2013: ČOI zakázala 4650 hraček

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha 28. březen 2014)  Bezpečnosti hraček na vnitřním trhu ČR se Česká obchodní inspekce, obdobně jako v předcházejících letech, ve zvýšené míře věnovala i v roce 2013. V průběhu téměř 1200 kontrol tohoto sortimentu bylo zjištěno porušení povinností stanovených příslušnými předpisy ve více než polovině případů. Za nedostatky bylo uloženo celkem 548 pokut v hodnotě cca 3,2 mil. Kč a zákazy prodeje vydali inspektoři na 4650 hraček za 343 543 Kč. Zvláštní pozornost byla zaměřena například na koloběžky a další podo...

ČOI nahlásila do systému RAPEX 38 nebezpečných výrobků

(Závěrečná zpráva za rok 2013)  (Praha, 25. březen 2014)  Do evropského systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích – RAPEX (Rapid Alert System) je Česká obchodní inspekce zapojena od vstupu České republiky do Evropské unie, a to prostřednictvím národního kontaktního bodu pro nepotravinářské výrobky, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2013 se Česká obchodní inspekce podílela na hlášení nebezpečných výrobků podle Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků celkem 28 notifikacemi a vydala 10 INFO notifikací. Z toho se 16 hláš...

Kaufland stáhl z prodeje nebezpečnou rychlovarnou konvici

(Praha, 21. březen 2014)  Společnost Kaufland Česká republika, v.o.s., na základě žádosti německého dodavatele Kaufland Warenhandel GmbH informovala Českou obchodní inspekci o stažení nebezpečného výrobku. Jedná se o rychlovarnou konvici značky Tristar WK-1317. Bezpečnostní riziko se vztahuje na výrobek s číslem šarže 0557-1317, který byl v prodeji v prodejnách Kaufland od prosince 2013. Podle Společnosti Kaufland ČR se může stát, že se vnitřní vodiče rychlovarné konvice během používání protaví krytem základny. Dále společnost Kaufland ČR uvád...

Únor 2014: zachyceno 8 závadných pohonných hmot

(Sledování jakosti pohonných hmot v únoru 2014)  (Praha, 20. březen 2014)  Z 238 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic Českou obchodní inspekcí v průběhu února nevyhovělo jakostním ukazatelům technických norem 8 vzorků. Závady v jakosti byly zjištěny u 5 vzorků motorové nafty, dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku směsného paliva. Nejčastější závadou u nafty byl bod vzplanutí, a to až o 22,5 °C nižší, než stanoví příslušná norma. Dva vzorky LPG obsahovaly nadlimitní obsah síry a u jednoho vzorku směsného paliva byl zjištěn o...

Počasí nepřálo skokanům, inspektoři nepoctivcům

(Ústí nad Labem, 19. březen 2014) Mistrovství světa v letech na lyžích, které hostil v minulém týdnu Harrachov v Krkonoších, nepřilákalo jen obdivovatele tohoto atraktivního sportu, ale také řadu podnikatelů, kteří nabízeli návštěvníkům nejrůznější zboží a služby. Proto se do Harrachova vydali také kontrolní pracovníci ČOI, inspektorátu pro kraje Ústecký a Liberecký. Výsledkem 10 kontrol byly tři blokové pokuty, uložené na místě spolu se zákazem používání dvou kusů měřidel bez platného úředního ověření, a též jeden případ porušení zásad poctivo...

Trh s alkoholickými nápoji je trvale problémový

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 13. březen 2014) Oprávnění České obchodní inspekce při dozoru alkoholických nápojů jsou jen okrajová a doplňují kompetence dalších institucí, které jsou primárně zaměřeny na sortiment potravin a nápojů. Část trhu, při jehož kontrole se ČOI zaměřuje na alkoholické nápoje, zahrnuje i jiné problematické oblasti a dlouhodobě vykazuje četné nedostatky. Při 5657 kontrolách zaměřených na prodej či skladování alkoholických nápojů bylo zjištěno porušení povinností stanovených příslušnými právními předpisy v 5 příp...

Cestovky loni klamaly o podmínkách i ceně

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 11. březen 2014) Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2013 zaměřila více kontrol na služby poskytované cestovními kancelářemi a agenturami, a to vzhledem k vysokému poměru nedostatků zjištěných v roce 2012 (40,5 %). Při kontrolní činnosti inspektoři kromě nabídkových katalogů, letáků a internetových portálů cestovních kanceláří a agentur průběžně využívali poznatky a podání spotřebitelů. Nejčastějším porušením bylo, stejně jako v minulosti, užívání klamavých obchodních praktik, zejména poskytování neúpl...

Leden: pět vzorků pohonných hmot neprošlo

(Sledování jakosti pohonných hmot v lednu 2014) (Praha, 6. březen 2014)  V lednu bylo u čerpacích stanic podle plánu na rok 2014 odebráno 219 vzorků pohonných hmot, z nichž pět nevyhovělo požadavkům technických norem na jakost, a to jeden vzorek automobilového benzinu, 3 motorové nafty a jeden vzorek LPG pro pohon. Nejzávažnější odchylky byly zjištěny u vzorku benzinu, který mj. trojnásobně překročil limitní obsah etanolu, a u vzorku LPG s téměř dvojnásobným obsahem síry. Vzorky směsného paliva, FAME a Etanolu E-85 nebyly v lednu kontrolovány ...

Rizikové nákupy přes internet

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 4. březen 2014) Výsledky celoroční kontrolní akce České obchodní inspekce opět potvrdily, že nakupování v neznámém nebo neověřeném e-shopu představuje stále vysoké riziko poškození spotřebitele. Anonymní prostředí virtuálních obchodů umožňuje nepoctivcům lákat zejména méně zkušené nebo neopatrné zákazníky na nereálné ceny, neexistující zboží nebo služby, které spotřebitel často předem v dobré víře zaplatí, aby pak zjistil, že naletěl podvodníkovi. Inspektoři zjistili v průběhu 1296 kontrol porušení povinn...

Nebezpečná elektrická páječka RongFei

(Praha, 3. březen 2014)  Při prověřování podnětu spotřebitele Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce elektrické nářadí, které představuje pro uživatele vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Kromě konstrukčních závad nebyl výrobek označen vyhovujícím způsobem, ani nebyl vybaven návodem k bezpečnému užívání v českém jazyce. Z těchto důvodů ČOI jeho další distribuci zakázala a spotřebitelům, kteří jej vlastní, doporučuje, aby jej v zájmu ochrany vlastního zdraví nepoužívali. Celá tisková zpráva k stažení (MS-Word 97...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena