19/3100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 17. 4. 2019 (sp. zn. ČOI 53729/19/0100) týkající se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 4. 2019 – čj. ČOI 53954/19/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 03.05.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 9. 4. 2018 pod sp. zn. ČOI 50063/19/2000 týkající se výsledku správního řízení se společností Sapeli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2019 pod čj. ČOI 54907/19/2000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 17.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci na žádost ze dne 1. 4. 2019 (čj. ČOI 45309/19/0100) týkající se výsledku kontroly v provozovně Billa v Brně.
Informace byla žadateli poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 4. 2019 – čj. ČOI 48771/19/3000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 3. 2019 (sp.zn. ČOI 436/30/19) týkající se výsledku správního řízení se spol. CCC Czech, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 4. 2019 – čj. ČOI 46918/19/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 43011/19/0100) týkající se poskytnutí přístupu k organizačnímu řádu ČOI.

 Žadateli byla kopie příslušného dokumentu – organizační řád – poskytnuta elektronicky dne 2. 4. 2019 – čj. ČOI 44170/19/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 43486/19/0100) týkající se poskytnutí kopií tří soudních rozhodnutí ve sporech s ČOI citovaných v dokumentu Evropské komise „Pokyny k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách“.

Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty datovou schránkou dne 29. 3. 2019 – sp. zn. ČOI 43486/19/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 09.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci na žádost ze dne 22. 3. 2019 (čj. ČOI 41090/19/2700) týkající se zaslání kopie listiny: Obsah spisu Sp.zn. 93615/17/2700.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány datovou schránkou dne 29. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 44461/19/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 08.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 14. 3. 2018 pod sp. zn. ČOI 37209/19/2000 týkající se výsledku šetření podnětu žadatele u realitní makléřky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2019 pod čj. ČOI 44308/19/2000.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 08.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 22. 3. 2019 týkající se zaslání kopie listiny: Obsah spisu Sp. zn. 93615/17/2700.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány datovou schránkou dne 29. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 44509/19/2700.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.04.2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 3. 2019 (sp. zn. ČOI 44570/19/0100) týkající se vyjádření ČOI k používání doložky „no-show“ v obchodních podmínkách leteckých společností.

 Žadateli byl požadovaný dokument vedený pod čj. ČOI 7192/19/0100 poskytnut elektronicky dne 29. 3. 2019 – sp. zn. ČOI 44570/19/0100.