Diskriminace – 2014

(Praha, 27. únor 2015) Inspektoři České obchodní inspekce celoročně monitorují všechny formy možné diskriminace spotřebitele, a to jak při prodeji výrobků a poskytování služeb, tak i případy diskriminace osob se zdravotním postižením. Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje prodávajícím a poskytovatelům služeb jakýmkoliv způsobem spotřebitele diskriminovat. V roce 2014 bylo uskutečněno 1254 kontrol, při kterých byla prioritou právě kontrola dodržování tohoto zákazu. Při sledování a prověřování možné diskriminace z důvodu národnostní, rasové nebo ...

Až dostanete v Krkonoších hlad, dávejte si pozor, aby vás neošidili

(Hradec Králové, 25. únor 2015) Společná kontrolní akce České obchodní inspekce, Krajské veterinární správy (KVS) a Krajské hygienické stanice (KHS), proběhla v pátek 20. 2. 2015 v lokalitě Špindlerův Mlýn, Jánské Lázně, Černý Důl a Pec pod Sněžkou. Předmětem kontroly bylo prověření veřejného stravování v rámci zimní rekreační sezony v oblasti zvýšeného turistického ruchu. Celkem bylo provedeno 20 kontrol, porušení bylo zjištěno u 16 (tj. 80%) kontrolovaných subjektů.   Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

Zimní turistickou sezónu kazí nepoctiví prodejci

(Praha, 24. únor 2015) Kontrolní akce byla v posledním čtvrtletí roku 2014 zaměřena na prodej zboží a poskytování služeb zejména v místech, která jsou spotřebiteli navštěvována v průběhu zimního období. Inspektoři ČOI monitorují v horských střediscích kromě stravovacích zařízení také provozovny nabízející ubytovací služby, půjčovny sportovního vybavení nebo poskytovatele servisních služeb a další podnikatelské aktivity. Vzhledem k tomu, že zimním sportům počasí v závěru roku příliš nepřálo a řada horských středisek měla omezený provoz, ani kont...

V lednu nevyhověly tři vzorky nafty

(Praha, 19. únor 2015) Od prvních dnů ledna 2015 pokračovalo monitorování jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky a následné odběry vzorků ke kontrole. Z celkem 235 odebraných vzorků pouze tři vzorky motorové nafty nevyhověly, a to v jakostním parametru bod vzplanutí. Ten byl naměřen až o 10 °C nižší, než stanoví příslušná technická norma, což je minimálně 53 °C. Jedná se tzv. nedbalostní odchylku, která nasvědčuje kontaminaci tohoto paliva benzínem. Nižší bod vzplanutí představuje riziko snížení viskozity motor...

PHM kontroly – 2014

(Praha, 16. únor 2015) V roce 2014 odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole jakosti celkem 2663 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, LPG, CNG a Etanolu E85, z nichž nevyhovělo příslušným technickým normám celkem 81 odebraných vzorků paliv (tj. 3 %). V průběhu celého roku při monitorování a sledování jakosti pohonných hmot úzce spolupracovala s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky, které také informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot a koordinuje svoji kontrolní čin...

Některé vodovodní baterie nejsou správně označeny

(Praha, 12. únor 2015) Kontrolní projekt České obchodní inspekce byl zaměřen na povinné značení vodovodních baterií u distributorů těchto výrobků, a to na základě důvodných stížností některých spotřebitelů na jejich nízkou kvalitu. V průběhu kontrol inspektoři zjistili, že dovozci a distributoři neznají požadavky právních předpisů pro uvádění stanovených stavebních výrobků-vodovodních baterií na trh. „Ke spotřebitelům se tak mohou dostat výrobky, které nesplňují základní požadavky na stavby. Některé kohoutkové a pákové vodovodní baterie byly ne...

Služby cestovního ruchu – 2014

(Praha, 10. únor 2015) Služby poskytované cestovními kancelářemi a agenturami prověřovala Česká obchodní inspekce průběžně po celý rok 2014. Jak vyplynulo z celoročních výsledků kontrol, většina cestovních kanceláří zvládla požadavky nového občanského zákoníku, některé subjekty nabízející služby cestovního ruchu však mají stále problémy s plněním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Zejména informační povinnosti, týkající se práv z vadného plnění a formální náležitosti vyřizování reklamací představují plnou polovinu zjištěných...

Den bezpečnějšího internetu – jak nenaletět podvodníkům

(Praha, 10. února 2015) Jak se chránit před útoky internetových podvodníků? Zodpovědným chováním při online nákupech či obezřetností na sociálních sítích, radí Evropské spotřebitelské centrum, které 10. února na Den bezpečnějšího internetu upozorňuje na rizika internetu i způsoby, jak problémům předcházet.   Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

Ředitelka ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj podala rezignaci

(Praha, 9. únor 2015) Dnes na vlastní žádost rezignovala z osobních a zdravotních důvodů ředitelka Jihomoravského a Zlínského inspektorátu ČOI Tatiana Neuhybelová. Ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný rezignaci přijal, v následujících dnech rozhodne, koho pověří řízením inspektorátu do doby, než bude na základě výběrového řízení vybrán nový ředitel.   Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

Kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy

(Praha, 6. únor 2015) Inspektoři technické kontroly České obchodní inspekce se zaměřili v období od dubna do konce května 2014 na vybraný sortiment bezpečnostních komponent pro výtahy dodávaných českými výrobci. Nedostatky zjištěné u 7 ze 17 kontrolovaných typů bezpečnostních komponent pro výtahy, které pocházely od tří výrobců, měly formální charakter a byly odstraněny v rámci termínovaného opatření. Jednalo se o porušení povinnosti uvádět v ES prohlášení o shodě identifikační údaje o notifikované osobě, provádějící pravidelnou kontrolu výroby...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena