Stanovisko oddělení ADR ze dne 8. 12. 2017

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu: Ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „zákon“ či „OZ“) zakládá vyvratitelnou domněnku vadnosti z [...]

Číst dál…

Stanovisko oddělení ADR ze dne 23. 8. 2018

V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu: Podle ustanovení § 555 odst. 1 občanského zákoníku se právní jednání posuzuje podle svého skutečného obsahu. Podle § 1753 občanského z [...]

Číst dál…

Stanovisko oddělení ADR ze dne 29. 8. 2018

V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. V případě, že je spotřebitelská smlouva uzavřena distančním způsobem, nemůže lhůta k odstoupení od této smlouvy dle § 1829 odst. 2 [...]

Číst dál…

Stanovisko oddělení ADR ze dne 19. 12. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. V případě, že si spotřebitel v rámci reklamaci zvolí určité právo z vadného plnění a podnikatel nebude povinen vyhovět požadavku [...]

Číst dál…

Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 9. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Skutečnost, že podnikatel má jako hlavní podnikatelskou aktivitu prodej zboží ve stánkovém prodeji, kdy stánek je označen v souladu [...]

Číst dál…

Stanovisko oddělení ADR ze dne 24. 8. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Ustanovení § 2110 písm. d) občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., dále OZ) neopravňuje podnikatele k účtování náhrady za amortizaci spotřebního [...]

Číst dál…

Kontroly ČOI zveřejněny

(Praha, 27. září 2013)  Při příležitosti Mezinárodního dne svobodného přístupu k informacím (International Right to Know Day), který připadá na sobotu 28. září, připravila Česká obchodní inspekce zpřístupnění svých datových zdrojů o kontrolní činnosti, pravomocně uložených sankcích a rizikových výrobcích. „Vzhledem k tomu, že ve zveřejňování tohoto typu dat je ČOI průkopníkem, věříme, že naše snaha […]

Číst dál…

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena