Kontroly ČOI v regionech

(České Budějovice, Liberec, 18. červen 2015) Kromě kontrol vycházejících z celostátně řízeného plánu, zařazují ředitelé inspektorátů operativně do činnosti inspektorů také kontroly, jimiž zajišťují ochranu spotřebitelů v průběhu různých regionálních slavností, sportovních a dalších tradičních akcí. Šetří průběžně i podání spotřebitelů a v rámci těchto kontrol provádějí kontrolní nákupy, aby ověřili, jak podnikatelé dodržují zásady poctivosti při prodeji zboží a poskytování služeb. Právě při těchto kontrolách zjišťují inspektoři řadu nedostatků,...

E shopy – 1.Q 2015

(Praha, 16. červen 2015) Výsledky kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na internetové obchody, nejsou za 1. čtvrtletí pro spotřebitele příznivé. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že značná část prodávajících v obchodních podmínkách svých e-shopů ještě neprovedla změny, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník, a stále informují spotřebitele o reklamačních podmínkách, možnosti odstoupení od kupní smlouvy a dalších právech dle již neplatného občanského zákoníku. Jiné e-shopy mají v obchodních podmínkách uvedeny nesprávné inform...

Svítící přívěsek na klíče se sovičkou může dítěti poškodit zrak!

(Praha, 15. červen 2015) Česká obchodní inspekce zjistila při monitorování trhu s hračkami, že je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který hlavně pro děti představuje středně velké zdravotní riziko. Jedná se o přívěsek na klíče ve tvaru sovy, která svítí a houká. Odborným posouzením bezpečnosti bylo zjištěno, že dětskému uživateli při manipulaci s přívěskem hrozí při chvilkovém ozáření oka (necelé půl sekundy) riziko poškození zraku, a to i přes brýle. Rodičům, kteří zakoupili tento přívěšek, doporučujeme, aby zvážili míru nebezpečí, které jej...

Elektrická páječka San Gong Soldering Iron je nebezpečná!

(Praha, 12. červen 2015) Při monitorování trhu s výrobky sortimentu elektro zjistili inspektoři České obchodní inspekce, že je v prodeji pájka, která není řádně označena a nevyhovuje standardům elektrické bezpečnosti, což prokázalo odborné posouzení výrobku. Vnitřní spojení vodičů není dostatečně zajištěno před náhodným dotykem s živými částmi a uživateli při běžné manipulaci s páječkou hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Výrobek není vybaven povinnými informacemi v českém jazyce, takže spotřebitel není před rizikem nesprávného užívání v...

Telefonické zprostředkování úvěru je stále rizikové!

(Praha, 11. červen 2015) Při kontrolách plnění povinností, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru, zjistila Česká obchodní inspekce přetrvávající nedostatky u téměř poloviny kontrolovaných subjektů a další závady v plných dvou třetinách kontrol. Vzhledem k vysokému poměru porušení obecně závazných právních předpisů budou kontroly pokračovat i v následujícím období. Právní moci nabylo v průběhu sledovaného období celkem 56 pokut ve výši 6,4 miliony korun. „Nejvyšší pokuta 5 mili...

V tržnici na Hatích zabrány padělky za 1 milion korun

(Brno, 9. červen 2015) Z mimořádné kontrolní akce na tržnici ASIA BAZAR v Hatích, neodešli inspektoři České obchodní inspekce minulý čtvrtek s prázdnou. Ke kontrole vytipovali 9 stánků, kde následně zajistili 314 kusů padělků textilních oděvů, obuvi, galanterie a hraček, jejichž prodejem by majitelům práv duševního vlastnictví vznikla škoda ve výši téměř 1 milion korun. Kontrolované osoby čeká správní řízení o uložení pokuty a propadnutí zboží. „Inspektoři spolu s příslušníky Cizinecké policie odvedli dobrou práci, proto budeme ve společných ak...

Předváděcí prodejní akce – dál na osobní pozvání a v utajení

(Praha, 8. červen 2015) Problematika předváděcích prodejních akcí patří také v letošním roce mezi priority kontrolní činnosti České obchodní inspekce. Nejproblémovější pořadatelé těchto akcí se sice z českého trhu stáhli, přesto však v 1. čtvrtletí nahlásilo 18 firem konání více než 7 tisíc organizovaných akcí. Ze zjištění inspektorů a podání spotřebitelů je však zřejmé, že na trhu působí i další subjekty, které konání svých akcí České obchodní inspekci neoznamují. Z výsledků kontrol rovněž vyplynulo, že se míra zjištěných nedostatků ve srovnán...

Odposlech GSM přes SIM kartu sám zavolá i způsobí požár

(Praha, 5. červen 2015) Při monitorování trhu s výrobky sortimentu elektro Česká obchodní inspekce zjistila, že je v nabídce pro spotřebitele monitorovací souprava, která představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, a to bezdrátový (GSM) odposlechový přístroj. Balení výrobku obsahuje též USB nabíječku pro iPhone design Apple a propojovací šňůru. Výrobek je distribuován v kartónové krabici s průhledným plastovým okénkem. Vzhledem k vysoké míře rizika pro uživatele byl tento výrobek nahlášen kontaktnímu bodu ke zveřejnění v databázi neb...

10 let činnosti ESC

(Praha, 2. června 2015) Více než 650 000 kontaktů se spotřebiteli zaznamenala síť Evropských spotřebitelských center během deseti let své existence. Jejích 30 poboček bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. Počet řešených stížností a žádostí o informace rok od roku roste, nejčastěji se týkají letecké dopravy a nákupů přes internet. Smírného mimosoudního řešení je dosaženo u více než dvou třetin případů. Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

Cestovní agentury – 1.Q 2015

(Praha, 1. června 2015) Nabídka služeb cestovního ruchu a úroveň jejich poskytování cestovními kancelářemi a agenturami patří k  oblastem, které Česká obchodní inspekce monitoruje a kontroluje celoročně. Při kontrolách v 1. čtvrtletí bylo zjištěno, že nejčastěji porušované povinnosti souvisejí s reklamačním řízením a představovaly více než polovinu všech prokázaných nedostatků. Nedodržení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě prokázali inspektoři v 15 případech. Prodávající také neposkytovali spotřebitelů...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena