Pozor na stánkový prodej ovoce a zeleniny u silnic

(Brno, 29. červenec 2016) Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce v Jihomoravském kraji odhalila porušení zákona v šesti stáncích z devíti kontrolovaných. Nejčastěji se jednalo o nedodržení hmotnosti, neseznámení s cenou nebo o předražení prodávaného zboží. Dvě pokuty  v celkové hodnotě 2000 Kč byly uloženy na místě a ve čtyřech případech bude zahájeno správní řízení. Celá  zpráva (MS-Word 97):

PHM – červen

(Praha, 29. červenec 2016) V měsíci červnu zaznamenali inspektoři ČOI pokles kvality pohonných hmot. Oproti květnu bylo zhoršení jakosti navýšeno z 0,4% na 3,0%, z toho u benzinů z 0% na 3,9% a u nafty z  0,8% na 3,3%. Celkem byl vydán zákaz prodeje na 21 918 litrů pohonných hmot v hodnotě 644 620 korun, z toho na prodej 18 575 litrů automobilového benzinu v hodnotě 550 681 korun a 3 343 litrů motorové nafty v hodnotě 93 939 korun.  Celá  zpráva (MS-Word 97):

Téměř polovina mimosoudních řešení sporů končí úspěšně dohodou

(Praha, 28. července 2016) S žádostí o mimosoudní řešení sporů se na Českou obchodní inspekci obrátilo už 1383 spotřebitelů. 223 z nich skončilo úspěšně dohodou, 249 ukončeno marným uplynutím zákonné lhůty (dohoda nenalezena), ostatní žádosti se nyní řeší, případně musely být odmítnuty. „Že téměř polovina všech žádostí o mimosoudní řešení sporů skončí dohodou, to je výborná zpráva především pro spotřebitele, kterým před novelou zákona o ochraně spotřebitele nezbývalo nic jiného než se obrátit na soud,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek...

Na peníze z předváděcí akce si musejí prodejci počkat 7 dní

(Praha, 28. července 2016) Od 1. února platí novinka v zákoně o ochraně spotřebitele, která zakazuje prodejcům žádat peníze z uzavřené kupní smlouvy na předváděcí akci. Může peníze nebo jejich část žádat teprve až 7 dní poté. „Česká obchodní inspekce také pravomocně uložila společnosti Exen Trade s.r.o. pokutu ve výši 1 200 000 Kč za to, že zástupci společnosti bezprostředně po předváděcí akci spotřebitele odvezli domů a tam od nich převzali hotovost,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. Jedná se o první milionovou po...

Tabák – 1. Q 2016

 (Praha, 25. července 2016) V souvislosti s kontrolami dodržování právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků monitoruje Česká obchodní inspekce také dodržování zákona o spotřebních daních. V 1. čtvrtletí roku 2016 provedla v této oblasti 1089 kontrol, kdy porušení obecně závazných předpisů bylo zjištěno v 512 případech. Uloženo bylo 489 pokut v celkové výši 2 860 700 korun. Z toho za porušení zákona o spotřebních daních bylo uloženo 8 pokut v celkové hodnotě 311 000 korun a 1 sdružená pokuta ve výši 2000 koru...

Téměř polovina prodejců alkoholu porušila zákon

(Praha, 22. července 2016) Inspektoři České obchodní inspekce zjistili v 1. čtvrtletí 2016 téměř u 50 procent kontrolovaných subjektů porušení zákona o ochraně spotřebitele při nabídce a prodeji alkoholických nápojů. Nejčastěji prodejci neinformovali o ceně nebo porušili zásadu poctivosti prodeje výrobků a služeb, kdy mají povinnost dodávat výrobky ve správné míře, množství a jakosti. Celkem bylo provedeno 1 398 kontrol. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 624 případech a bylo uloženo 584 pokut v celkové hodnotě 1 888 80...

Lovely Pet Show with candy – nebezpečná hračka

(Praha, 18. červenec 2016) Česká obchodní inspekce spotřebitele varuje před výrobkem LOVELY Pet Show with candy. Inspektoři zjistili, že na vnitřním trhu je v nabídce hračka, která představuje pro děti zdravotní riziko. Jde o hračku s cukrovinkou. Jedná se o hračku v podobě různých zvířátek, která je spolu s cukrovinkami a rozličnými doplňky zabalená v průhledné plastové krabičce. V materiálu hračky je přítomný ester kyseliny ftalové ve vyšší koncentraci než povoluje příslušná norma. Ftaláty jsou látky negativně působící na zdravý vývoj dětí.  ...

Spotřebitelské úvěry – 1. Q 2016

(Praha 15. července 2016) I v prvním čtvrtletí roku 2016 inspektoři České obchodní inspekce věnovali pozornost kontrolám dodržování povinností vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Z celkového počtu 56 provedených kontrol zjistili porušení obecně závazných předpisů ve 34 případech, což představuje téměř 61 %, a porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjistili v 15 případech, tedy u více než čtvrtiny kontrolovaných subjektů (27 %). Uloženo bylo celkem 36 pokut v celkové výši 495 500 korun, z t...

Mimosoudní řešení sporů nepotřebuje souhlas podnikatele

(Praha, 14. července 2016) Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních dnech mylné informace v médiích, že „prodávající má povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní“. Byla to pouze jedna z variant možností novely zákona o ochraně spotřebitele v souvislosti s mimosoudním řešením sporů, která však nikdy neplatila a neplatí. Naopak podnikatel „má povinnost do 15 pracovních dnů od vyrozumění poskytnout ČOI své vyjádření“ (jinak se vystavuje sankci 1 000 000 Kč). Celá  zpráva (MS-Word 97):...
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena