Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 25.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 145992/20/2200 ze dne 2. 11. 2020 týkající se poskytnutí metodiky k odběru vzorků PHM. Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní dokument, byla žádost  podle ust. 11 odst. 1 písm. a) ZSPI rozhodnutím odmítnuta.  
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky datovou schránkou dne 19. 1. 2021 –  čj. ČOI 8797/21/2200.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 18.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 171430/20/1000 ze dne 29. 12. 2020 týkající se řízení vedeném se společností K2T. Žadateli bylo sděleno, že se společností bylo vedeno mimosoudní řešení sporu s výsledkem, že prodávající nekomunikuje, a proto bylo toto řízení ukončeno. Dne 6. 1. 2021 bylo se společností K2T zahájeno inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha přestupkové řízení.  
Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako doporučená zásilka dne 11. 1. 2021 –  čj. ČOI 4249/21/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 12. 2020 (čj. ČOI 170955/20/0100) týkající se kontrol restaurací v Českých Budějovicích v době nouzového stavu. Žadatel požadoval informaci o důvodech a účelu kontroly, co bylo kontrolováno, datum zahájení a datum ukončení kontroly. Žadateli bylo sděleno, že v době nouzového stavu bylo v roce 2020 v Českých Budějovicích kontrolováno 10 subjektů provozujících restaurace na základě kompetencí daných zákonnými  ustanoveními (zákon o ČOI, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně zdraví, zákon o kontrole aj.), popis kontroly u každého subjektu, datum zahájení a ukončení kontroly. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 1. 2021 – čj. ČOI 171961/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 169595/20/0100 ze dne 20. 12. 2020 týkající se poskytnutí  rozhodnutí o uložení sankce při kontrolách autobazarů. Žadateli byla poskytnuta 3 rozhodnutí v anonymizované podobě – sankce uložené společnosti Aures Holdings a Auto Diskont.  
Žadateli byly požadované dokumenty zaslány datovou schránkou dne 4. 1. 2021 – čj. ČOI 171814/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 12. 2020 (čj. ČOI 163542/20/0100) týkající se kontrol restaurací v době nouzového stavu. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 12. 2020 – čj. ČOI 164882/20/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 31.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 167637/20/2000 ze dne 15. 12. 2020 týkající se poskytnutí informací ke kontrole tepelného čerpadla Schlieger Kompakt Air  Economy 15. Žadateli bylo sděleno, že toto čerpadlo nebylo předmětem dozoru ze strany ČOI.
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2020 –  čj. ČOI 169757/20/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 30.12.2020

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 163339/20/2700 ze dne 7. 12. 2020 týkající se uložené sankce společnosti Bennet cz, s.r.o.
Informace byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení ZDE ve formátu PDF)  23. 12. 2020 pod čj. ČOI 170654/20/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 28.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 12. 2020 – čj. ČOI 166441/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 12. 2020 pod čj. ČOI 166642/20/2000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 23.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 153463/20/2200 ze dne 16. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Plzeňský  a Karlovarský v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 12. 2020 –  čj. ČOI 166739/20/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 12. 2020 (čj. ČOI 165954/20/0100) týkající se informace o řízeních vedených za porušení zákona č. 100/2004 Sb., týkající se obchodování s ohroženými druhy.  Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemá Česká obchodní inspekce žádné dozorové pravomoci, byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena a žadatel byl o této skutečnosti informován.
Informace o odložení žádosti byla odeslána elektronicky dne 16. 12. 2020 – čj. ČOI 166027/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 11. 2020 (čj. ČOI 153162/20/0100) týkající se aktualizovaných informací k osobním ochranným pomůckám a udělení povolení k jejich uvedení na trh. Žadateli byl poskytnut aktualizovaný přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody. Vzhledem k tomu, že bylo nutné soustředit informace ze všech inspektorátů ČOI, byla dne 1. 12. 2020 lhůta pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI prodloužena.   
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 11. 12. 2020 – čj. ČOI 157616/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2020 (čj. ČOI 156273/20/0100) týkající se kontrol restaurací v době nouzového stavu.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 12. 2020 – čj. ČOI 157551/20/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 11.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti vedené pod sp.zn. ČOI 157621/20/2000 ze dne 25. 11. 2020 týkající se poskytnutí výsledku správního řízení se spol. Vlatavapark, s.r.o. a dokumentace k tomuto šetření. Žadateli byly poskytnuty dokumenty, jejichž původcem je povinný subjekt, a to Oznámení o zahájení kontroly, Výzva k součinnosti a Protokol o kontrole. Dokumenty, které v rámci kontroly získal  povinný subjekt od třetí strany, nebyly žadateli  v souladu s § 11 odst. 3 ZSPI poskytnuty a žádost byla v této části rozhodnutím odmítnuta.
Žadateli byly dokumenty včetně rozhodnutí o odmítnutí části žádosti poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky datovou schránkou dne 4. 12. 2020 –  čj. ČOI 161820/20/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2020 (čj. ČOI 156272/20/0100) týkající se kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení v oblasti požární bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že ČOI není dozorovým orgánem v oblasti požární bezpečnosti, byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena a žadatel byl o této skutečnosti informován.
Informace o odložení žádosti pro nepříslušnost byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 30. 11. 2020 – čj. ČOI 157548/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 11. 2020 (čj. ČOI 154660/20/0100) týkající se kontrol společnosti Košík.cz a Velká pecka, s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 11. 2020 – čj. ČOI 157544/20/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 03.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 151991/20/2000 ze dne 13. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Jihočeský a Vysočina v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky  dne 25. 11. 2020 –  čj. ČOI 157204/20/2000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 03.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 152240/20/2400 ze dne 13. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Ústecký a Liberecký v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky  dne 25. 11. 2020 –  čj. ČOI 155034/20/2400.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 02.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 13. 11. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 152366/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce společnosti Podlahářství Jurček, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 11. 2020 – čj. ČOI 156797/20/4000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 154018/20/1000 ze dne 11. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky  dne 23. 11. 2020 –  čj. ČOI 155918/20/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 11. 2020 (čj. ČOI 146995/20/0100) týkající se poskytnutí přehledu uložených sankcí realitním kancelářím za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to od roku 2016 do doby podání žádosti. Žadateli byl poskytnut přehled sankcí, jejich výše a informace o porušení příslušného paragrafu za požadované období.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 19. 11. 2020 – čj. ČOI 149533/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 11. 2020 (čj. ČOI 145175/20/0100) týkající se poskytnutí informací ke Zprávě o výsledku auditu kontrol spotřebitelského úvěru Žadateli byly informace poskytnuty a bylo mu zasláno rozhodnutí čj. ČOI 27/0111/14/R, které se ke kontrolám spotřebitelského úvěru vztahuje.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 16. 11. 2020 – čj. ČOI 146512/20/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 18.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 27. 8. 2020, evidované pod čj. ČOI 116217/20/4000 týkající se řízení se společností KTST, s.r.o. a požadavku zaslání všech protokolů z kontroly, rozhodnutí, příkazů a dalších dokumentů z tohoto řízení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dokumenty z obsáhlých spisových materiálů, bylo poskytnutí informace zpoplatněno. Žadatel byl dne 31. 8. 2020 informován o zpoplatnění a lhůtě 60 dnů k úhradě. Žadatel poplatek ve stanovené lhůtě neuhradil, a proto žádost byla odložena. 
Informace o odložení žádosti byly žadateli zaslány jako listovní zásilka dne 5. 11. 2020 – čj. ČOI 148270/20/3100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 10. 2020 (čj. ČOI 143098/20/0100) týkající se aktualizovaných informací k osobním ochranným pomůckám a udělení povolení k jejich uvedení na trh. Žadateli byl poskytnut aktualizovaný přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou  pro provedení posouzení shody.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 10. 11. 2020 – čj. ČOI 146509/20/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 12.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 138734/20/2200 ze dne 15. 10. 2020 týkají se sankce uložené podnikateli. Žadatel byl dne 27. 10. 2020 vyzván k doplnění žádosti, kterou dne 3. 11. 2020 doplnil.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 4. 11. 2020 –  čj. ČOI 147664/20/2200.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 10. 2020 (čj. ČOI 134413/20/0100) týkající se výsledku správního řízení vedeného se spol. Kiwi.com, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že Rozhodnutím Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce vedeným pod čj. ČOI 133560/20/0100 ze dne 6. 10. 2020 bylo napadené prvostupňové Rozhodnutí České obchodní inspekce, Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského, vedené pod čj. ČOI 86270/20/3000/R/L ze dne 22. 6. 2020 zrušeno a správní řízení vedené pod Sp. zn. 263/30/20 bylo zastaveno.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 29. 10. 2020 – čj. ČOI 141166/20/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 06.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 138023/20/2000 ze dne 14. 10. 2020 týkající se poskytnutí kopie dokumentu získaného při kontrole. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, kterou na základě § 11 odst. 3 ZSPI nelze poskytnout, byla žádost odmítnuta.
Rozhodnutí o odmítnutí bylo žadateli odesláno jako doporučená zásilka dne 29. 10. 2020 – čj. ČOI 144106/20/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.11.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2020 (čj. ČOI 135932/20/0100) týkající se poskytnutí kopií výstupů z kontrol spotřebitelského úvěru v roce 2013. Žadateli byl poskytnut dokument zpracovaný odborným útvarem ČOI v roce 2013, jehož obsahem je vyhodnocení kontrol spotřebitelského úvěru.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 26. 10. 2020 – čj. ČOI 138732/20/0100.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 30.10.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti sp.zn. ČOI 129666/20/0100 ze dne 29. 9. 2020 týkající se poskytnutí veškerých nabývacích dokladů předložených kontrolovanou osobou v rámci kontroly. Vzhledem k tomu, že se ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 ZSPI jedná o dokumenty získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, nebyly požadované dokumenty žadateli poskytnuty. Rozhodnutím byla žádost odmítnuta.
Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 15. 10. 2020 – čj. ČOI 138163/20/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.10.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2020 (čj. ČOI 130820/20/0100) týkající se sdělení pod jakou spisovou značkou je vedena stížnost žadatele. Žadateli bylo spisové číslo sděleno a požadované informace byly poskytnuty elektronicky dne 9. 10. 2020 – čj. ČOI 134103/20/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.10.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 10. 2020 (sp.zn. ČOI 990/31/20) týkající se výsledku správního řízení se spol. Remoraid, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2020 – čj. ČOI 134005/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.10.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2020 (čj. ČOI 128150/20/0100) týkající se podnětu postoupeného z odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 10. 2020 – čj. ČOI 131539/20/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 29.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 124731/20/1000 ze dne 16. 9. 2020 týkající se uložení sankce kontrolované společnosti. Žadateli bylo sděleno, že v přestupkovém řízení nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2020 – čj. ČOI 126847/20/1000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 29.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 122399/20/2700 ze dne 11. 9. 2020 týkající se výsledku kontroly. Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) 21. 9. 2020 pod čj. ČOI 126408/20/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 25.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 9. 2020 (čj. ČOI 122305/20/3000) týkající se vedení podnětů a kontrol na podnikatelskou činnost žadatele.      
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 9. 2020 – čj. ČOI 124506/20/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 25.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 4. 9. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 45269/20/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Topení Tichý, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 9. 2020 – čj. ČOI 125296/20/4000.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 23.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 122374/20/2700 ze dne 11. 9. 2020 týkající se provozování živnosti bez živnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nevykonává dozor zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), byla žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI, odložena.
O odložení žádosti pro nepříslušnost byl žadatel informován dopisem (dokument ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 9. 2020 – čj. ČOI 123835/20/2700.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 22.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 123436/20/2700 ze dne 14. 9. 2020 týkající se uložené sankce společnosti AutoPřibyl J+J, s.r.o.
Odpověď byla odesláno elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) 15. 9. 2020 pod čj. ČOI 1237208/20/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 21.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 9. 2020 – čj. ČOI 118542/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 14. 9. 2020 pod čj. ČOI 123186/20/2000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2020 (čj. ČOI 112295/20/3000) týkající se poskytnutí informací o podání, na jehož základě byla provedena u subjektu žadatele ze strany ČOI kontrola. Žádost byla v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta, protože požadované informace povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím.  
Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 1. 9. 2020 – čj. ČOI 117348/20/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 9. 2020 (čj. ČOI 118145/20/3000) týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí vydaného Inspektorátem ČOI Jihomoravský a Zlínský – čj. ČOI 122811/19/3000/R/Hol.
Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto v anonymizované podobě a odesláno elektronicky datovou schránkou dne 9. 9. 2020 – čj. ČOI 119269/20/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 11.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 118031/20/1000 ze dne 1. 9. 2020 týkající se poskytnutí dvou rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha – č.j. ČOI 85273/19/1000 a 105121/18/1000.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 3. 9. 2020 – čj. ČOI 118468/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 8. 2020 (čj. ČOI 110185/20/0100) týkající se řízení EU Pilot 7565/15/JUST. Žadateli bylo poskytnuto vyjádření České obchodní inspekce zaslané ministerstvu financí v roce 2016. Informace o zahájení a ukončení řízení byly rozhodnutím odmítnuty, protože je ČOI nemá k dispozici.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 8. 2020 – čj. ČOI 111625/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.09.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 8. 2020 (sp. zn. ČOI 1428/30/20) týkající se výsledku kontroly u společnosti Kiwi.com, s.r.o.    
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 25. 8. 2020 – čj. ČOI 114588/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 7. 2020 (čj. ČOI 103991/20/0100) týkající se rozvoje spisové služby a provedených kontrolách spisové služby a posledního skartačního řízení u ČOI. Žadateli byly požadované informace poskytnuty ve formě kopií dokumentů a popisem provedené kontroly a skartačního řízení. Informace byly odeslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 8. 2020 – čj. ČOI 109097/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 7. 2020 (čj. ČOI 99630/20/0100) týkající se udělení povolení k uvedení na trh osobních ochranných pomůcek. Žadateli byl poskytnut přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 5. 8. 2020 – čj. ČOI 102014/20/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 05.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 100867/20/2700 ze dne 23. 7. 2020 týkající se správního řízení s podnikatelem.
Informace byly poskytnuty a odeslány elektronicky (dokument ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2020 pod čj. ČOI 102119/20/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 7. 2020 (čj. ČOI 99974/20/0100) týkající se kontrol diskriminace v letech 2012 – 2019.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2020 – čj. ČOI 100750/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 7. 2020 (čj. ČOI 94566/20/0100) týkající se kontrol společnosti Helvetia Apotheke.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 20. 7. 2020 – čj. ČOI 95668/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) odpověď na žádost ze dne 1. 7. 2020 (čj. ČOI 91614/20/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. – prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let u vybraných subjektů od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a  ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 7. 2020 – čj. ČOI 93874/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2020 (čj. ČOI 91086/20/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2020 do 30. 6. 2020.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 7. 2020 – čj. ČOI 93867/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2020 (čj. ČOI 87067/20/0100) týkající se zabezpečení interních a externích právních služeb.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 7. 2020 – čj. ČOI 87842/20/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 08.07.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 900241/20/1000 ze dne 29. 6. 2020 týkající se společnosti Delikomat, s.r.o.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 30. 6. 2020 – čj. ČOI 91227/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2020 (čj. ČOI 81230/20/0100) týkající se odvolání ředitele inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický z vedoucího pracovního místa v roce 2014. Informace byla upřesněna a poskytnuta s odkazem na odpověď na předcházející žádost vyřízenou v listopadu 2019.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 6. 2020 – čj. ČOI 82429/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 6. 2020 (čj. ČOI 79055/20/0100) týkající se poskytnutí přehledu uložených sankcí za porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v oblasti kontrol tabákových výrobků, a to od r. 2015 do doby podání žádosti. Žadateli byl poskytnut přehled kontrol a porušení jednotlivých ustanovení obou zákonů vztahujících se k tabákovým výrobkům včetně výše uložené sankce za požadované období.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 18. 6. 2020 – čj. ČOI 82393/20/0100.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 25.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 15. 6. 2020, evidované pod čj. ČOI 70404/20/4000 týkající se podnětu žadatele. Žadateli bylo sděleno, že jeho podnět byl postoupen jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu Celnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 18. 6. 2020 – čj. ČOI 84810/20/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 6. 2020 (sp.zn. ČOI 954/30/20) týkající se výsledku šetření u společnosti Avanta Systeme spol. s r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 17. 6. 2020 – čj. ČOI 85202/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 5. 2020 (čj. ČOI 77055/20/0100) týkající se udělování výjimek k prodeji osobních ochranných pomůcek.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 6. 2020 – čj. ČOI 78640/20/0100.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 17.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 73687/20/2700 ze dne 24. 5. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Předmětné řízení s účastníkem řízení se aktuálně, tedy ke dni vydání rozhodnutí podle ZSPI, nachází ve fázi správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přičemž dosud nebylo vydáno rozhodnutí ve věci. Z uvedeného důvodu byla žádost v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI rozhodnutím odmítnuta.
Rozhodnutí bylo odesláno elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) datovou schránkou 4. 6. 2020 pod čj. ČOI 78758/20/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 03.06.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 5. 2020 (čj. ČOI 70763/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti Amista investiční společnost, a.s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 5. 2020 – čj. ČOI 72994/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 5. 2020 (čj. ČOI 66714/20/0100) týkající se kontrol cestovních kanceláří a agentur.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 5. 2020 – čj. ČOI 69171/20/0100.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 22.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 17. 4. 2020 a evidované pod čj. ČOI 55225/20/4000 týkající se řízení vedeného pod sp. zn. 144800/19/3100.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 5. 2020 – čj. ČOI 68616/20/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 4. 2020 (sp.zn. ČOI 1315/30/19) týkající se výsledku šetření u společnosti Lion Sport, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 5. 2020 – čj. ČOI 62318/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 4. 2020 (čj. ČOI 62541/20/0100) týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vydaných ČOI podle § 7c zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci včetně rozhodnutí vydaných v této souvislosti v odvolacím řízení, případně i rozhodnutí vydaných soudy ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutím vydaným ÚI ČOI, a to   za období od r. 2007 do dne doručení žádosti. Žadateli byly požadované dokumenty v anonymizované podobě poskytnuty.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 5. 2020 – čj. ČOI 62752/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 4. 2020 (čj. ČOI 62194/20/0100) týkající se kontrol osobních ochranných osobních pomůcek. Žadateli bylo sděleno, že Česká obchodní inspekce dosud povolila sedmi hospodářským subjektům uvedení na trh devíti typů osobních ochranných prostředků po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody. Jedná se o jeden model jednorázového osobního ochranného oděvu a osm typů filtračních polomasek.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 7. 5. 2020 – čj. ČOI 62753/20/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 4. 2020 (čj. ČOI 55437/20/3000) týkající se poskytnutí kopií dokumentů, na jejichž základě získala společnost rozhodnutí o používání osobního ochranného prostředku. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt získal dokumenty od třetí osoby, byla žádost v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta.   Dle tohoto ustanovení, informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují.
Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno elektronicky datovou schránkou dne 22. 4. 2020 – čj. ČOI 58102/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.05.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 4. 2020 (čj. ČOI 56686/20/0100) týkající se kontroly zdravotní technické nezávadnosti osobních ochranných prostředků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 4. 2020 – čj. ČOI 57615/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 4. 2020 (čj. ČOI 48922/20/0100) týkající se řízení ADR se spol. Internet Mall, a.s. v roce 2019.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 4. 2020 – čj. ČOI 52513/20/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 8. 4. 2020 – čj. ČOI 52801/20/2000 týkající se uložené sankce spol. A-Zmont Chotěboř, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 17. 4. 2020 pod čj. ČOI 56009/20/2000.

 

 

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 3. 2020 (čj. ČOI 46017/20/0100) týkající se přehledu subjektů, jim uložených sankcí a jejich výše za porušení zákona o ochraně spotřebitele za poslední tři roky.
Žadateli byla informace o možnosti vyhledání datových sad na webových stránkách ČOI ve formě otevřených dat poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 7. 4. 2020 – čj. ČOI 47283/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 47287/20/0100 ze dne 31. 3. 2020 týkající se poskytnutí Spisového a skartačního řádu.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty a zaslány datovou schránkou dne 7. 4. 2020 – čj. ČOI 50571/20/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 16.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 42943/20/2000 týkající se sporu se společností Schlieger, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE   ve formátu PDF) dne 6. 4. 2020 pod čj. ČOI 48303/20/2000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.04.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 3. 2020 (čj. ČOI 41302/20/0100) týkající se dovozu ochranných pomůcek.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 4. 2020 – čj. ČOI 43398/20/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 3. 2020 (čj. ČOI 33773/20/3000) týkající se vyřízení reklamace.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 3. 2020 – čj. ČOI 37418/20/3000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 30.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 34717/20/2200 ze dne 6. 3. 2020 týkají se uhrazení pokuty společností KFD – plastová okna, s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2020 – čj. ČOI 40824/20/2200.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti ze dne 5. 3. 2020 evidované pod čj. ČOI 33281/20/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ředitelů inspektorátů v roce 2019. Žadateli byly  poskytnuty informace o výši hrubého platu ředitelů inspektorátů včetně odměn v anonymizované podobě. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 17. 3. 2020 – čj. ČOI 35594/20/0100.  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 3. 2020 (čj. ČOI 35835/20/0100) týkající se upřesnění informace zveřejněné v tiskové zprávě ke kontrolám kvality pohonných hmot. Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2020 – čj. ČOI 36421/20/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 2. 2020 (čj. ČOI 22037/20/0100) týkající se stížností na letecké společnosti řešených Evropským spotřebitelským centrem při ČOI v letech 2016 – 2018.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 31025/20/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze  dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 30108/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 3. 2020 pod čj. ČOI 31701/20/2000.

 

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 2. 2020 (čj. ČOI 28998/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti OKNOSTYL group, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 3. 2020 – čj. ČOI 32480/20/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 06.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21682/20/1000 ze dne 13. 2. 2020 týkající se kontrol prodeje alkoholu mladistvým v areálu Žlutých lázní v Praze od roku 1993 u provozovatele Taiko, a.s. Povinný subjekt sdělil žadateli, že u uvedeného subjektu a v uvedeném období ČOI žádnou kontrolu neprovedla a v areálu bylo ve sledovaném období provedeno celkem 26 kontrol, z toho v 8 případech se zjištěním.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27134/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21355/20/0100) týkající se kontrol obchodování se zápalkami, zapalovači a podpalovači ohně v roce 2019.
Ž
adateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 27. 2. 2020 – čj. ČOI 27437/20/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 05.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21855/20/1000 ze dne 12. 2. 2020 týkající se stížností podaných cestujícími na letecké společnosti v letech 2016-2018. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát přijímá podněty týkající se uváděné oblasti, ale není věcně příslušný k jejich řešení a postupuje je na příslušná místa jako je Úřad civilního letectví, ADR, případně na podání poskytuje odpovědi poradenská a informační služba ČOI. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27264/20/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 2. 2020 (čj. ČOI 25207/20/0100) týkající se kontroly u společnosti Waldvierler Sparkasse bank AG.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 26. 2. 2020 – čj. ČOI 25446/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.03.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 2. 2020 (čj. ČOI 21725/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti BeF Home, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 25071/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 7. 1. 2020 čj. ČOI 2877/20/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci se všemi inspektoráty ČOI byla žadateli dne 21. 1. 2020 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 4020/20/0100. Částka byla uhrazena dne 23. 1. 2020. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 289 dokumentů.
Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 11.2.2020- čj. ČOI 15291/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27.1.2020 – čj. ČOI 12613/20/0100 týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE  a ZDE  e formátu PDF) dne 11.2.2020 – čj. ČOI 19112/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 1. 2020 (sp. zn. ČOI 14309/20/0100) týkající se řízení vedených se společností žadatele.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 14557/20/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2020 (čj. ČOI 16238/20/3000) týkající se výsledku šetření u společnosti RABAKO TRADE, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 19798/20/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 17.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 6986/20/2700 ze dne 15. 1. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a v souvislosti se stále probíhající kontrolou, není možné požadovaný dokument žadateli poskytnout. Žadatel byl také povinným subjektem dne 29. 1. 2020 vyzván k doplnění povinných údajů, které poskytl povinnému subjektu obratem téhož dne. K výše uvedeným skutečnostem vydal povinný subjekt v zákonné lhůtě dne 5. 2. 2020 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které bylo tazateli odesláno jako listovní zásilka doporučeně dne 5. 2. 2020 pod čj. ČOI 17261/20/2700.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 12.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 10983/20/2500 ze dne 23. 1. 2019 týkající se informace k porušení § 15 odst. 3 a § 19 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána na jeho žádost doporučeně poštou jako listovní zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2019 – čj. ČOI 13540/20/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 1. 2020 (čj. ČOI 9402/20/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných v souvislosti s kontrolní akcí v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Žadateli byla poskytnuta čtyři anonymizovaná rozhodnutí o uložení sankce v uvedené oblasti.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 11060/20/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 04.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 21. 1. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 66572/19/4000 týkající se výsledku kontroly u podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 28. 1. 2020 – čj. ČOI 13295/20/4000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.02.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 9613/20/1000 ze dne 21. 1. 2020 týkající se kontroly u společnosti Real-Treuhand Reality. Žádost byla v bodě č. 1, kdy žadatel požadoval veškerou korespondenci mezi ČOI a kontrolovanou společností, rozhodnutím odmítnuta dle § 11, odst. 3 ZSPI, protože se jedná o informace získané od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti, prováděné na základě zvláštních právních předpisů. V bodě č. 2 bylo žadateli vyhověno a byly mu zaslány anonymizované dokumenty – Protokol o kontrole a Rozhodnutí o uložení sankce.
Žadateli byla odpověď a rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 10594/20/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 1. 2020 (čj. ČOI 7971/20/3000) týkající se výsledku šetření u  společnosti Coloseum Nemovitosti v roce 2017.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9265/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 1. 2020 (čj. ČOI 2116/20/0100) týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí vydaných v letech 2016 až 2019 za uložení sankce subjektům zajišťujícím uzavření smlouvy o dodávkách energie formou energetické aukce, soutěže, výběrovým řízením dle přiloženého seznamu žadatele. Žadateli bylo poskytnuto 21 pravomocných rozhodnutí a příkazů o uložení sankce za příslušná porušení zákona a u dvou subjektů byly poskytnuty dokumenty, jimiž bylo zahájené správní řízení zastaveno či ukončeno bez vyslovení viny.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9081/20/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 30.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 1. 2020 (čj. ČOI 5710/20/3000) týkající se kontrol v provozovně Lacinka v posledních třech letech.     
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 9351/20/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.01.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 14. 1. 2020 (čj. ČOI 5982/20/0100) týkající se počtu kárných řízení vedených ČOI v roce 2019 pro porušení pracovní kázně ve služebním poměru.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 1. 2020 – čj. ČOI 6400/20/0100.